8. Sınıf LGS Din: Kader

Kader ve Kaza İnancı Kader ve Kaza İnancı Nedir? Kader, Allah’ın (c.c.) ezeli ilmiyle, her şeyin en ince ayrıntısına kadar takdir etmesi ve bunları bir düzen içinde yaratması demektir.

https://www.youtube.com/watch?v=b_yLG4ONvGI

Kaza ise, Allah’ın (c.c.) takdir ettiği her şeyin, vakti gelince gerçekleşmesidir.

Kader ve Kaza İnancının İslam’daki Yeri

Kader ve kaza inancı, İslam’ın temel inanç esaslarından biridir. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette kader ve kazadan bahsedilir. Örneğin,

 • “Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.” (Furkan Suresi, 25/2) ayetinde, Allah’ın (c.c.) her şeyi bir düzen içinde yarattığı ve her şeyin bir ölçüye göre olduğu bildirilir.
 • “Allah, dilediğini yaratır, dilediğini seçer.” (Kasas Suresi, 28/68) ayetinde ise, Allah’ın (c.c.) her şeyi dilediğini yarattığı ve dilediğini seçtiği ifade edilir.

Kader ve Kaza İnancının İnsan Hayatına Etkileri

Kader ve kaza inancının insan hayatına olumlu etkileri vardır. Bu inanç, insanları kaderlerine razı olmaya, başına gelenlere karşı sabırlı olmaya ve dua etmeye yönlendirir. Ayrıca, kader ve kaza inancının, insanların ahlakını güzelleştirmeye ve toplumsal huzuru sağlamaya da katkısı vardır.

Kader ve Kaza İnancının Hayatımızdaki Yansımaları

Kader ve kaza inancının hayatımızdaki yansımaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Başımıza gelen iyi ve kötü olaylara karşı sabırlı oluruz.
 • Başımıza gelen kötü olaylar karşısında isyan etmeyiz.
 • Başımıza gelen olayların Allah’ın (c.c.) takdiri olduğunu biliriz.
 • Başımıza gelen olaylar karşısında dua ederiz.
 • Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeye hayran oluruz.
 • Allah’ın (c.c.) kudretine ve hikmetine inanırız.
 • Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyde bir düzen olduğunu biliriz.
 • Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyin bir ölçüye göre olduğunu biliriz.
 • Allah’ın (c.c.) her şeyi dilediğini yarattığını ve dilediğini seçtiğini biliriz.
 • Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yettiğini biliriz.

Kader ve Kaza İnancının Bazı Yanılgılar

Kader ve kaza inancı konusunda bazı yanlış anlamalara ve yanlış yorumlara rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kader ve kaza inancı, insanların iradelerini ortadan kaldırır.
 • Kader ve kaza inancı, insanları tembelliğe ve ahlaki yozlaşmaya götürür.
 • Kader ve kaza inancı, insanları kaderlerine razı olmaya ve mücadele etmekten alıkoyar.

Bu yanlış anlama ve yorumlar, kader ve kaza inancının doğru anlaşılmaması ve yorumlanmamasından kaynaklanmaktadır. Kader ve kaza inancı, insanların iradelerini ortadan kaldırmaz. Aksine, insanların iradelerini kullanarak, kaderlerine uygun bir hayat sürmeleri gerektiğini öğretir. Kader ve kaza inancı, insanları tembelliğe ve ahlaki yozlaşmaya götürmez. Aksine, insanları sorumluluklarını yerine getirmeye ve ahlaki olarak daha iyi bir insan olmaya teşvik eder. Kader ve kaza inancı, insanları kaderlerine razı olmaya ve mücadele etmekten alıkoymaz. Aksine, insanları kaderlerine razı olmaya ve mücadele etmeye teşvik eder.

Sonuç

Kader ve kaza inancı, İslam’ın temel inanç esaslarından biridir. Bu inanç, insanların hayatlarına olumlu etkilerde bulunur. Kader ve kaza inancının doğru anlaşılması ve yorumlanması, bu inancın insan hayatındaki olumlu etkilerinin daha da artmasını sağlayacaktır.