8. Sınıf LGS Türkçe: Yazım Kuralları

Yazım kuralları, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmek için uyulması gereken kurallardır. Yazım kuralları, Türkçenin temel yapısını ve işleyişini belirler.

Yazım kuralları, başlıca şunlardır:

 • Büyük harflerin kullanımı: Büyük harfler, özel adları, ünvanları, makamları, unvanları, saygı sözlerini, dini ve milli bayramları, ay ve günleri, tarih bildiren sözleri, kitap, dergi, gazete, film, müzik eseri, resim, heykel, yapı, kurum, kuruluş vb. adları, yer adlarını, yabancı kökenli kelimeleri ve kısaltmaları büyük harfle başlar.
 • Küçük harflerin kullanımı: Küçük harfler, cins isimler, sıfat tamlamaları, zarf tamlamaları, isim tamlamaları, fiil çekimlerinde ek alan kelimeler, bağlaçlar, ünlemler, kısaltmalar, sayılar vb. yazılmalıdır.
 • Sayıların yazımı: Sayılar, yazımlarına göre değişiklik gösterir.
  • Sayılar, tam sayı olarak yazıldıklarında bitişik yazılır.
  • Sayılar, sıra bildirdikleri zaman sonuna -inci, -inci, -uncu, -üncü ekleri getirilerek yazılır.
  • Sayılar, sıfat olarak yazıldıklarında ayrı yazılır.
 • Ünlemlerin yazımı: Ünlemler, cümlenin sonuna konur.
 • Soru işaretinin yazımı: Soru işareti, soru cümlelerinin sonuna konur.
 • Noktanın yazımı: Nokta, cümlenin sonuna konur.
 • Virgülün yazımı: Virgül, cümle içindeki öğeleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
 • Noktalı virgülün yazımı: Noktalı virgül, cümle içindeki eş görevli öğeleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
 • İki noktanın yazımı: İki nokta, sıralı cümleleri, açıklama cümlelerini, örnek cümlelerini, alıntı cümlelerini ayırmak için kullanılır.
 • Kesme işaretinin yazımı: Kesme işareti, özel adlara gelen ekler, tarihler, kısaltmalar, rakamlar vb. durumlarda kullanılır.
 • Tırnak işaretinin yazımı: Tırnak işareti, doğrudan aktarılan sözler, şiir, şarkı, film, kitap vb. yapıtların adları, takma adlar, lakaplar, yabancı sözcükler, atasözleri, deyimler, bilimsel adlar, sayılar, tarihler, yer adları, para birimlerine vb. işaretlerle ayrılır.
 • Kısa çizginin yazımı: Kısa çizgi, kelimelerin arasında veya cümle içinde eklerin, kısaltmaların, rakamların vb. bir araya getirilmesi için kullanılır.
 • Yay ayraçlarının yazımı: Ayrı yazılan sözcük veya cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır.
 • Köşeli ayraçların yazımı: Açıklama yapmak için kullanılır.

Yazım kurallarının doğru kullanılması, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmek için önemlidir.