Tourism Kelimeleri 8. Sınıf İngilizce 7. Ünite

Bu kelimeler, 8. sınıf İngilizce 7. ünitede işlenen Tourism kelimeleri konusu için önemlidir. Bu kelimeleri öğrenmek, bu konuyu daha iyi anlamanıza ve İngilizce metinler ve konuşmaları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Tourism Kelimeleri

abandon            terketmek

above sea level Deniz seviyesi üzerinde

abroad yurtdışı

accommodation             Kalacak yer

adventurous     maceralı

After that           Ondan sonra

all-inclusive hotels         Her şey dahil otel

almond badem

amphitheater   Amfi tiyatro

ancient eski

architecture      mimari

area      bölge

artificial              yapay

attend  katılmak

attract  çekmek-büyülemek

attraction           Turistleri cezbeden yer

attractive           çekici

authentic           otantik

average              ortalama

back to geri

bed & breakfast hotel   Yatak ve kahvaltılı otel

bed of roses      Güllük gülistanlık

being understanding     Anlayışlı olma

boring  sıkıcı

brochure            broşür

budget bütçe

build     İnşa etmek

bullfighting        Boğa güreşi

Byzantine Emperor        Bizans imparatoru

capital  başkent

caravansaries   kervansaray

Castle   kale

Cave     mağara

ceremony          tören

cheap   ucuz

city square         Şehir meydanı

city-sightseeing Şehri gezip görme

climate iklim

come through   Üstesinden gelmek

comfortable      rahat

conquer             fethetmek

conquest            fetih

construction      yapım

contain içermek

cooperation      İş birliği

countryside       Kırsal alan

Crossroad          Kesişim noktası

cruise holiday   Gemi tatili

cuisine  mutfak, yemek kültürü

cultural diversity            Kültürel çeşitlilik

date      Eski bir tarihe dayanmak

definitely           kesinlikle

delicious            lezzetli

depart  Yola çıkmak

determination  Kararlılık

dietician             diyetisyen

different            farklı

different activities          Farklı aktiviteler

discover             keşfetmek

dish       yemek

Do sentence      Hükmü verek

dominance        hakimiyet

dormitory          yurt

emperor            imaparator

enjoy    Keyfine bakmak-hoşlanmak

enormous          devasa

equality              eşitlik

everybody         herkes

exotic   egzotik

expensive          pahalı

experience        deneyim

famous ünlü

famous for        .. .ile ünlü

fantastic beaches           Harika plaj

fascinating         büyüleyici

find       bulmak

flamenco           Flamengo dansı

Folk dances       Halk dansı

fountain             çeşme

Fragrant             hoş

fun        eğlence

gift        hediye

Golden beaches             Altın plaj

gotten lost         kaybolmak

Great Wall of China       Çin seddi

guesthouse       Misafir evi

guide visitors    Turistlere rehberlik yapmak

handcrafts         El sanatları

heaven cennet

historic sites      Tarihi yer

honesty              dürüstlük

hospitality         misafirperverlik

In fact   aslında

Inscription         yazıt

incredible          inanılmaz, büyüleyici

inform  bilgilendirmek

inner     içsel

invasion             istila

island   ada

join       katılmak

joke       fıkra

journal entries  Günlük girişi

journey yolculuk

justice   adalet

know    bilmek

landscape          manzara

Lastly    En son olarak

liver      ciğer

locate   yerleşmek

location              yer

magic    sihir

magnificent       büyüleyici

Many others     Birçok diğerleri

memory             anı

mercifullness    merhamet

migration           göç

modern              modern

monument        anıt

Mostly  çoğunlukla

mountain           dağ

Moreover          dahası

Mosque             cami

mustard             hardal

Must-see place Görülmesi gereken yer

mystic   mistik

natural doğal

Natural port      Doğal liman

offer     teklif

only      sadece

Ottoman Empire            Osmanlı imparatorluğu

page     sayfa

palace  saray

patience             sabır

Pay due              Bedel ödemek

per person        Kişi başı

Per year             yıllık

plateaus             plato

pleasure             Zevk-memnuniyet

popular              popüler

population        nüfus

pottery çömlek

prefer   Tercih etmek

preserve            korumak

prophet              peygamber

province             İl-vilayet

province             İl-vilayet

rediscover         Yeniden keşfetmek

refresh tazelemek

relaxing              rahatlatıcı

religious             dini

remarkable       Göze çarpan

respect for others          Başkalarına saygı göstermek

rock      kaya

route    yol

rules and the laws         Kurallar ve yasalar

rural city            Kırsal şehir

rural places       Kırsal yer

seaside Deniz kenarı

season mevsim

shrine   türbe

souvenir             hatırat

spectator           izleyici

spend   harcamak

splendid             müthiş

Square meydan

state guesthouses          Misafir evi

Suppose             farzetmek

take bows          Alkışları kabul etmek

taste     Tadına bakmak

temple tapınak

terrestrial          karasal

the natural heritage      Kültürel miras

tomb    Mezar-türbe

touch    dokunmak

tour guide          Tur rehberi

tourism              turizm

trip        gezi

transportation  taşıma

travel plan         Seyahat planı

tourist attractions          Turistik yer

trade route        Ticari yol

tradition             gelenek

traditional         geleneksel

try         denemek

unforgettable   unutulmaz

unity of the family         Ailenin birliği

urban place       Şehirsel yer

vacation             tatil

vary      çeşitlenmek

visit       Ziyaret etmek

visitor   ziyaretçi

wealth  zenginlik

weigh   Tartmak

What type of     Ne tür

wickerwork baskets       Hasır sepet

Wild beast         Vahşi hayvan

world    dünya

worldwide         Dünya çapında

worth seeing     Görmeye değer

 

8. Sınıf Oynayarak İngilizce Kelime Öğrenmek

Bu kelimeler, turizmle ilgili temel kavramları içermektedir. Ancak, öğrencilerinize öğretim programınıza ve müfredatınıza uygun kelime dağarcığını öğretmek için ders kitabınıza başvurmanız önemlidir.

MEB – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak amacıyla, tanınmış dil uzmanları tarafından tasarlanan ‘Diyalekt‘ adlı dijital İngilizce öğrenme platformu geliştirdi.

Tourism Kelimeleri Tourism Kelimeleri Tourism Kelimeleri Tourism Kelimeleri Tourism Kelimeleri