8. Sınıf LGS Din: İnsan İradesi ve Kader

İnsan İradesi Nedir? İnsan iradesi, insanın kendi davranışlarını kendi seçimleriyle belirleme yeteneğidir. İrade, insanın kendi eylemlerine karar verme ve bunları gerçekleştirme gücünü ifade eder.

https://www.youtube.com/watch?v=b3M7x-31V8I

İnsan İradesinin Özellikleri

 • İnsan iradesinin temelinde akıl vardır.
 • İnsan iradesi, özgürdür.
 • İnsan iradesi, sınırlıdır.

Kader Nedir?

Kader, Allah’ın (c.c.) ezeli ilmiyle, her şeyin en ince ayrıntısına kadar takdir etmesi ve bunları bir düzen içinde yaratması demektir.

İnsan İradesi ve Kader İlişkisi

İnsan iradesi ve kader, birbirini tamamlayan iki kavramdır. İnsan iradesi, insanın kendi eylemlerini kendi seçimleriyle belirleme yeteneğidir. Kader ise, Allah’ın (c.c.) her şeyin en ince ayrıntısına kadar takdir etmesi ve bunları bir düzen içinde yaratmasıdır.

İnsan iradesi, kaderin bir parçasıdır. İnsan, kaderini belirlemede iradesini kullanır. Ancak, insan iradesinin sınırlı olması nedeniyle, kaderin tümünü belirlemesi mümkün değildir.

İnsan İradesi ve Kader İlişkisinin Hayatımızdaki Yansımaları

İnsan iradesi ve kader ilişkisinin hayatımızdaki yansımaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Başımıza gelen iyi ve kötü olayların sorumluluğunu kendimizden biliriz.
 • Başımıza gelen iyi ve kötü olaylara karşı sabırlı oluruz.
 • Başımıza gelen kötü olaylar karşısında isyan etmeyiz.
 • Başımıza gelen olayların Allah’ın (c.c.) takdiri olduğunu biliriz.
 • Başımıza gelen olaylar karşısında dua ederiz.
 • Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeye hayran oluruz.
 • Allah’ın (c.c.) kudretine ve hikmetine inanırız.
 • Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyde bir düzen olduğunu biliriz.
 • Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyin bir ölçüye göre olduğunu biliriz.
 • Allah’ın (c.c.) her şeyi dilediğini yarattığını ve dilediğini seçtiğini biliriz.
 • Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yettiğini biliriz.

İnsan İradesi ve Kader İlişkisi ile İlgili Bazı Yanılgılar

İnsan iradesi ve kader ilişkisi ile ilgili bazı yanlış anlamalara ve yanlış yorumlara rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • İnsan iradesi ve kader birbirine zıttır.
 • İnsan iradesinin kader üzerinde bir etkisi yoktur.
 • İnsan iradesini kullanmaktan kaçınmak gerekir.

Bu yanlış anlama ve yorumlar, insan iradesi ve kader ilişkisinin doğru anlaşılmaması ve yorumlanmamasından kaynaklanmaktadır. İnsan iradesi ve kader birbirine zıt değildir. Aksine, birbirini tamamlar. İnsan iradesinin kader üzerinde bir etkisi vardır. Ancak, insan iradesinin sınırlı olması nedeniyle, kaderin tümünü belirlemesi mümkün değildir. İnsan iradesini kullanmaktan kaçınmak, kaderine razı olmak anlamına gelir. Bu ise, İslam’ın öğretilerine aykırıdır.

Sonuç

İnsan iradesi ve kader, birbirini tamamlayan iki kavramdır. İnsan iradesinin kader üzerinde bir etkisi vardır. Ancak, insan iradesinin sınırlı olması nedeniyle, kaderin tümünü belirlemesi mümkün değildir.