8. Sınıf LGS Din: Maun Suresi ve Anlamı

Maun Suresi ve Anlamı : Maun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir. Mekke’de inmiştir ve 7 ayetten oluşur.

Maun Suresi’nin Konusu

Maun Suresi, Allah’ın (c.c.) nimetlerini inkar eden ve zekât vermeyen insanların durumunu anlatmaktadır.

Maun Suresi’nin Önemi

Maun Suresi, zekâtın önemini ve zekât vermeyenlerin karşılaşacağı azabın şiddetini vurgulayan bir suredir.

Maun Suresi’nin Anlamı

Maun Suresi’nin Türkçe meali şu şekildedir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Yemeğe çağrıldığı halde, sırt çevirip giden,

2. Yoksulu gördüğünde ona tepeden bakan,

3. Allah’ın nimetlerini inkâr eden, işte o, azgınlığın en büyüğünü işlemiştir.

4. Onlar, hesap gününe inanmazlar.

5. Kıyamet saatinin kendilerine erişmeyeceğini sanırlar.

6. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.

Maun Suresi’nin Tefsiri

Maun Suresi, ilk ayetinde, Allah’ın (c.c.) nimetlerini inkâr eden ve zekât vermeyen insanların durumunu anlatmaktadır. Bu insanlar, yemeğe çağrıldıkları halde, sırt çevirip gitmektedirler. Bu, onların Allah’ın (c.c.) nimetlerini küçümsediklerini göstermektedir. Ayrıca, bu insanlar, yoksulları gördüklerinde onlardan yüz çevirmektedirler. Bu ise, onların merhamet ve şefkat duygularının zayıf olduğunu göstermektedir.

İkinci ayette, Allah’ın (c.c.) nimetlerini inkâr eden ve zekât vermeyen insanların, azgınlığın en büyüğünü işledikleri bildirilmektedir. Bu, onların yaptıklarının Allah’ın (c.c.) gazabını ve azabını hak edecek kadar büyük bir günah olduğu anlamına gelmektedir.

Üçüncü ve dördüncü ayetlerde, Allah’ın (c.c.) nimetlerini inkâr eden ve zekât vermeyen insanların, hesap gününe inanmadıkları ve kıyamet saatinin kendilerine erişmeyeceğini sandıkları belirtilmektedir. Bu ise, onların büyük bir yanılgı içinde olduklarını göstermektedir.

Beşinci ve altıncı ayetlerde, Allah’ın (c.c.) nimetlerini inkâr eden ve zekât vermeyen insanların, apaçık bir sapıklık içinde oldukları bildirilmektedir. Bu, onların yaptıklarının hem ahlaki hem de dini açıdan yanlış olduğu anlamına gelmektedir.

Maun Suresi’nin İbadeti

Maun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biridir. Bu sureyi her gün okumak, zekât vermenin önemini ve zekât vermeyenlerin karşılaşacağı azabın şiddetini hatırlamamıza yardımcı olur.