6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Uluslararası İlişkilerimiz

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “Uluslararası İlişkilerimiz” ünitesi, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri konusunu konu edinmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=JGzwQ_Cx32k

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası ilişkiler, iki veya daha fazla ülkenin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Uluslararası ilişkiler, tarih, siyaset, ekonomi, hukuk ve kültür gibi farklı disiplinlerle yakından ilişkilidir.

Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri

Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası ilişkilerde önemli bir yere sahiptir. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Bu durum, Türkiye’yi hem Avrupa Birliği hem de Orta Doğu ile yakın ilişkiler geliştirmeye zorlamaktadır.

Türkiye’nin Uluslararası İlişkilerinin Temel İlkeleri

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin temel ilkeleri şunlardır:

 • Barışçılık: Türkiye, barış ve uluslararası işbirliğini destekleyen bir ülkedir.
 • Eşitlik: Türkiye, diğer ülkelerle eşit ilişkiler kurmak ister.
 • Çok taraflılık: Türkiye, çok taraflı işbirliğini desteklemektedir.
 • Çevrenin korunması: Türkiye, çevrenin korunması için çalışmalar yapmaktadır.
 • İnsan hakları: Türkiye, insan haklarının korunmasını desteklemektedir.

Türkiye’nin Uluslararası İlişkilerinde Başarılar

Türkiye, uluslararası ilişkilerde önemli başarılara imza atmıştır. Bu başarılardan bazıları şunlardır:

 • Avrupa Birliği üyelik süreci: Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunmuş ve bu süreçte önemli ilerlemeler kaydetmiştir.
 • NATO üyeliği: Türkiye, NATO’nun kurucu üyelerinden biridir.
 • Birleşmiş Milletler üyeliği: Türkiye, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyelerinden biridir.
 • Avrupa Konseyi üyeliği: Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biridir.
 • İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliği: Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kurucu üyelerinden biridir.

Türkiye’nin Uluslararası İlişkilerinde Karşılaştığı Sorunlar

Türkiye, uluslararası ilişkilerde bazı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Kıbrıs Sorunu: Türkiye, Kıbrıs Sorunu’nun çözümü için çaba göstermektedir.
 • Suriye Sorunu: Türkiye, Suriye Sorunu’nun çözümü için çaba göstermektedir.
 • Irak Sorunu: Türkiye, Irak Sorunu’nun çözümü için çaba göstermektedir.
 • Rusya ile ilişkiler: Türkiye, Rusya ile ilişkilerde bazı sorunlar yaşamaktadır.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Uluslararası İlişkilerimiz” Ünitesi ile Öğrenciler Neler Öğrenir?

 • Uluslararası ilişkilerin tanımını
 • Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde temel ilkelerini
 • Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki başarılarını
 • Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki sorunlarını

6.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Uluslararası İlişkilerimiz” Ünitesi, öğrencilerin uluslararası ilişkiler konusunda bilgi sahibi olmalarını ve Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu anlamalarını sağlamaya yardımcı olur.