8. Sınıf LGS Türkçe: Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam: Sözcüklerin dil içindeki anlamları, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, somut anlam, soyut anlam ve çok anlamlılık olmak üzere altı farklı şekilde incelenir.

https://www.youtube.com/watch?v=B-1FAc9GfzY

Gerçek anlam, bir sözcüğün ilk ve temel anlamıdır. Sözcüğün sözlük anlamı olarak da bilinir.

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen veya kısmen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır.

Terim anlam, bir bilim, sanat veya meslek alanında kullanılan ve o alandaki özel anlamı olan sözcüktür.

Somut anlam, duyu organlarımızla algılayabileceğimiz varlıklara veya kavramlara karşılık gelen anlamdır.

Soyut anlam, duyu organlarımızla algılayamayacağımız varlıklara veya kavramlara karşılık gelen anlamdır.

Çok anlamlılık, bir sözcüğün birden fazla anlama gelmesidir.

  1. sınıf Türkçe dersinde sözcükte anlam konusu kapsamında aşağıdaki kazanımlar yer almaktadır:
  • Sözcüğün gerçek, mecaz, terim, somut ve soyut anlamlarını belirleyebilir.
  • Çok anlamlılık konusunu kavrayabilir.
  • Sözcüklerin anlam ilişkilerini belirleyebilir.

Sözcüklerin anlam ilişkileri, sözlüklerde “anlamdaşlık, zıtlık, eş seslilik ve yakın anlamlılık” şeklinde dört başlıkta incelenir.

Anlamdaşlık, iki veya daha fazla sözcüğün aynı anlamı taşıması durumudur.

Zıtlık, iki veya daha fazla sözcüğün anlamlarının birbirinin karşıtı olması durumudur.

Eş seslilik, bir sözcüğün birden fazla farklı anlama gelmesi durumudur.

Yakın anlamlılık, iki veya daha fazla sözcüğün anlamları arasında yakınlık olması durumudur.

Sözcüklerin anlam ilişkilerini belirleyebilmek, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmek için önemlidir.