6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri” ünitesi, yönetim biçimlerinin tarihsel gelişimini konu edinmektedir.

Yönetim Biçimi

Yönetim biçimi, bir toplumda egemenliğin nasıl kullanıldığını ve yönetilmenin nasıl sağlandığını gösteren sistemdir.

Yönetim Biçimleri

Tarih boyunca farklı yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu yönetim biçimleri, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Monarşi: Egemenliğin tek bir kişide toplandığı yönetim biçimidir. Monarşi, mutlak monarşi ve meşruti monarşi olarak ikiye ayrılır.
 • Aristokrasi: Egemenliğin bir grup azınlıkta toplandığı yönetim biçimidir. Aristokrasi, oligarşi ve aristokrasi olarak ikiye ayrılır.
 • Demokrasi: Egemenliğin halkta olduğu yönetim biçimidir. Demokrasi, doğrudan demokrasi ve dolaylı demokrasi olarak ikiye ayrılır.

Monarşi

Monarşi, egemenliğin tek bir kişide toplandığı yönetim biçimidir. Monarşi, mutlak monarşi ve meşruti monarşi olarak ikiye ayrılır.

 • Mutlak Monarşi: Egemenliğin sınırsız olduğu yönetim biçimidir. Mutlak monarşilerde, egemen güç kral veya imparatordadır. Kral veya imparator, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulundurur.
 • Meşruti Monarşi: Egemenliğin sınırlı olduğu yönetim biçimidir. Meşruti monarşilerde, egemen güç kral veya imparatordadır, ancak yasama ve yürütme yetkileri halk tarafından seçilen organlara verilmiştir.

Aristokrasi

Aristokrasi, egemenliğin bir grup azınlıkta toplandığı yönetim biçimidir. Aristokrasi, oligarşi ve aristokrasi olarak ikiye ayrılır.

 • Oligarşi: Egemenliğin bir grup azınlıkta toplandığı ve bu grubun üyeleri arasında seçim yapıldığı yönetim biçimidir. Oligarşilerde, egemen güç genellikle zenginler, soylular veya din adamları gibi gruplardadır.
 • Aristokrasi: Egemenliğin bir grup azınlıkta toplandığı ve bu grubun üyeleri arasında seçim yapılmadığı yönetim biçimidir. Aristokrasilerde, egemen güç genellikle soylular, din adamları veya diğer seçkin gruplardadır.

Demokrasi

Demokrasi, egemenliğin halkta olduğu yönetim biçimidir. Demokrasi, doğrudan demokrasi ve dolaylı demokrasi olarak ikiye ayrılır.

 • Doğrudan Demokrasi: Egemenliğin halk tarafından doğrudan kullanıldığı yönetim biçimidir. Doğrudan demokrasilerde, halk yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi elinde bulundurur.
 • Dolaysız Demokrasi: Egemenliğin halk tarafından dolaylı olarak kullanıldığı yönetim biçimidir. Dolaylı demokrasilerde, halk yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır.

Günümüzdeki Yönetim Biçimleri

Günümüzde, dünyadaki birçok ülke demokrasi ile yönetilmektedir. Bununla birlikte, monarşi ile yönetilen ülkeler de bulunmaktadır. Aristokrasi ile yönetilen ülke bulunmamaktadır.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri” Ünitesi ile Öğrenciler Neler Öğrenir?

 • Yönetim biçimlerinin tarihsel gelişimini
 • Farklı yönetim biçimlerinin özelliklerini
 • Günümüzdeki yönetim biçimlerini

6.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri” Ünitesi, öğrencilerin farklı yönetim biçimlerini ve özelliklerini anlamalarına yardımcı olur.