2024 LGS Türkçe Konu Dağılımları

2024 LGS Türkçe konu dağılımlarına göre, sınavda toplam 20 soru sorulmaktadır. Bu sorular, aşağıdaki tablodaki gibi alt başlıklara göre dağılmıştır:

Türkçe Konuları 2024 2023 2022 2021 2020
Fiilimsiler 1 1
Sözcükte Anlam 4 2 2 1
Deyimler ve Atasözleri 2
Söz Sanatları 1
Cümlede Anlam 2 1 2 2
Parçada Anlam 7 6 10 4
Cümlenin Öğeleri 1 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1
Metin Türleri 1 2
Fiilde Çatı 1
Cümle Türleri 1
Yazım Kuralları 1 1 1
Anlatım Bozukluğu 1
Sözel Mantık / Görsel Okuma 4 5 4 7
Toplam  20 20 20 20 20

Bu konu dağılımı, MEB tarafından yayınlanan 2024 LGS Türkçe Müfredatı’na göre hazırlanmıştır. LGS Türkçe sorularının zorluk dereceleri farklı olabilmektedir. Öğrencilerin, tüm konu alanlarında başarılı olmaları için düzenli olarak soru çözmeleri ve konu tekrarı yapmaları gerekmektedir.

 

2024 LGS Türkçe Konuları

 • Cümle Bilgisi
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Türleri
  • İsim ve Fiil Cümlesi
  • Kurallı ve Devrik Cümle
  • Basit Cümle
  • Birleşik Cümle
  • Sıralı Cümle
 • Sözcük Bilgisi
  • Fiilimsiler
  • Sözcükte Anlam
  • Edat, Bağlaç, Ünlem
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
 • Paragraf Bilgisi ve Anlam
  • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Yapı Yönü
  • Tablo ve Grafik İnceleme
  • Görsel Yorumlama
  • Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
 • Anlatım Bozuklukları
  • Anlatım Bozuklukları
 • Metin İçeriği ve Yorumlama
  • Metin Türleri
  • Metin Yapısı
  • Metin Anlamı
  • Metin Yorumu

2024 LGS Türkçe Sorularının Zorluk Derecesi

 • LGS Türkçe sorularının zorluk dereceleri farklı olabilmektedir.
 • Kolay sorular, temel kavram ve işlem becerilerini ölçmektedir.
 • Orta zorluktaki sorular, temel kavram ve işlem becerilerinin yanı sıra mantıksal düşünme ve problem çözme becerilerini de ölçmektedir.
 • Zor sorular, temel kavram ve işlem becerilerinin yanı sıra ileri düzey kavram ve işlem becerilerini de ölçmektedir.

LGS Türkçe Sorularına Nasıl Hazırlanılır?

 • Öğrencilerin, LGS Türkçe sorularını çözebilmek için aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir:
  • Müfredatı eksiksiz bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.
  • Konu tekrarları yaparak bilgilerini pekiştirmeleri gerekmektedir.
  • Çeşitli kaynaklardan soru çözerek pratik yapmaları gerekmektedir.
  • Zaman baskısı altında soru çözme becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

LGS Türkçe Soruları Nasıl Çözülür?

 • LGS Türkçe sorularını çözerken aşağıdaki adımları takip etmek faydalı olacaktır:
  • Soruyu dikkatlice okuyup anlamak gerekmektedir.
  • Soruya uygun bir çözüm yolu belirlemek gerekmektedir.
  • Çözüm yolunu takip ederek soruyu çözmek gerekmektedir.
  • Soruya verilen cevabı kontrol etmek gerekmektedir.
LGS Türkçede Başarılı Olmak İçin Öneriler
 • Öğrencilerin, LGS Türkçe sorularını çözebilmek için düzenli olarak soru çözmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin, soru çözerken hatalarını analiz etmeleri ve hatalarını düzeltmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin, zaman baskısı altında soru çözme becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları gerekmektedir.

Özellikle dikkat edilmesi gereken konular:

 • Cümle Bilgisi konusu, LGS Türkçe sorularının en çok çıkan konularından biridir. Bu konuda başarılı olabilmek için, cümlenin ögeleri, cümle türleri, isim ve fiil cümlesi gibi temel kavramları iyi bilmek gerekmektedir.
 • Sözcük Bilgisi konusu, LGS Türkçe sorularının önemli konularından biridir. Bu konuda başarılı olabilmek için, fiilimsiler, sözcükte anlam, edat, bağlaç, ünlem gibi temel kavramları iyi bilmek gerekmektedir.

Paragraf Bilgisi ve Anlam konusu, LGS Türkçe sorularının önemli konularından biridir. Bu konuda başarılı olabilmek için, paragrafın anlam yönü, paragrafın yapı yönü, tablo ve grafik inceleme, görsel yorumlama, sözel mantık gibi temel kavramları iyi bilmek gerekmektedir.

LGS, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına yerleşim için yapılan bir sınavın kısaltmasıdır. “Lise Geçiş Sınavı” anlamına gelir. Bu sınav, Türkiye’de ilkokul 8. sınıfı bitiren öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği ulusal bir sınavdır. Sınav, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, ingilizce ve din kültürü/ahlak bilgisi olmak üzere altı ana dersi içerir. Bu sınav sonucunda öğrenciler, tercih ettikleri liselerde okumaya hak kazanırlar. LGS, Türkiye’deki öğrencilerin ortaöğretim hayatlarının başlangıcını belirleyen önemli bir sınavdır.

Merhaba Değerli Öğrenciler ve Veliler,
Siz veya çocuğunuz matematik, fen bilimleri, Türkçe veya başka bir ders konusunda sorunlar yaşıyorsa ve online – yüzyüze özel ders almayı düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz! Hemen özel ders öğretmenleri ve öğrenci koçluğu platformundan özel ders veren öğretmenlerimizi inceleyebilirsiniz.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.