Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Sınıf 1. Ünite: Günlük Hayat ve Din

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitede günlük hayattaki dinî ifadeler, temizlik, şükür ve sağlıklı beslenme konuları ele alınmaktadır. Öğrencilerin; günlük hayatta kullanılan dinî ifadeleri özetlemeleri, gözlemlerinden yola çıkarak İslam dininin temizliğe verdiği önemi tahmin etmeleri, şükrün ve şükretmenin önemini kavrayarak bu değerleri günlük hayatlarına yansıtmaları, temiz ve sağlıklı beslenmenin İslam dinindeki önemi hakkında bilgi toplamaları amaçlanmaktadır. Sübhaneke duasını ve bu duanın anlamını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

4.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

1. ÜNİTE: GÜNLÜK HAYAT VE DİN

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.4.1.1
Öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) günlük hayatta kullanılan dinî ifadelerin yer aldığı çeşitli içerikler gösterilebilir. Gerçeği arama eğiliminden hareketle öğrencilerden bismillahirrahmanirrahîm, maşallah, inşallah, selamünaleyküm, aleykümselam, elhamdülillah, estağfirullah ve sübhanallah gibi dinî ifadeleri belirlemeleri ve bunları çözümlemeleri istenir (E3.4). Bu ifadeler besmele, hamt, selam, estağfirullah, sübhanallah başlıkları altında sınıflandırılır ve anlamlarıyla birlikte açıklanır. Özgün düşünmelerini (E3.11) sağlamak için öğrencilere bu ifadeleri nerelerde kullandıkları, besmele çekmenin veya selamlaşmanın onlara ne hissettirdiği gibi sorular sorularak onların günlük hayatta kullanılan dinî ifadeleri kendi cümleleriyle yorumlamaları sağlanır.

Öğrencilerin empati (E2.1) yaparak günlük hayatlarında dinî ifadeleri kullandıklarında çevrelerine karşı daha duyarlı (D5.1) bir yaklaşım sergilemeleri amaçlanır. Günlük hayatlarında dinî ifadelerin topluma ve insana değer vermenin (D5.1) bir göstergesi olduğunu anlamaları sağlanır. Öz değerlendirme formu kullanılarak öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin farkında olması sağlanabilir (SDB1.1).

DKAB.4.1.2
Temiz olmanın önemi, gerekliliği ve temizliğin sağlıkla ilişkisi hakkında öğrencilerin açık fikirli olarak (E3.5) kendi deneyimlerini paylaşmaları istenir. Konuyla ilgili öğrenci seviyesine uygun görseller verilebilir ve öğrencilerin bu görselleri yorumlaması sağlanabilir (OB4). Öğrencilerin konuyla ilgili şiir, hikâye vb. yazmaları istenebilir. Bedensel temizliğin ne anlama geldiği, bedenimizi temiz tutmak için neler yapmamız gerektiği, kişisel temizlik ve bakımımıza neden önem vermemiz gerektiği (D18.1), Allah’ın (cc) insanın temiz olmasını neden istediği konuları öğrenci deneyimleri ile ilişkilendirilerek anlatılır. Öğrencilerin İslam’da temizliğin önemi hakkında çıkarım yapması sağlanır. Allah’ın (cc) temizlikle ilgili emirleri kapsamında abdest konusuna değinilir. Hz. Muhammed’in (sav) hayatından örnekler verilir. Bedenimizin bize Allah’ın (cc) emaneti olduğunu öğrencilerin fark etmesi ve Allah’ın (cc) temiz olmamızı istediği sonucuna ulaşması sağlanır. Öğrencilerden yaşadığımız ortamın temiz olmasının sağlığımız ile ilişkisini anlatan özgün bir görsel çalışması yapması istenebilir (OB4). Böylece öğrencilerin yaşadıkları çevreyi temiz tutmaya dikkat etmeleri (D18.2), çevre temizliği ve sürdürülebilirliğine önem vermeleri (D18.3) sağlanır.

DKAB.4.1.3
Öğrencilere kendilerine yapılan iyiliklere nasıl karşılık verdikleri, teşekkür etmenin ne anlama geldiği; ne zaman, kime ve neden teşekkür edileceği sorulur. Kendi hayatlarını düşünerek teşekkür kavramı ile ilgili duygu, düşünce ve deneyimlerini gözden geçirmeleri istenir. Teşekkür etmenin aynı zamanda saygının bir gereği ve nezaketli davranmanın (D14.1) bir göstergesi olduğuna vurgu yapılır. Allah’ın (cc) bizlere verdiği nimetler anlatılarak bu nimetlerden ötürü Allah’a (cc) şükretme ifadelerini hatırlamaları istenir. Şükür ile teşekkür arasındaki ilişki ve şükrün insana katkıları konusunda farkındalık oluşturmak için (OB1) Öğrencilerin Allah’a (cc) şükrün önemiyle ilgili çıkarım ve değerlendirme yapması sağlanır. Öğrencilerden Allah’a (cc) şükür konusunu içeren bir hikâye yazmaları ve bunları sınıfta paylaşmaları istenir. Öğrenciler dinledikleri hikâyelerin mesajlarını yorumlayarak kendi cümleleri ile açıklar. Öğrenciler, derste öğrendikleriyle hikâyeden edindikleri mesajları ilişkilendirerek Allah’a (cc) şükrün önemi hakkında bilgilerini bütünleştirir (OB1).

