6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Nitelikli İnsan Gücü ve Meslek

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “Nitelikli İnsan Gücü ve Meslek” ünitesi, nitelikli insan gücünün önemini ve mesleklerin çeşitliliğini konu edinmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=1E0MVAFHWGg

Nitelikli İnsan Gücü

Nitelikli insan gücü, sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimlerle toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunabilen insan gücüdür.

Nitelikli İnsan Gücü Oluşturmak İçin Yapılması Gerekenler

Nitelikli insan gücü oluşturmak için aşağıdakiler yapılabilir:

 • Eğitim ve öğretime önem vermek
 • Mesleki eğitim ve öğretimi yaygınlaştırmak
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapmak

Meslekler

Meslek, bir kişinin yaptığı iş veya uğraşıdır. Meslekler, farklı bilgi, beceri ve deneyim gerektiren çeşitlilik gösterir.

Mesleklerin Çeşitliliği

Meslekler, aşağıdaki gibi çeşitlilik gösterir:

 • Üretim meslekleri: Tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler gibi sektörlerde üretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan mesleklerdir.
 • Hizmet meslekleri: Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, finans ve ticaret gibi sektörlerde hizmet sunan mesleklerdir.
 • Büro meslekleri: Yönetim, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama ve satış gibi mesleklerdir.
 • Teknik meslekler: Mühendislik, mimarlık, teknikerlik ve teknisyenlik gibi mesleklerdir.
 • Sağlık meslekleri: Doktorluk, hemşirelik, diş hekimliği ve eczacılık gibi mesleklerdir.
 • Eğitim meslekleri: Öğretmenlik, akademisyenlik ve eğitmenlik gibi mesleklerdir.
 • Güvenlik meslekleri: Polislik, askerlik, itfaiyecilik ve bekçilik gibi mesleklerdir.
 • Sanat meslekleri: Resim, heykel, müzik, oyunculuk ve yazarlık gibi mesleklerdir.

Nitelikli İnsan Gücü ve Meslekler

Nitelikli insan gücü, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynar. Nitelikli insan gücü, sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimlerle üretim ve hizmet sektöründe verimliliği artırır. Nitelikli insan gücü, aynı zamanda yenilikçi fikirler üreterek toplumların gelişmesine katkı sağlar.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Nitelikli İnsan Gücü ve Meslek” Ünitesi ile Öğrenciler Neler Öğrenir?

 • Nitelikli insan gücünün önemini
 • Mesleklerin çeşitliliğini
 • Nitelikli insan gücü ve meslekler arasındaki ilişkiyi

6.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Nitelikli İnsan Gücü ve Meslek” Ünitesi, öğrencilerin nitelikli insan gücünün önemini ve mesleklerin çeşitliliğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin kendilerine uygun meslekleri seçmeleri konusunda da onlara yardımcı olur.