Teen Life Kelimeleri 8. Sınıf İngilizce 2. Ünite

Öğrencilerin 8. sınıf İngilizce dersinde (Gençlik Hayatı) Teen Life kelimeleri konusuyla ilgili öğrenebilecekleri bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu Teen Life kelimeleri, gençlerin günlük hayatlarını, ilgi alanlarını ve sosyal etkileşimlerini ifade etmek için kullanılan terimleri içermektedir. Bu Teen Life kelimeleri ezberleyerek ve cümlelerde kullanarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Şimdi Teen Life kelimeleri listemize geçelim.

8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Teen Life Kelimeleri

absurd saçma
after daha sonra
always her zaman
archery okçuluk
arrive home from school okuldan eve dönmek
at night gece
attend katılmak

backpack sırt çantası
basic equipment temel araç gereç
be in a hurry acelesi olmak
before daha önce
behaving fairly adil davranmak
being honest dürüst olmak
being realistic gerçekçi olma
being respectful saygılı olma
beyond the borders sınırların ötesinde
biographical biyografik
bloom çiçek açmak
boring sıkıcı
brainstorm beyin fırtınası yapmak
branch branş
brush teeth dişlerini fırçalamak
buddy arkadaş/kanka
by the way bu arada

calligraphy güzel yazı sanatı
campfire kamp ateşi
camping camp yapmak
can’t stand dayanamamak
casual günlük
cell phone cep telefonu
certain issues bazı sorunlar
chat with friends online internette sohbet etmek
children’s çocuk kitabı
classical klasik müzik
close friend yakın arkadaş
cloud bulut
comedian komedyen
compass pusula
contact iletişim kurmak
countryside kırsal bölge
cultural heritage kültürel miras

dessert tatlı
detective polisiye
disciplined disiplinli
dislike hoşlanmamak
do my homework ödev yapmak
doing karate karate yapma
drive to school arabayla okula bırakmak
drummer davulcu
duties görevler

early erken
educational goal eğitim hedefi
elderly relatives büyük akrabalar
energetic enerjik
enjoy hoşlanmak
enormous muazzam
every day her gün
every month her ay
every week her hafta
excellent mükemmel

fantasy fantastik kitap
fascinating büyüleyici
fashionable moda
feed the chickens tavukları beslemek
fizzy drinks gazlı içecek
folk halk müziği
follow the news haberleri takip etmek
following the rules kurallara uymak
fond of düşkün olmak

gain kazanmak
get dressed giyinmek
get excited heyecanlanmak
get high grades yüksek not almak
get up kalkmak
go on foot yürüyerek gitmek
go out dışarı çıkmak
go to bed yatağa gitmek
go to gym spor salonuna gitmek
go to school okula gitmek
goal hedef
greet my friends arkadaşları selamlamak
grow büyümek

harmonic ahenkli
have breakfast kahvaltı yapmak
have chat sohbet etmek
have dinner akşam yemeği yemek
have lunch öğle yemeği yemek
health & beauty sağlık ve güzellik
healty sağlıklı
history and tradition tarih ve gelenek
huge kocaman

Indian Hint müziği

impressive etkileyici
in the afternoon öğleden sonra
in the evening akşam
in the morning sabah
in turn sırayla
indoor activities kapalı mekan aktiviteleri
interested in ilgilenmek

Jazz caz müzik
join katılmak
just for fun eğlence olsun diye

keen on düşkün olmak
keeping up takip etmek
keyboard player klavyeci

late geç
later daha sonra
latest fashion en son moda
laughable komik
lazy tembel
like sevmek/hoşlanmak
listen to music müzik dinlemek
location yer/konum
look fit fit görünmek
love sevmek
lower social class düşük sosyal sınıf

make a campfire camp ateşi yakmak
map harita
marshmallow şekerleme
matches kibrit
meal yemek
meal yemek
medal madalya
meet up buluşmak
member üye
most of the students öğrencilerin bir çoğu
movie film
music band müzik grubu

never asla/hiç

often sık sık
on Fridays cumaları
on Mondays pazartesileri
on weekdays hafta içi
on weekends hastasonları
once bir kere
opportunity fırsat
ordinary sıradan
organize düzenlemek
outdoor activities açıkhava aktiviteleri

pay attention ilgilenmek
per day gün başına
pick up almak
playing chess satranç oynamak
playing soccer futbol oynama
playing tennis tenis oynama
pocketknife çakı
pop pop müzk
popular popüler
prefer tercih etmek
prepare hazırlamak
prepare dinner yemek hazırlamak
prestigious saygın
protecting korumak

