Chores Kelimeleri 8. Sınıf İngilizce 8. Ünite

Bu kelimeler, 8. sınıf İngilizce 8. ünitede işlenen Chores kelimeleri konusu için önemlidir. Bu kelimeleri öğrenmek, bu konuyu daha iyi anlamanıza ve İngilizce metinler ve konuşmaları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Chores Kelimeleri

A Little  azıcık

affect    etkilemek

After that           Ondan sonra

all day  Tüm gün

allowance          izin

almost  Hemen hemen

always  herzaman

annoyed            Canı sıkılmış

Arrive   varmak

As soon as         yapar yapmaz

ask        sormak

assignment        Görev-ödev

be late  Geç kalmak

be respectful     Saygılı olmak

Be silent             Sessiz olmak

become              olmak

boring  sıkıcı

borrow Ödünç almak

boss      patron

bring     getirmek

bring the materials        Materyal getirmek

busy      meşgul

carefully             Dikkatli biçimde

chore    Günlük iş

clean the windows         Camlar ı temizlemek

Clean up the house       Evi temizlemek

complain            Şikayet etmek

continue            Devam etmek

cook the meals Yemek pişirmek

cooking dinner Yemeği pişirmek

cooperate          İşbirliği yapmak

damage              Zarar -hasar vermek

dessert tatlı

diary     günlük

different            farklı

difficult zor

dirty      kirli

dishwasher       bulaşık makinesi

disturb Rahatsız etmek

disturbing          Rahatsız edici

do grocery shopping     Market alışverişi yapmak

Do laundry        Çamaşır işini halletmek

do my best        Elinden gelenin en iyisini

Do the chores   Ev işlerini yapmak

do the laundry  Çamaşır işini yapmak

doorbell             Kapı zili

dry the dishes   bulaşıkları kurulamak

dusting the shelves        Rafların tozunu almak

duty      görev

Each other         birbirine

education          eğitim

effectively          etkili biçimde

elder     Daha yaşlı, büyük

empty the dishwasher  bulaşık makinesini

encouraging      cesaretlendirici

equally Eşit biçimde

Even     hatta

Everyone           herkes

fair        adil

Feast     bayram

features             özellik

feed      beslemek

feeling  Duygu-his

female  Dişi-kadın

festival bayram

flat        Kat-daire

get bored           sıkılmak

Get ready           hazırlanmak

give       vermek

gloom   Kasvet-keder

Go bowling        Bowlinge gitmek

graduate            Mezun olmak

grilling a steak   Mangal yapmak

habit     al ışkanlık

hanging out the clothes              Çamaşır sermek

happen olmak

hard      zor

hate      Nefret etmek

have lots of things to do.            Yapacak çok şeyi olmak

help      Yardım etmek

household         Ev işi

However            Bununla birlikte

immediately      Birden-aniden

in time  zamanla

ill           hasta

important          önemli

in charge of       yönetiminde

instead of          yerine

iron       ütülemek

iron the clothes              Kıyafet ütülemek

janitor  temizlikçi

Keep     tutmak

keep our promises         Sözünü tutmak

Keep quiet         Sessiz olmak

later      Daha sonra

leave     Ayrılmak

Load the dishwasher     Bulaşık makmasmı doldurmak

look after           (bebeğin) bakımını yapmak

make a fuss       Karışıklık çıkarmak

Make the bed   Yatağı yapmak

male     Erkek

mess     dağınıklık

Mopping the floor         Yeri silmek

moral   ahlaki

Moreover          Hatta ve hatta

mow the lawn  Çimleri biçmek

necessary          gerekli

need     İhtiyaç duymak

nervous              gergin

never    asla

No matter          Her şeye rağmen

noisily   Gürültülü biçimde

obey     uymak

obligations        zorunluluk

often    Sık sık

on their own     Kendi kendilerine

on time zamanında

One by one       Birer birer

only      sadece

opinion fikir

organize             Organize olmak

others  diğerleri

outdoor tasks   Dışarı görevleri

own      kendi

Paying the bills Faturaları ödemek

peaceful             barışçıl

periodically       Periyodik olarak

Pick up almak

poem    şiir

preparation       hazırlık

questionnaire   anket

Raise     Kaldırmak yükseltmek

rarely    nadiren

Real world         Gerçek hayat

really    gerçekten

relative akraba

respect Saygı duymak

responsibility    sorumluluk

responsible for Sorumlu olma

result    sonuç

return   Geri

reward ödül

right      hak

ring       Çalmak(zil)

