8. Sınıf LGS Din: Zekat ve Sadakanın Faydaları

Zekat ve sadaka, İslam’ın önemli ibadetlerinden ikisidir. Zekat, belirli nispette malın Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Sadaka ise, zorunlu olmamakla birlikte, kişinin gönüllü olarak malından ihtiyacı olanlara verdiği bir yardımdır.

https://www.youtube.com/watch?v=HwuhY57RnCc

Zekat ve sadakanın faydaları, hem bireysel hem de toplumsal düzeydedir.

Zekat ve sadakanın bireysel faydaları şunlardır:

 • Malın bereketlenmesine ve artmasına yardımcı olur.
 • Kişinin Allah’a yakınlaşmasına ve Allah’ın rızasına ermesine vesile olur.
 • Kişinin vicdan rahatlığına kavuşmasına yardımcı olur.
 • Kişinin ahlakını güzelleştirir.
 • Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar.

Zekat ve sadakanın toplumsal faydaları şunlardır:

 • Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın artmasına katkı sağlar.
 • Yoksul ve muhtaçların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.
 • Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasına katkı yapar.
 • Toplumun kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlar.

Zekat ve sadakanın verilmesi ile ilgili bazı öneriler şunlardır:

 • Zekat ve sadaka verirken, ihtiyaç sahibinin durumunu göz önünde bulundurmak gerekir.
 • Zekat ve sadaka verirken, gizlilik esas alınmalıdır.
 • Zekat ve sadaka verirken, zekat veren ve alan kişinin gönül huzuru içinde olması gerekir.
 • Zekat ve sadaka verirken, zekat veren kişinin kalben zekat verdiğini kabul etmesi gerekir.

Zekat ve sadaka, İslam’ın önemli ibadetlerinden ikisidir. Bu ibadetlerin yerine getirilmesi, hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok fayda sağlamaktadır.