8. Sınıf LGS Fen Bilimleri: İklim ve Küresel İklim Değişikliği

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi: İklim ve Küresel İklim Değişikliği konusu

İklim, bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen hava koşullarıdır. İklim, sıcaklık, yağış, rüzgar, nem, bulutluluk gibi faktörlerden oluşur. İklim, bir bölgenin bitki örtüsünü, hayvan yaşamını, insan etkinliklerini ve ekonomik faaliyetlerini etkiler.

Küresel iklim değişikliği, yerkürenin ortalama sıcaklığındaki uzun vadeli artış ve bunun Dünya’nın iklim sistemi üzerindeki etkileridir. Küresel iklim değişikliği, doğal süreçlerin yanı sıra insan faaliyetlerinin de etkisiyle gerçekleşmektedir.

İklimi Etkileyen Faktörler

İklimi etkileyen faktörler şunlardır:

 • Dünya’nın ekseninin eğikliği: Dünya’nın ekseni, Güneş’e göre 23,5 derecelik bir açıyla eğiktir. Bu eğiklik, mevsimlerin oluşumunu sağlar.
 • Dünya’nın şekli: Dünya’nın şekli, Güneş’ten gelen ışınların Dünya’ya dağılımında rol oynar.
 • Atmosfer: Atmosfer, Güneş’ten gelen ışınların miktarını ve sıcaklığını etkiler.
 • Okyanus ve karaların dağılımı: Okyanus ve karaların dağılımı, sıcaklık dağılımını etkiler.
 • Dünya’nın yüzeyindeki şekiller: Dağlar, vadiler, okyanus akıntıları gibi Dünya’nın yüzeyindeki şekiller, hava akımlarını ve sıcaklık dağılımını etkiler.
 • İnsan faaliyetleri: İnsan faaliyetleri, iklimi değiştiren başlıca faktörlerden biridir. Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, tarım gibi insan faaliyetleri, atmosfere sera gazlarının salınmasına neden olur. Sera gazları, Güneş’ten gelen ısıyı atmosferde hapseder ve küresel ısınmaya neden olur.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri

Küresel iklim değişikliğinin etkileri şunlardır:

 • Sıcaklıkların artması: Küresel iklim değişikliğinin en belirgin etkisi, sıcaklıkların artmasıdır. 1880’den bu yana Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklığı yaklaşık 1,1 derece artmıştır.
 • Yağış örüntülerinin değişmesi: Küresel iklim değişikliği, yağış örüntülerini de değiştirmektedir. Bazı bölgelerde yağışlar daha sık ve şiddetli olurken, bazı bölgelerde yağışlar azalmaktadır.
 • Deniz seviyelerinin yükselmesi: Küresel iklim değişikliği, deniz seviyelerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu, kıyı bölgelerini sular altında bırakabilir ve sahil erozyonunu artırabilir.
 • Fırtınaların ve kasırgaların şiddetlenmesi: Küresel iklim değişikliği, fırtınaların ve kasırgaların şiddetlenmesine neden olmaktadır. Bu, can ve mal kaybına yol açabilir.
 • Biyoçeşitliliğin azalması: Küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliği azaltmaktadır. Bazı bitki ve hayvan türleri, iklim değişikliğine uyum sağlayamayarak yok olabilir.
 • İnsan sağlığının olumsuz etkilenmesi: Küresel iklim değişikliği, insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sıcak hava dalgaları, kuraklık, seller gibi iklim değişikliğinin etkileri, kalp krizi, felç, solunum yolu hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadele

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek için şu önlemler alınabilir:

 • Fosil yakıtların kullanımını azaltmak: Fosil yakıtların yakılması, atmosfere sera gazlarının salınmasına neden olmaktadır. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini artırmak ve enerji tasarrufu yapmak gerekir.
 • Ormansızlaşmayı önlemek: Ormanlar, atmosferdeki karbondioksitin emilmesine yardımcı olur. Ormansızlaşma, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırarak küresel ısınmaya neden olur. Ormansızlaşmayı önlemek için, ormanları korumak ve ağaç dikmek gerekir.
 • Tarım uygulamalarını değiştirmek: Tarım, sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağıdır. Tarım uygulamalarını değiştirmek, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, gübre kullanımını azaltmak, tarımda daha az su kullanmak ve çiftlik hayvanlarının sayısını azaltmak gibi önlemler alınabilir.

Küresel iklim değişikliği, insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biridir. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek için, tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekir.

Ders İşleyelim Birlikte 🙂

Merhaba arkadaşlar,

Bugün “İklim ve Küresel İklim Değişikliği” konusunu ele alacağız. İklim, belirli bir bölgedeki uzun vadeli hava koşullarının genel eğilimini ifade eder. Bu dersimizde iklimin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve küresel iklim değişikliğinin ne olduğunu öğreneceğiz.

1. İklim Nedir?

 • İklim, bir bölgedeki uzun süreli hava koşullarının ortalama durumunu tanımlar.
 • Sıcaklık, yağış, rüzgar gibi faktörler iklimi etkiler.
 • İklimi belirleyen önemli faktörler arasında enlem, yükseklik, deniz yakınlığı bulunur.

2. İklimin Oluşumu:

 • Güneş ışınları Dünya’ya farklı açılarda ulaşır, bu nedenle ekvatora yakın bölgeler daha fazla ısınır.
 • Yer yüzeyi ısındıkça havadaki su buharı yükselir, soğurken yağış oluşur.
 • Bu süreçlerin tekrarlanması bölgesel iklimi oluşturur.

3. Küresel İklim Değişikliği:

 • İnsan faaliyetleri, fosil yakıt kullanımı gibi, sera gazlarının (karbondioksit, metan) atmosferde birikmesine neden olur.
 • Sera gazları, güneş ışınlarını tutarak Dünya’nın ısınmasına yol açar (sera etkisi).
 • Bu ısınma, buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olur.

4. Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri:

 • Kutuplardaki buzullar erirken deniz seviyeleri yükselir.
 • Aşırı sıcaklar, kuraklıklar ve aşırı yağışlar gibi hava olayları sıklaşır.
 • Bitki ve hayvan türleri yaşam alanlarını kaybedebilir.

5. Çözüm Yolları:

 • Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak (güneş, rüzgar enerjisi gibi).
 • Enerji tasarrufu sağlamak (ışıkları kapatmak, su kullanımını azaltmak).
 • Ağaç dikmek ve ormansızlaşmayı önlemek.
 • Atık yönetimini düzgün yapmak.

Sonuç: İklim, uzun vadeli hava koşullarının genel eğilimini ifade eder. Küresel iklim değişikliği, insan faaliyetlerinin yol açtığı sera gazlarının atmosferde birikmesi sonucu oluşur. Bu değişiklik, buzulların erimesine, aşırı hava olaylarının sıklaşmasına ve türlerin yaşam alanlarının tehlikeye girmesine neden olur. Ancak sürdürülebilir yaşam tarzı benimseyerek ve doğal kaynakları koruyarak bu soruna çözüm bulabiliriz.

Umarım bu ders notu, “İklim ve Küresel İklim Değişikliği” konusunu daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Başarılar dilerim!