5. Sınıf Matematik: Uzunluk ve Zaman Ölçme

5. Sınıf Matematik Dersi
Uzunluk ve Zaman Ölçme

5.sınıf matematik dersinde uzunluk ve zaman ölçme konuları işlenir. Bu konularda, uzunluk ve zaman ölçme birimlerini tanıyabilme, uzunluk ve zaman birimlerini birbirine dönüştürebilme ve ilgili problemleri çözebilme becerileri kazandırılır.

Uzunluk Ölçme

Uzunluk, bir cismin bir ucundan diğer ucuna olan mesafedir. Uzunluk, birimi metre (m) olan bir ölçüdür.

Uzunluk ölçme birimleri şunlardır:

 • Metre (m): Metre, uzunluk ölçümünün temel birimidir.
 • Kilometre (km): Kilometre, bin metreye eşit olan bir uzunluk ölçümüdür.
 • Desimetre (dm): Desimetre, metrenin onda birine eşit olan bir uzunluk ölçümüdür.
 • Santimetre (cm): Santimetre, metrenin yüzde birine eşit olan bir uzunluk ölçümüdür.
 • Milimetre (mm): Milimetre, metrenin binde birine eşit olan bir uzunluk ölçümüdür.

Uzunluk ölçme araçları şunlardır:

 • Metre çubuğu
 • Metre bandı
 • Kısa cetvel
 • Uzun cetvel
 • Mikrometre

Uzunluk ölçme problemleri, günlük hayatımızda karşımıza çıkan birçok alanda karşımıza çıkabilir.

 • Bir odanın uzunluğunu bulmak için, metre çubuğu veya metre bandı kullanılabilir.
 • Bir evin uzunluğunu bulmak için, metre bandı veya cetvel kullanılabilir.
 • Bir arabanın uzunluğunu bulmak için, metre çubuğu veya cetvel kullanılabilir.

Zaman Ölçme

Zaman, bir olayın başlangıcından sonuna kadar geçen süredir. Zaman, birimi saniye (sn) olan bir ölçüdür.

Zaman ölçme birimleri şunlardır:

 • Saniye (sn): Saniye, zaman ölçümünün temel birimidir.
 • Dakika (dk): Dakika, 60 saniyeye eşit olan bir zaman ölçümüdür.
 • Saat (sa): Saat, 60 dakikaya eşit olan bir zaman ölçümüdür.
 • Günü: Gün, 24 saate eşit olan bir zaman ölçümüdür.
 • Hafta: Hafta, 7 güne eşit olan bir zaman ölçümüdür.
 • Ay: Ay, 28 veya 29 güne eşit olan bir zaman ölçümüdür.
 • Yıl: Yıl, 12 aya eşit olan bir zaman ölçümüdür.

Zaman ölçme araçları şunlardır:

 • Kronometre
 • Saat
 • Takvim

Zaman ölçme problemleri, günlük hayatımızda karşımıza çıkan birçok alanda karşımıza çıkabilir.

 • Bir koşucunun koşu süresini ölçmek için, kronometre kullanılabilir.
 • Bir filmin süresini ölçmek için, saat kullanılabilir.
 • Bir sınavın süresini ölçmek için, saat kullanılabilir.

5.sınıf matematik dersinde, uzunluk ve zaman ölçme konularında, öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenir:

 • Uzunluk ve zaman ölçme birimlerini tanır.
 • Uzunluk ve zaman birimlerini birbirine dönüştürür.
 • Uzunluk ve zaman ile ilgili problemleri çözer.

Uzunluk ve zaman ölçme becerileri, günlük yaşamda ve iş dünyasında önemli bir rol oynar. Bu beceriler, mesafeleri ve süreleri ölçmek, zaman planlamak ve problem çözmek için gereklidir.