8. Sınıf LGS Din: Hz. Şuayb

Hz. Şuayb Kimdir? Hz. Şuayb, Mısır’dan ayrılan İsrailoğulları’nın Medyen şehrine yerleştiği dönemde yaşamış bir peygamberdir. Medeniyet ve ticaret merkezi olan Medyen şehrinin ileri gelenlerinden biridir.

https://www.youtube.com/watch?v=3QHeDvOFWlw

Hz. Şuayb’ın Peygamberliği

Hz. Şuayb, Allah’ın (c.c.) bir peygamberi olarak, Medyen halkını putperestlikten, adaletsizlikten ve haksızlıktan uzak durmaya davet etmiştir. Hz. Şuayb, halkının dürüst, adil ve yardımsever olmasını istemiştir.

Hz. Şuayb’ın Medyen Halkına Vaazları

Hz. Şuayb, Medyen halkına yaptığı vaazlarda, onlara şöyle demiştir:

  • “Ey Medyen halkı! Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Adaleti gözetin, iyilik yapın ve kötülükten sakının.”
  • “Küçük büyük, kadın erkek herkes Allah’ın huzurunda hesap verecektir.”
  • “Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah’ın azabından kurtaramayacaktır. Allah, zalimleri cezalandırandır.”
  • “Dünyada da ahirette de kurtuluşa ermek istiyorsanız, Allah’a itaat edin.”

Hz. Şuayb’ın Medyen Halkından Karşılaştığı Tepkiler

Hz. Şuayb’ın daveti, Medyen halkını öfkelendirmiştir. Halk, Hz. Şuayb’ı tehdit etmiş ve ona inanmayacağını söylemiştir.

Hz. Şuayb’ın Medyen’den Ayrılışı

Medyen halkı, Hz. Şuayb’ın davetine karşı çıkmaya devam edince, Allah’ın (c.c.) emri ile Medyen’den ayrılmıştır. Hz. Şuayb, Medyen halkının başına gelecek olan felaketi haber vererek, onları uyarmıştır.

Hz. Şuayb’ın Medyen’den Ayrılışının Sonuçları

Hz. Şuayb’ın Medyen’den ayrılmasından sonra, Allah’ın (c.c.) gazabına uğrayan Medyen halkı, bir depremle yok olmuştur. Bu olay, Hz. Şuayb’ın peygamberliğini teyit etmiştir.

Hz. Şuayb’ın Önemi

Hz. Şuayb, İslam’ın önemli peygamberlerinden biridir. O, haksızlıkla mücadele etmiş ve insanları adalete çağırmıştır. Hz. Şuayb’ın hayatı, Müslümanlar için örnek bir hayattır.