5. Sınıf Matematik: Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme

5. Sınıf Matematik Ders
Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme

 

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme

Doğal sayılarda çarpma ve bölme işlemleri, günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız matematiksel işlemlerdir. Çarpma, bir sayının kendisiyle veya başka bir sayı ile tekrarlı olarak toplanması anlamına gelir. Bölme ise bir sayının başka bir sayı ile bölünmesi anlamına gelir.

Doğal Sayılarda Çarpma

Doğal sayılarda çarpma işlemi, bir sayının kendisiyle veya başka bir sayı ile tekrarlı olarak toplanması anlamına gelir. Örneğin, 3 x 4 = 12, 3 sayısının kendisiyle iki kez toplanması anlamına gelir.

Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi

Doğal sayılarda çarpma işlemini yaparken, aşağıdaki adımları takip edebiliriz:

 1. Ürün elde etmek için çarpılan sayıları, soldan sağa doğru sıralıyoruz.
 2. Her satırdaki sayıları, üstteki sayıyla soldan sağa doğru çarpıyoruz.
 3. Elde edilen ürünleri, alt alta sıralıyoruz.
 4. Ürünü, alt alta sıralanmış ürünlerin toplamı olarak buluyoruz.

Doğal Sayılarda Bölme

Doğal sayılarda bölme işlemi, bir sayının başka bir sayı ile bölünmesi anlamına gelir. Örneğin, 12 ÷ 3 = 4, 12 sayısının 3 ile bölünmesi anlamına gelir.

Doğal Sayılarda Bölme İşlemi

Doğal sayılarda bölme işlemini yaparken, aşağıdaki adımları takip edebiliriz:

 1. Bölünen sayıyı, bölen sayının altına yazıyoruz.
 2. Bölünen sayının bölen sayıya kaç kez tam olarak bölünebileceğini bulmak için, bölünen sayıyı bölen sayıya bölüyoruz.
 3. Bölünen sayının bölen sayıya tam olarak bölünemeyen kısmını, bölünen sayının altına yazıyoruz.
 4. Bölünen sayının bölen sayıya kaç kez tam olarak bölünebileceğini bulmak için, bölünen sayıyı bölen sayıya bölüyoruz.
 5. Adımları tekrarlayarak, bölünen sayıyı bölen sayıya kadar bölme işlemini tamamlıyoruz.

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme ile İlgili İpuçları

 • Çarpma işlemini yaparken, çarpılan sayıları sıraya koymak ve her satırdaki sayıları, üstteki sayıyla çarpmak faydalı olabilir.
 • Bölme işlemini yaparken, bölünen sayıyı bölen sayıya bölünerek, bölünen sayının bölen sayıya kaç kez tam olarak bölünebileceğini bulmak faydalı olabilir.

Doğal sayılarda çarpma ve bölme işlemleri, 5. sınıf matematik dersinde önemli bir yer tutar. Bu konudaki temel kavramları ve işlemleri iyi anlamak, öğrencilerin matematiksel gelişimi için önemlidir.