LGS Konuları 2024

LGS konuları 2024 sınavında sorulacak konular büyük bir merak konusu. Ortaokul öğrencileri, hangi dersten kaç sorunun sorulacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Doğu ve güncel bilgiler geldikçe, bu detaylar haberimizde yer bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurularını yakından takip ediyoruz. Milyonlarca veli ve öğrenci, LGS konuları 2024 sınavının kapsamını öğrenmek istiyor.

İşte LGS’de muhtemelen karşılarına çıkacak konular… LGS konuları sınavında genellikle 8. sınıf müfredatına odaklanılıyor. Sınavda Türkçe, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Yabancı Dil, Fen Bilimleri, Matematik gibi dersler bulunuyor. 1. oturumda yer alan bu dersler için sınav süresi 75 dakika olarak belirlenmiştir. Diğer dersler ise sayısal alanları kapsayan 2. oturumu oluşturur ve sınav süresi 80 dakikadır.

LGS puanı hesaplama için hemen sayfamızı ziyaret ediniz.

LGS 2024 Sınavı, 2 Haziran tarihinde gerçekleşecektir.

LGS Konuları

Türkçe Dersi LGS Konuları

Türkçe dersi için adaylara yöneltilen 20 soruda karşılarına çıkabilecek konular şunlardır:

Sözcükte Anlam,
Söz Gruplarında Anlam,
Deyimler ve Atasözleri,
Cümlede Anlam,
Söz Sanatları,
Metin Türleri,
Fiilimsiler (Sıfat-Fiil, İsim-Fiil, Zarf-Fiil),
Cümlenin Ögeleri,
Cümle Türleri,
Yazım Kuralları,
Noktalama İşaretleri,
Parçada Anlam,
Fiilde Çatı,
Sözel Mantık / Görsel Okuma,
Anlatım Bozuklukları.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi LGS Konuları

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde adaylar 10 soru çözmek zorundadır. Konular net olmamakla birlikte, şu şekilde tahmin edilmektedir:

 • Bir Kahraman Doğuyor.
 • Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • Mustafa Kemal Okulda
 • Gençlik Döneminde Atatürk’ü Etkileyen Önemli Kişiler ve Olaylar
 • Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
 • Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • Bir Dünya Savaşı
 • Dünya Savaşında Osmanlı Devleti
 • Geldikleri Gibi Giderler
 • Kuvay-ı Milliye ve Cemiyetler Ve Milli Mücadele Başlıyor
 • Egemenlik Milletindir
 • Büyük Millet Meclisi
 • İsyanlara Karşı Barış
 • Antlaşması Mı Ölüm Fermanı Mı?
 • Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • İlk Zaferimiz
 • Destanlaşan Direnişi
 • İstiklâl Milletindir.
 • Savaşa Rağmen Eğitim
 • Kongresi Anadolu İnsanının Büyük Fedakârlığı – Diriliş Destanı: Sakarya
 • Hayat Veren Zafer, Savaşa Son Veren Belge
 • Zafer Ve Bağımsızlığın Tescili: Lozan Barış Antlaşması
 • Sanat Ve Edebiyat Eserlerinde Kurtuluş Savaşımız
 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
 • Çağdaşlaşmanın Temeli: Atatürk İlkeleri
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Toplumsal Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Sağlık Alanında Yapılan İnkılâplar
 • Cumhuriyetimizle Bir Milletiz
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Çok Partili Demokratik Yaşam
 • Rejime Yönelik Tehditler
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Türk Dış Politikası Atatürk Dönemi
 • Türk Dış Politikası Gelişmeleri
 • Hatay Türkiye’ye Katılıyor
 • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
 • Atatürk’ün Son Günleri Ve Ölümü
 • Atatürk’ün Eserleri
 • Dünya Savaşı ve Türkiye
 • Demokrasi Yolunda Türkiye

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi LGS Konuları

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi LGS 2024 Çıkacak Konular:

Bu derste de yine 10 soru sorulacak olup, kapsanan konular şunlardır:

8.1 Kader İnancı:

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamberi Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayeti Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

8.2 Zekât ve Sadaka:

 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamberi Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sureyi Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

8.3 Din ve Hayat:

 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi
 • Bir Peygamberi Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)
 • Bir Sureyi Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
 • Hz. Muhammed’in Örnekliği
 • Muhammed’in (s.a.v) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Muhammed’in (s.a.v) Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Muhammed’in (s.a.v) İstişareye Önem Vermesi
 • Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Muhammed’in (s.a.v) İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sureyi Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
 • Kuran-ı Kerim ve Özellikleri
 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamberi Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

İngilizce Dersi LGS Konuları

İngilizce 2024 LGS sınavında adaylar, yabancı dilde 10 soru ile sınanacaklardır. İngilizce konuları şu başlıkları içerecektir:

 • Unit 1: Friendship
 • Unit 2: Teen Life
 • Unit 3: In the Kitchen
 • Unit 4: On the Phone
 • Unit 5: The Internet
 • Unit 6: Adventures
 • Unit 7: Tourism
 • Unit 8: Chores
 • Unit 9: Science
 • Unit 10: Natural Forces

Matematik Dersi LGS Konuları

LGS 2024 Matematik sınavında adaylar, toplamda 20 soru çözeceklerdir. Bu derse yönelik güncel konu listesi aşağıdaki başlıkları içermektedir:

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Geometrik Cisimler

Fen Bilimleri Dersi LGS Konuları

Fen Bilimleri LGS 2024 sınavında adaylara her biri 20 sorudan oluşan bir bölüm ayrılmıştır. Fen Bilimleri konuları ana hatlarıyla şu şekildedir:

8.1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren:

 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri

8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam:

 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji

8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar:

 • Basınç

8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası:

 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar
 • Maddenin Isı ile Etkileşimi
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

8.5 Basit Makineler:

 • Basit Makineler

8.6 Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi:

 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Enerji Dönüşümleri
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kalkınma

8.7 Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi:

 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
 • Elektrik Yüklü Cisimler
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

 

Geçmiş yıllarda Türkçe alanında görülen konular incelendiğinde, özellikle Sözel Mantık, Sözcükte Anlam ve Parçada Anlam konularının öğrencilere sıkça sorulduğu gözlemlenmektedir.

Matematik alanında ise Cebirsel İfadeler, Köklü Sayılar ve Üslü Sayılar konularının çıkışı daha belirgindir.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Bir kahraman Doğuyor, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm gibi başlıkların öne çıktığı görülmektedir.

Fen Bilimleri dersinde ise DNA ve Genetik Kod, Madde ve Endüstri, Basınç, Mevsimler ve İklim konularının sıklıkla karşımıza çıktığı anlaşılmaktadır.

İngilizce dersinde Friendship konusu, In The Kitchen, On The Phone ve The Internet gibi başlıkların önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da sıkça sorulduğu gözlenmektedir.

Din Dersi’nde ise 2023 yılında Kader İnancı, Zekat ve Sadaka, Din ve Hayat konularından toplamda 10 soru sorulmuştur.

Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir: https://e-okul.meb.gov.tr