8. Sınıf LGS Türkçe: Cümle Türleri

Cümle Türleri : Cümleler, yüklemin yerine göre basit, bileşik ve sıralı olmak üzere üçe ayrılır.

Basit Cümle

Yüklemi tek bir fiil olan cümlelere basit cümle denir.

Örnek:

 • Kuş uçtu.
 • Ağaç yeşildir.
 • Çocuk parkta oynuyor.

Bileşik Cümle

Yüklemi iki veya daha fazla fiil olan cümlelere bileşik cümle denir. Bileşik cümleler, ad cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere iki gruba ayrılır.

Ad Cümlesi

Yüklemi bir isim veya isim tamlaması olan bileşik cümlelere ad cümlesi denir.

Örnek:

 • Kuş uçtu ve ağaca kondu.
 • Ağaç yeşildir ve meyve verir.
 • Çocuk parkta oynuyor ve çok eğleniyor.

Fiil Cümlesi

Yüklemi bir fiil veya fiilimsi olan bileşik cümlelere fiil cümlesi denir.

Örnek:

 • Kuş uçtu ama ağaca konmadı.
 • Ağaç yeşildir ama meyve vermez.
 • Çocuk parkta oynuyor ama çok yorulmadı.

Sıralı Cümle

İki veya daha fazla bağımsız cümlenin birbiriyle virgül veya noktalı virgül ile bağlanmasıyla oluşan cümlelere sıralı cümle denir.

Örnek:

 • Kuş uçtu, ağaca kondu ve ötmeye başladı.
 • Ağaç yeşildir, meyve verir ve çok güzeldir.
 • Çocuk parkta oynuyor, çok eğleniyor ve yorulmadı.

Cümle türlerini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmek, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmek için önemlidir.