Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Sınıf 2. Ünite: Allah Sevgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitede Allah’ın (cc) birliği ve yüceliği, Allah’ın (cc) kullarına olan sevgisi, dua, kelimeitevhit ve kelimeişehadet konuları ele alınmaktadır. Öğrencilerin Allah’ın (cc) birliği ve yüceliği hakkında bilgi sahibi olmaları ve öğrendikleri bilgileri yorumlamaları amaçlanmaktadır. Gözlemlerinden yola çıkarak Allah’ın (cc) insanlara olan sevgisini, merhametini ve iyiliğini fark etmeleri, dua etme ihtiyacı hakkında çıkarımda bulunmaları, kelimeitevhit ve kelimeişehadet hakkında bilgi toplamaları amaçlanmaktadır. Amentü duasını ve bu duanın anlamını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

4.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

2. ÜNİTE: ALLAH SEVGİSİ

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.4.2.1
Evrendeki mükemmel düzen hakkında öğrencilere soru sorulur ve Allah’ın (cc) birliği vurgulanır. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmanın, İslam’ın temel inanç esası olduğuna değinilir. İslam’ın altı inanç esası ayrıntıya girilmeden sıralanır. Allah’ın (cc) birliği ve yüceliğiyle ilgili ayetler belirlenir ve öğrencilerin bunları incelemesi istenir. Tüm varlıkların Allah (cc) tarafından yaratıldığına dair bilgilere yer verilerek Allah’ın (cc) kudret sıfatı vurgulanır. Öğrencilerin Allah’ın (cc) birliğini ve yüceliğini kendi cümleleri ile ifade etmeleri sağlanır.

DKAB.4.2.2
Merhamet kavramı tanımlanır. İnsanda bulunan sevme ve sevilme duygusunun Allah’ın (cc) merhametinin göstergesi olduğuna değinilir. Öğrencilerin, Allah’ın (cc) kullarına olan sevgisini ve verdiği nimetleri gözlemleyerek çıkarım yapması sağlanır. Konuyla ilgili görseller verilebilir. Allah’ın (cc) kullarına olan sevgisi ve merhameti dua ile ilişkilendirilir. Salih amel tanımlanır ve Allah’ın sevdiği amellerle ilgili örnekler verilir. Allah’ın (cc) kullarını sevdiği, insanın da O’nu sevdiği ile ilgili öğrencilerin sonuç çıkarması sağlanır.

DKAB.4.2.3
Öğrencilerin dua etme ihtiyacı hakkında empati kurmalarını (E2.1) sağlamak için onlara “Dua ederken ne hissedersiniz?” sorusu yöneltilir. Dua etme ihtiyacı hakkında merak ettiklerini, soru sorarak (E3.8) bu ihtiyacı fark etmeleri sağlanır. Dua etmenin; ibadetin özü olduğu, Allah’a (cc) kulluk etmenin gereği olduğu, Allah (cc) ile iletişim ve bağ kurmanın bir yolu olduğu açıklanır. Kur’an-ı Kerim’de geçen dualara ve Hz. Muhammed’in (sav) yaptığı dualara örnekler verilir. Öğrencilerin bu dua örneklerini günlük hayatlarında kullandıkları ifadelere dönüştürmesi beklenir. Dua etmenin veya dua almanın insana neler hissettirdiği, kişinin duyguları üzerindeki etkisi ele alınır. Öğrencilerin kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarının farkında olarak dua etmenin önemi hakkında sonuç çıkarması sağlanır. Öğrencilerin ihtiyaçları ve duyguları çerçevesinde öz değerlendirme yapmaları istenebilir (SDB1.3).

DKAB.4.2.4
İslam’ın beş şartı ayrıntıya girilmeden sıralanır. Öğrencilerin kelimeitevhit ve kelimeişehadet hakkında bilgi toplamaları sağlanır. Kelimeitevhit ve kelimeişehadetin Allah’a (cc) olan sevgi (D15.3), saygı (D14.3) ve bağlılığın ifadesi olduğu açıklanır ve önemi vurgulanır. Öğrenciler; kelimeitevhit ve kelimeişehadet ile ilgili elde ettikleri bilgileri öğretmenleriyle birlikte değerlendirerek doğrular ve afiş, broşür, pano, duvar gazetesi gibi yollarla kaydeder.

DKAB.4.2.5
Öğrencilere “Amentü duası hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Amentü kelimesinin anlamı açıklanır ve Amentü duası hakkında bilgi verilir. Amentü duasının doğru telaffuzunu öğretmek için öğrencilerin genel ağ araçlarını tanımaları ve kullanmaları sağlanır. Amentü duasını dinlemek ve bu dua hakkında bilgi sahibi olmak üzere Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) uygun içerikler belirlenir. Öğrencilerin bu platformu kullanmaları sağlanarak (OB2) duanın doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu duayı kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Duanın anlamı incelenir. Duanın anlamından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak dua değerlendirilebilir. Öğrencilerin duanın anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Amentü duasının okunduğu yerler örneklendirilir. Öğrencilerin Amentü duasının anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
DKAB.4.2.1. Allah’ın (cc) birliğini ve yüceliğini kavrayabilme
a) Allah’ın (cc) birliğini ve yüceliğini içeren ayetleri inceler.
b) Allah’ın (cc) birliğini ve yüceliğini hayatı için anlamlı hâle getirir.
c) Allah’ın (cc) birliğini ve yüceliğini kendi cümleleri ile ifade eder.

DKAB.4.2.2. Allah’ın (cc) kullarına olan sevgisini gözleme dayalı tahmin edebilme
a) Allah’ın (cc) kullarına olan sevgisini gözlemleriyle ilişkilendirir.
b) Allah’ın (cc) kullarına olan sevgisi hakkında çıkarım yapar.
c) Allah’ın (cc) kullarına olan sevgisi hakkında sonuç çıkarır.

DKAB.4.2.3. Dua etme ihtiyacı hakkında düşünebilme
a) Duanın insan için bir ihtiyaç olduğunu fark eder.
b) Dua etmenin önemi hakkında sonuç çıkarır.
c) İhtiyaçları ve duyguları çerçevesinde dua örneklerini günlük hayatında ifadelerine yansıtır.

DKAB.4.2.4. Kelimeitevhit ve kelimeişehadet hakkında bilgi toplayabilme
a) Kelimeitevhit ve kelimeişehadet konusunu araştırır.
b) Kelimeitevhit ve kelimeişehadet hakkında bilgi toplar.
c) Kelimeitevhit ve kelimeişehadet hakkında ulaştığı bilgileri doğrular.
d) Kelimeitevhit ve kelimeişehadet hakkında ulaştığı bilgileri kaydeder.

DKAB.4.2.5. Amentü duasını ve bu duanın anlamını okuyarak yorumlayabilme
a) Amentü duasını ve bu duanın anlamını okur.
b) Amentü duasının anlamını kendi hayatı için anlamlı bir hâle getirir.
c) Amentü duasının anlamını değiştirmeyecek şekilde özetler.
Allah’ı Tanıyorum Allah Bizi Seviyor Allah’a Dua Ediyorum Kelimeitevhit ve Kelimeişehadet Bir Dua Öğreniyorum: Amentü Duası

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr