6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Demokratik Devlet ve Organları

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “Demokratik Devlet ve Organları” ünitesi, demokratik bir devletin temel özelliklerini ve bu özelliklerin nasıl sağlandığını konu edinmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=Cz7mdeMIRfs

Demokratik Devlet

Demokratik devlet, egemenliğin halkta olduğu devlettir. Demokratik devletlerde, halk yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır.

Demokratik Devletin Temel Özellikleri

Demokratik bir devletin temel özellikleri şunlardır:

 • Halkın egemenliği: Demokratik devletlerde egemenlik halktadır. Halk, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır.
 • Eşitlik: Demokratik devletlerde vatandaşlar, hukuk önünde eşittirler.
 • Özgürlük: Demokratik devletlerde vatandaşlar, temel hak ve özgürlüklerden yararlanırlar.
 • Çoğunlukçuluk: Demokratik devletlerde kararlar, çoğunluğun görüşüne göre alınır.
 • Çoğunlukçuluk ve azınlık hakları: Demokratik devletlerde çoğunlukçuluk esastır, ancak azınlık hakları da korunur.

Demokratik Devletin Organları

Demokratik bir devletin temel organları şunlardır:

 • Yasama organı: Yasama organı, kanunları yapan organdır. Yasama organı, genellikle parlamento veya meclis olarak adlandırılır.
 • Yürütme organı: Yürütme organı, kanunları uygulayan organdır. Yürütme organı, genellikle hükümet olarak adlandırılır.
 • Yargı organı: Yargı organı, kanunlara aykırılıkları cezalandıran organdır. Yargı organı, genellikle mahkemeler olarak adlandırılır.

Demokratik Devletin Sağlanması

Demokratik bir devletin sağlanması için aşağıdakiler gereklidir:

 • Eğitim: Demokratik bir toplumda vatandaşlar, demokrasinin temellerini öğrenmelidir.
 • Farkındalık: Demokratik bir toplumda vatandaşlar, hak ve özgürlüklerinin farkında olmalıdır.
 • Siyasi katılım: Demokratik bir toplumda vatandaşlar, siyasi süreçlere aktif olarak katılmalıdır.
 • Sivil toplum: Demokratik bir toplumda sivil toplum kuruluşları, demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunmalıdır.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Demokratik Devlet ve Organları” Ünitesi ile Öğrenciler Neler Öğrenir?

 • Demokratik devletin temel özelliklerini
 • Demokratik devletin organlarını
 • Demokratik devletin sağlanmasını

6.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Demokratik Devlet ve Organları” Ünitesi, öğrencilerin demokratik devletin temel özelliklerini ve bu özelliklerin nasıl sağlandığını anlamalarına yardımcı olur.