rainbow gökkuşağı
rap Rep müzik
rarely nadiren
read a newspaper gazete okumak
read newspaper gazete okumak
realistic gerçeğe uygun kitap türü
regularly düzenli olarak
relaxing rahatlatıcı/ dinlendirici
respect saygı duymak
reward ödül
rhythm ritim
ridiculous tuhaf/rezalet
ridiculous rezil/kötü
riding a bike bisiklete binme
rock rok müzik
rope halat
run koşmak

sacred kutsal
saving money para biriktirmek
school subject ders
science-fiction bilim kurgu

sensitive duyarlı
serious ciddi
set goal hedef belirlemek
setting ayarlar
shake hands el sıkışmak
share paylaşmak
sharing applications paylaşım uygulamaları
shopping alışveriş
shopping behavior alışveriş davranışları
singer şarkıcı
skate paten kaymak
sky gökyüzü
skydiving hava dalışı
sleeping bags uyku tulumu
Slow Dance dans müziği
snob ukala
snowboarding kar kayağı
sometimes bazen
song şarkı
speak konuşmak
spend time with family aileyle vakit geçirmek
sportsman sporcu
surf the Internet internette gezinmek
surprisingly şaşırtıcı bir şekilde
survey anket
swimming yüzme

take a bath banyo yapmak
take a vacation tatile çıkmak
take classes at school derslere girmek
take selfy selfi çekmek
teenager ergen
tent çadır
terrific müthiş
the bright aydınlık
the dark karanlık
the performer müzisyen / sanatçı
three times a month ayda üç kere
torch fener
training idman
travel gezi kitabı
trekking doğa yürüyüşü
trekking doğa yürüyüşü
trending topics popüler konular
trendy moda
trendy moda
twice iki kere
typical tipik

unbearable katlanılmaz
unbearable katlanılmaz
until -e kadar
usually genellikle

visit ziyaret etmek
voice ses

walk to school okula yürüyerek gitmek
wash face and hands elini yüzünü yıkamak
watch izlemek
what about you? ya sen?
writing comments yorum yazmak

 

8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Teen Life Kelimeleri

Bu kelimeleri daha iyi öğrenmek için aşağıdaki aktiviteleri yapabilirsiniz:

 • Kelimeleri kelime kartlarıyla çalışın.
 • Kelimeleri cümlelerde kullanın.
 • Kelimelerle ilgili bir hikaye yazın.
 • Kelimelerle ilgili bir şarkı söyleyin.

Bu kelimeleri öğrenerek ergenlik dönemindeki insanların yaşamlarını daha iyi anlayabilirsiniz.

Dil bilgisi:

 • To be (olmak)
 • To have (sahip olmak)
 • To like (sevmek)
 • To dislike (beğenmemek)
 • To want (istemek)
 • To need (ihtiyacı olmak)
 • Can (yapabilmek)
 • May (olabilir)

Bu kelimeler, 8. sınıf İngilizce 1. ünitede işlenen Teen Life kelimeleri konusu için önemlidir. Bu kelimeleri öğrenmek, bu konuyu daha iyi anlamanıza ve İngilizce metinleri ve konuşmaları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

 

8. Sınıf Oynayarak İngilizce Kelime Öğrenmek

8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Teen Life Kelimeleri

https://www.youtube.com/watch?v=U4lIm7fDJWA

8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Teen Life Kelimeleri

https://www.youtube.com/watch?v=mb5Rw2eKgn8

https://www.youtube.com/watch?v=3FrM45TLcuM

Ancak, ders kitabınıza veya müfredatınıza bağlı olarak, öğrencilerinizin öğrenmeleri gereken spesifik kelimeler değişebilir.

Bu liste bir başlangıç noktası olabilir:

1. Adolescence – Ergenlik
2. Peer pressure – Arkadaş baskısı
3. Social media – Sosyal medya
4. Identity – Kimlik
5. Friendship – Arkadaşlık
6. Responsibility – Sorumluluk
7. Independence – Bağımsızlık
8. Hobbies – Hobiler
9. Relationships – İlişkiler
10. Emotions – Duygular
11. Decision-making – Karar verme
12. Communication – İletişim
13. Self-esteem – Özsaygı
14. Goals – Hedefler
15. Time management – Zaman yönetimi
16. Challenges – Zorluklar
17. Personal growth – Kişisel gelişim
18. Conflict resolution – Çatışma çözümü
19. Stress management – Stres yönetimi
20. Extracurricular activities – Okul dışı etkinlikler

Bu Teen Life kelimeleri, gençlerin hayatlarına dair temel kavramları içermektedir. Ders planınıza göre öğrencilerinizin üzerinde durması gereken belirli konuları ve kelimeleri kontrol etmek her zaman önemlidir.

8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Teen Life Kelimeleri

MEB – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak amacıyla, tanınmış dil uzmanları tarafından tasarlanan ‘Diyalekt‘ adlı dijital İngilizce öğrenme platformu geliştirdi.