2024 LGS İnkılap Konu Dağılımları

2024 LGS İnkılap Tarihi konuları, 8. sınıf müfredatı kapsamında yer alan konuları kapsamaktadır. Bu konular, 1. ve 2. dönem olmak üzere iki dönemde işlenmektedir.

LGS İnkılap Konu Dağılımları

Bu sorular, aşağıdaki tablodaki gibi alt başlıklara göre dağılmıştır:

İnkılap Konu Adı 2024 2023 2022 2021 2020
Bir Kahrman Doğuyor 5 1 1 3
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 2 2 2 4
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm 3 2 2 3
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 3 3
Demokratikleşme Çabaları 1 1
Atatürk Dönemi Dış Politika 1 1
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
Toplam 10 10 10 10

 

1.Dönem İnkılap Tarihi Konuları

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • Milli Bir Destan; Ya İstiklal Ya Ölüm

2.Dönem İnkılap Tarihi Konuları

 • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
 • İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası

2024 LGS İnkılap Tarihi Soru Dağılımı

2024 LGS İnkılap Tarihi soru sayısı 10’dur. Bu 10 soru, 1. ve 2. dönem konularını kapsamaktadır. Sorular, çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve açık uçlu olarak sorulabilir.

2024 LGS İnkılap Tarihi Konularının Ayrıntıları

Bir Kahraman Doğuyor

Bu ünitede, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumu, çocukluğu, gençliği ve askeri kariyeri ele alınmaktadır.

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Bu ünitede, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler, milli uyanış hareketleri ve bu hareketlerin amacı ele alınmaktadır.

Milli Bir Destan; Ya İstiklal Ya Ölüm

Bu ünitede, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık dönemi, savaş dönemi ve sonuçlarından bahsedilmektedir.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

Bu ünitede, Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların amacı, özellikleri ve sonuçları ele alınmaktadır.

Demokratikleşme Çabaları

Bu ünitede, Atatürk’ün gerçekleştirdiği demokratikleşme reformları ele alınmaktadır.

Atatürkçülük

Bu ünitede, Atatürkçülüğün temel ilkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda yapılan çalışmalar ele alınmaktadır.

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

Bu ünitede, Atatürk’ün dış politikası ve Atatürk’ün ölümü ele alınmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası

Bu ünitede, İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri, sonuçları ve Türkiye’nin bu savaştaki tutumundan bahsedilmektedir.

2024 LGS İnkılap Tarihi Çalışma Önerileri

2024 LGS İnkılap Tarihi konularına çalışmak için aşağıdaki öneriler faydalı olabilir:

 • Müfredatı dikkatlice inceleyin ve konu dağılımlarını öğrenin.
 • Konuları düzenli olarak çalışın ve tekrar edin.
 • Soru çözerek pratik yapın.
 • İnkılap Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri takip edin.

2024 LGS İnkılap Tarihi konularından başarılı olmak için düzenli çalışma ve disiplinli bir yaklaşım önemlidir.

Not:

 • LGS’de 10 soruluk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde, her bir konu grubundan 2 soru sorulur.
 • Konu grupları, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere iki ana başlıkta toplanmıştır.
 • Atatürkçülük, her iki döneme de yayılmış bir konudur.

Soru Tipleri

 • Bilgi sorusu: Konu hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiren sorulardır.
 • Anlama ve yorumlama sorusu: Konu hakkındaki bilginin yorumlanmasını gerektiren sorulardır.
 • Eleştirel düşünme sorusu: Konu hakkındaki bilginin değerlendirilmesini gerektiren sorulardır.

Çalışma Önerileri

 • Konuları iyice öğrenin.
 • Çıkmış soruları çözerek soru tiplerine ve sınav formatına aşina olun.
 • Tarihsel olayların neden-sonuç ilişkilerini kavrayın.

 

Merhaba Değerli Öğrenciler ve Veliler,
Siz veya çocuğunuz matematik, fen bilimleri, Türkçe veya başka bir ders konusunda sorunlar yaşıyorsa ve online – yüzyüze özel ders almayı düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz! Hemen özel ders öğretmenleri ve öğrenci koçluğu platformundan özel ders veren öğretmenlerimizi inceleyebilirsiniz.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.