5. Sınıf Sosyal: Çevremizdeki Güzellikler ve Kültürümüz

Çevremizdeki Güzellikler ve Kültürümüz
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi

 

Çevremizdeki Güzellikler ve Kültürümüz

Çevremizdeki Güzellikler

Çevremizde, doğal ve insan yapımı birçok güzellik vardır. Doğal güzellikler, insan eli değmemiş, doğanın kendiliğinden oluşturduğu güzelliklerdir. İnsan yapımı güzellikler ise insanların yarattığı güzelliklerdir.

Doğal Güzellikler

Doğal güzellikler, yeryüzünün doğal güzellikleri olarak da adlandırılır. Doğal güzellikler, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Bitki örtüsü: Ağaçlar, çiçekler, otlar, çalılar gibi bitkilerden oluşan doğal güzelliklerdir.
 • Hayvan yaşamı: Hayvanlar, böcekler, kuşlar, balıklar gibi canlılardan oluşan doğal güzelliklerdir.
 • Yeryüzü şekilleri: Dağlar, ovalar, göller, denizler, çöller gibi yeryüzü şekillerinden oluşan doğal güzelliklerdir.
 • Doğal kaynaklar: Enerji kaynakları, mineraller, madenler gibi doğal kaynaklardan oluşan doğal güzelliklerdir.

İnsan Yapımı Güzellikler

İnsan yapımı güzellikler, insanların yaptığı güzelliklerdir. İnsan yapımı güzellikler, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Mimari yapılar: Evler, okullar, hastaneler, camiler, köprüler, heykeller gibi yapılardan oluşan insan yapımı güzelliklerdir.
 • Sanat eserleri: Resimler, heykeller, müzik eserleri, şiirler, türküler gibi sanat eserlerinden oluşan insan yapımı güzelliklerdir.
 • Kültürel değerler: Dil, din, gelenek, görenek, örf ve adetler gibi kültürel değerlerden oluşan insan yapımı güzelliklerdir.

Çevremizdeki Güzelliklerin Önemi

Çevremizdeki güzellikler, bizim için çok önemlidir. Güzellikler, bize estetik bir haz verir. Ayrıca, güzellikler, yaşamımıza renk katar ve bizi mutlu eder.

Çevremizdeki Güzellikleri Korumak

Çevremizdeki güzellikleri korumak, hepimizin görevidir. Güzellikleri korumak için aşağıdakileri yapabiliriz:

 • Doğal kaynakları verimli kullanmak ve israf etmemek.
 • Bitki örtüsünü korumak ve ormanları çoğaltmak.
 • Hayvanları korumak ve nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için çalışmak.
 • İnsan yapımı güzellikleri korumak ve tarihi eserleri korumak için çalışmak.

Kültürümüz

Kültür, bir toplumu oluşturan insanların ortak yaşam biçimidir. Kültür, dil, din, gelenek, görenek, örf ve adetler gibi unsurlardan oluşur.

Kültürümüzün Temel Unsurları

Kültürümüzün temel unsurları şunlardır:

 • Dil: Dil, bir toplumu oluşturan insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan araçtır.
 • Din: Din, insanların dünyayı ve içindekileri anlamasını sağlayan inanç sistemidir.
 • Gelenek ve görenek: Gelenek ve görenek, bir toplumda kuşaktan kuşağa aktarılan alışkanlıklar ve davranışlardır.
 • Örf ve adet: Örf ve adet, bir toplumda kabul gören ve uyulması gereken kurallardır.

Kültürümüzün Önemi

Kültürümüzün önemi şunlardır:

 • Kültür, bizi diğer toplumlardan ayırır ve özgünlüğümüzü oluşturur.
 • Kültür, bize kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösterir.
 • Kültür, bize ortak değerler kazandırır ve toplum içinde birlik ve beraberlik sağlar.
 • Kültür, bize güzellik ve estetik kazandırır.

Kültürümüzü Korumak

Kültürümüzü korumak, hepimizin görevidir. Kültürümüzü korumak için aşağıdakileri yapabiliriz:

 • Dilimizi korumak ve yabancı dilleri öğrenmek.
 • Dinimizi yaşamak ve geliştirmek.
 • Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak.
 • Örf ve adetlerimize saygı duymak.
 • Kültürel mirasımızı korumak.

Sonuç

Çevremizdeki güzellikler ve kültürümüz, bizim için çok önemlidir. Bu güzellikleri ve kültürümüzü korumak, hepimizin görevidir.