8. Sınıf LGS Din: Hz. Musa ve Ayet’el Kürsi

Hz. Musa ve Ayet-el Kürsi – Hz. Musa Kimdir? Hz. Musa, İsrailoğulları’nın Musa Peygamber’dir. Mısır’da doğmuş ve büyümüştür. Mısır Firavunu’nun zulmünden kurtulmak için İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkarmış ve Sina Dağı’nda Allah’tan Tevrat’ı almıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=w9wLllm3E7I

Hz. Musa’nın İsrailoğulları’nı Mısır’dan Çıkarması

Hz. Musa, Mısır’da doğduğunda, Firavun’un emriyle tüm erkek çocuklarının öldürülmesi emredilmişti. Hz. Musa’nın annesi, onu bir sandığa koyup Nil Nehri’ne bırakmıştı. Nil Nehri’nde yüzen sandığa, Firavun’un kızı çıkmış ve Musa’yı evlat edinmişti.

Musa büyüdüğünde, bir gün Mısır’da bir Yahudi’yi Mısırlılardan korurken kavga çıkmış ve Musa, Mısırlı’yı öldürmüştü. Firavun, Musa’yı bu olaydan dolayı öldürmek istemişti. Musa, Mısır’dan kaçmak zorunda kalmıştı.

Musa, Medyen’e gitmiş ve orada bir peygamberle karşılaşmıştı. Peygamber, Musa’ya Allah’ın elçisi olduğunu söylemişti. Musa, Allah’ın emriyle İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkarmak için geri dönmüştü.

Musa, İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkardıktan sonra, onları Sina Dağı’na götürmüştü. Sina Dağı’nda, Allah, Musa’ya Tevrat’ı vermişti.

Ayet-el Kürsi

Ayet-el Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Bu ayet, Allah’ın yüceliğini ve kudretini anlatan bir ayettir.

Ayet-el Kürsi’nin bazı anlamları şunlardır:

  • Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaat edecek kimdir? O, kullarının önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Onlar O’nun bilgisinden hiçbir şeyi kuşatamazlar. O, ilim ve kudret bakımından sınırsızdır.
  • Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O, hayy’dır, kayyum’dur. O’nun ilmi göklerin ve yerin her şeyini kuşatmıştır. O’nun izni olmaksızın katında kim şefaat edebilir? O, kullarının önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar O’nun bilgisinden hiçbir şeyi kuşatamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. O’nu korumak onlara ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayet-el Kürsi’nin Önemi

Ayet-el Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en önemli ayetlerinden biridir. Bu ayet, Allah’ın yüceliğini ve kudretini anlatan bir ayettir.

Ayet-el Kürsi’nin önemini gösteren bazı rivayetler şunlardır:

  • Peygamber, Ayet-el Kürsi’yi okuyanın, gecenin son üçte birinde okuyup Allah’tan af dilerse, günahları bağışlanır.
  • Peygamber, Ayet-el Kürsi’yi okuyanın, şeytanlardan korunacağını söylemiştir.
  • Peygamber, Ayet-el Kürsi’yi okuyanın, ölümü kolaylaşacağını söylemiştir.

Sonuç

Hz. Musa, İslam’ın önemli peygamberlerinden biridir. İsrailoğulları’nı Mısır’dan çıkarmış ve onlara Tevrat’ı vermiştir. Ayet-el Kürsi ise, Kur’an-ı Kerim’in en önemli ayetlerinden biridir. Bu ayet, Allah’ın yüceliğini ve kudretini anlatan bir ayettir.