rule       kural

Sacrifice Feast   Kurban bayram ı

sadness              üzüntü

say        söylemek

seem    Gibi görünmek

seperate            ay ırmak

set the table      Masay ı kurmak

share    paylaşmak

shoelace            Ayakkabı bağcığı

simple  basit

sometimes        bazen

Step by step      Adım adım

suggestion         öneri

Sweep the leaves           Yaprakları süpürmek

sweet.  Tatlı- şeker

take care of       Bakmak-ilgilenmek

take care of the dog      köpeğe bamak

take off çıkarmak

take off çıkarmak

take out the garbage     Çöpü dışarı çıkarmak

Take turn           Sırayla yapmak

task       Görev ödev

Tidy up düzenlemek

To be done        yapılacak

together             Birlikte-beraber

too many           Haddinden fazla

Too much          aşırı

tradition             gelenek

trash     Çöp

undone              yapılmamış

untidy   düzensiz

usually genellikle

vacuum the house         Evi süpürmek

want     istemek

wash the car     Arabayı yıkamak

Wash the dishes             Bulaşık yıkamak

Watering the plants       Bitkileri sulamak

welcoming our guests   Misafir karşılamak

word power      Sözün gücü

worried              endişeli

Bu kelimeler, ev işleri ve günlük yaşamla ilgili temel terimleri içermektedir. Ancak, öğrencilerinize öğretim programınıza ve müfredatınıza uygun kelime dağarcığını öğretmek için ders kitabınıza başvurmanız önemlidir.

8. Sınıf Oynayarak İngilizce Kelime Öğrenmek

Ev işlerini yapmak:

 • To do chores (ev işleri yapmak)
 • To clean (temizlemek)
 • To do the dishes (bulaşıkları yıkamak)
 • To do the laundry (çamaşırları yıkamak)
 • To vacuum (süpürmek)
 • To mop (paspas yapmak)
 • To take out the trash (çöpleri çıkarmak)
 • To take out the recycling (geri dönüşümleri çıkarmak)
 • To take care of the lawn (bahçeyi bakımını yapmak)
 • To shovel snow (karları temizlemek)

Ev işlerine yardımcı olmak:

 • To help with chores (ev işlerine yardımcı olmak)
 • To help clean (temizlemeye yardımcı olmak)
 • To help do the dishes (bulaşıkları yıkamaya yardımcı olmak)
 • To help do the laundry (çamaşırları yıkamaya yardımcı olmak)
 • To help vacuum (süpürmeye yardımcı olmak)
 • To help mop (paspas yapmaya yardımcı olmak)
 • To help take out the trash (çöpleri çıkarmaya yardımcı olmak)
 • To help take out the recycling (geri dönüşümleri çıkarmaya yardımcı olmak)
 • To help take care of the lawn (bahçenin bakımını yapmaya yardımcı olmak)
 • To help shovel snow (karları temizlemeye yardımcı olmak)

Ev işlerinin önemi:

 • Chores are important because they keep our homes clean and tidy. (Ev işleri önemlidir çünkü evlerimizi temiz ve düzenli tutarlar.)
 • Chores can also help us learn responsibility and teamwork. (Ev işleri aynı zamanda sorumluluk ve takım çalışmasını öğrenmemize de yardımcı olabilirler.)

 

MEB – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak amacıyla, tanınmış dil uzmanları tarafından tasarlanan ‘Diyalekt‘ adlı dijital İngilizce öğrenme platformu geliştirdi.

Chores Kelimeleri Chores Kelimeleri Chores Kelimeleri Chores Kelimeleri Chores Kelimeleri Chores Kelimeleri Chores Kelimeleri