5. Sınıf Sosyal: Uygarlıkları Öğreniyorum

Uygarlıkları Öğreniyorum
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi

 

Uygarlıkları Öğreniyorum

Uygarlık Nedir?

Uygarlık, insanların doğaya egemen olarak, ortak bir kültür ve yaşam biçimi geliştirdiği toplumdur. Uygarlık, tarih boyunca farklı coğrafyalarda farklı şekillerde ortaya çıkmıştır.

Uygarlıkların Özellikleri

Uygarlıkların ortak özellikleri şunlardır:

 • Düzenli bir yerleşim düzenine sahiptirler.
 • Toprak işleme, hayvancılık, ticaret gibi ekonomik faaliyetler gösterirler.
 • Yazılı bir alfabeye sahiptirler.
 • Mimari, sanat, bilim ve teknoloji gibi alanlarda ilerlemeler kaydetmişlerdir.

Uygarlık Tarihi

Uygarlık tarihi, dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan uygarlıkların gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Uygarlık tarihi, tarih biliminin bir alt dalıdır.

Dünyanın İlk Uygarlıkları

Dünyanın ilk uygarlıkları, Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Bu uygarlıklar, dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan diğer uygarlıkların gelişiminde önemli rol oynamıştır.

Mezopotamya Uygarlıkları

Mezopotamya, Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında kalan bölgedir. Mezopotamya’da Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlular ve Persler gibi uygarlıklar ortaya çıkmıştır.

 • Sümerler: Mezopotamya’nın ilk uygarlığıdır. MÖ 4000’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Sümerler, yazıyı, tekerleği, alfabeyi ve matematiği icat etmişlerdir.
 • Akadlar: Sümerleri yenerek Mezopotamya’da egemen olmuşlardır. MÖ 2300’lü yıllarda ortaya çıkmışlardır. Akadlar, imparatorluk kurarak Mezopotamya’yı birleştirmişlerdir.
 • Babiller: Akadları yenerek Mezopotamya’da egemen olmuşlardır. MÖ 1800’lü yıllarda ortaya çıkmışlardır. Babiller, Mezopotamya’da en parlak dönemini yaşatmışlardır.
 • Asurlular: Babilleri yenerek Mezopotamya’da egemen olmuşlardır. MÖ 900’lü yıllarda ortaya çıkmışlardır. Asurlular, güçlü bir ordu kurarak Mezopotamya’yı hakimiyetleri altına almışlardır.
 • Persler: Asurluları yenerek Mezopotamya’da egemen olmuşlardır. MÖ 550’li yıllarda ortaya çıkmışlardır. Persler, imparatorluk kurarak Mezopotamya’yı birleştirmişlerdir.

Mısır Uygarlığı

Mısır, Nil Nehri’nin çevrelediği bölgedir. Mısır’da MÖ 3000’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Mısırlılar, piramitler, piramit mezarları, hiyeroglif yazısı, papirüs kağıdı, astronomi, matematik ve tıp gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydetmişlerdir.

Çin Uygarlığı

Çin, Asya’nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Çin’de MÖ 5000’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Çinliler, kağıt, matbaa, porselen, pusula gibi önemli buluşları yapmışlardır. Ayrıca, Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm gibi dinleri geliştirmişlerdir.

Hindistan Uygarlığı

Hindistan, Asya’nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Hindistan’da MÖ 3000’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Hintliler, yazıyı, Hint rakamlarını, Budizm ve Hinduizm gibi dinleri geliştirmişlerdir.

Uygarlık Tarihinin Önemi

Uygarlık tarihi, geçmişi anlamamıza ve geleceği planlamamıza yardımcı olur. Uygarlık tarihi, farklı kültürleri tanımamıza ve dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Uygarlık Tarihinin Faydaları

Uygarlık tarihi, aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Geçmişi anlamamıza yardımcı olur.
 • Farklı kültürleri tanımamıza yardımcı olur.
 • Dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olur.
 • Kültürel mirasımızı korumamıza yardımcı olur.
 • Geleceği planlamamıza yardımcı olur.