5. Sınıf Matematik: Çokgenler ve Üçgenler

5. Sınıf Matematik Ders
Çokgenler ve Üçgenler

 

5.sınıf matematik dersinde çokgenler ve üçgenler konusu işlenir. Bu konuda, çokgenlerin çeşitleri, özellikleri ve alanı, üçgenlerin çeşitleri, özellikleri ve alanı, üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı öğretilir.

Çokgen, üç tane veya daha fazla doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir. Çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, 180(n-2) derecedir.

Üçgen, üç tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı, 180 derecedir.

Çokgen çeşitleri şunlardır:

 • Üçgen: Üç tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir.
 • Dörtgen: Dört tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir.
 • Beşgen: Beş tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir.
 • Altıgen: Altı tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir.
 • Yedigen: Yedi tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir.
 • Sekizgen: Sekiz tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir.
 • Dokuzgen: Dokuz tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir.
 • Ongen: On tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir.

Üçgen çeşitleri şunlardır:

 • Eşitkenar üçgen: Tüm açıları eşit olan üçgendir.
 • İkizkenar üçgen: İki açısı eşit olan üçgendir.
 • Kenar uzunlukları farklı olan üçgen: Tüm açıları farklı olan üçgendir.

Çokgenlerin özellikleri şunlardır:

 • Tüm çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, 180(n-2) derecedir.
 • Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, 180 derecedir.

Üçgenlerin özellikleri şunlardır:

 • Tüm üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, 180 derecedir.
 • Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı, 180 dereceye eşit olduğu için, bir üçgenin bir açısının ölçüsü 180 dereceye eşit olamaz.
 • Bir üçgenin bir açısının ölçüsü 90 dereceye eşitse, o üçgen dik üçgendir.
 • Bir üçgenin iki açısının ölçüleri toplamı 90 dereceye eşitse, o üçgen dar açılı üçgendir.
 • Bir üçgenin iki açısının ölçüleri toplamı 180 dereceye eşitse, o üçgen geniş açılı üçgendir.

Üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı, 180 derecedir.

5.sınıf matematik dersinde, çokgenler ve üçgenler konusunun yanı sıra, çokgenlerin çeşitleri, özellikleri ve alanı, üçgenlerin çeşitleri, özellikleri ve alanı, üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı öğretilmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Öğrencilere, farklı şekillerdeki çokgenlerin ve üçgenlerin görsellerini gösterilebilir.
 • Öğrencilere, farklı şekillerdeki çokgenlerin ve üçgenlerin özelliklerinin örneklerle açıklanabilir.
 • Öğrencilere, farklı şekillerdeki çokgenlerin ve üçgenlerin alan hesaplamalarının örneklerle gösterilebilir.

Çokgenler ve üçgenler konusu, günlük yaşamda ve iş dünyasında önemli bir rol oynar. Çokgenler ve üçgenler, binalar, köprüler, makineler ve diğer yapılarda kullanılır.