DKAB.4.1.4
Beslenmenin sağlık için değeri hakkında öğrencilere sorular sorularak onların sistematik olarak (E3.7) konuyu araştırmaları istenir. Bunun için güvenilir kaynaklar belirlenir. Öğrenciler, buldukları bilgileri kullanarak “Sağlıklı beslenirsek vücudumuzda neler olur?” sorusuyla ilgili çıkarımda bulunur. Konuyla ilgili hayat bilgisi dersinden yararlanılır ve sağlıklı beslenmenin önemine dair farkındalık oluşturmak için drama çalışması yaptırılabilir. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek (D13.1) için sorumluluk (E2.2) almanın bedenine karşı görevini yerine getirmek (D16.1) anlamını taşıdığı anlatılır. Helal ve haram kavramları ele alınır. Öğrencilerden İslam’ın helal ve sağlıklı beslenmeye verdiği önem hakkında araştırma yapmaları istenir. Öğrencilerin buldukları bilgiler öğretmen rehberliğinde doğrulanır. Öğrencilerin bunları yazarak kaydetmeleri sağlanır. İslam dininin sağlıklı hayata verdiği önemden yola çıkılarak İslam’a göre uygun beslenme ilkeleri ayet ve hadislerle ele alınır. İslam dininin israftan kaçınma, temiz ve helalinden beslenme konusuna verdiği önem kısaca açıklanır. Yemeğe başlarken ve yemeği bitirirken yapılacak dualara örnek verilir. Öğrencilerin Allah’ın (cc) sağlıklı beslenmemizi istediği konusunda topladıkları bilgilerle kendi sağlıklarını koruma konusunda öz yeterliliğe (E1.4) sahip olmaları hedeflenir.

DKAB.4.1.5
Öğrencilere “Sübhaneke duası hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Bu duanın nerelerde okunduğuna dair bilgi verilir. Sübhaneke duasının doğru telaffuzunu öğretmek için öğrencilerin genel ağ araçlarını tanımaları ve kullanmaları sağlanır. Sübhaneke duasını dinlemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı genel ağ adresleri belirlenir. Öğrencilerin bu adresleri kullanmaları sağlanarak (OB2) duanın doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu duayı kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Duanın anlamı incelenir. Duanın anlamından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak dua değerlendirilebilir. Öğrencilerin duanın anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Öğrencilerin Sübhaneke duasının anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir. Öğrencilerin empati kurarak (E2.1) yaşadıkları toplumun manevi değerlerine saygı duymalarını sağlamak amacıyla röportaj yapmaları istenebilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

DKAB.4.1.1. Günlük hayatta kullanılan dinî ifadeleri özetleyebilme
a) Günlük hayatta kullanılan dinî ifadelerle ilgili çözümleme yapar.
b) Günlük hayatta kullanılan dinî ifadelerle ilgili sınıflandırma yapar.
c) Günlük hayatta kullanılan dinî ifadeleri yorumlar.

DKAB.4.1.2. İslam’ın temizliğe verdiği önemi gözleme dayalı tahmin edebilme
a) İslam’ın temizliğe verdiği önemi kendi deneyimleriyle ilişkilendirir.
b) İslam’ın temizliğe verdiği öneme ilişkin çıkarım yapar.
c) İslam’ın temizliğe verdiği öneme ilişkin sonuç çıkarır.

DKAB.4.1.3. Allah’a (cc) şükrün önemini hayatına yansıtabilme
a) Allah’a (cc) şükür ile ilgili deneyimlerini gözden geçirir.
b) Allah’a (cc) şükür ile ilgili deneyimlerinden hareketle Allah’a (cc) şükrün önemi hakkın¬
da çıkarım yapar.
c) Allah’a (cc) şükrün önemi hakkında yaptığı çıkarımları değerlendirir.

DKAB.4.1.4. İslam’a göre helal ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunda bilgi toplayabilme
a) İslam’a göre helal ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunu araştırır.
b) İslam’a göre helal ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunda bilgiler bulur.
c) İslam’a göre helal ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunda ulaştığı bilgileri doğrular.
ç) İslam’a göre helal ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunda ulaştığı bilgileri kaydeder.

DKAB.4.1.5. Sübhaneke duasını ve bu duanın anlamını okuyarak yorumlayabilme
a) Sübhaneke duasını ve bu duanın anlamını okur.
b) Sübhaneke duasının anlamını kendi hayatı için anlamlı bir hâle getirir.
c) Sübhaneke duasının anlamını değiştirmeyecek şekilde özetler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Günlük Hayatta Dinî İfadeler Allah Temiz Olmamı İster Allah Şükretmemi İster Allah Sağlıklı Beslenmemi İster Bir Dua Öğreniyorum: Sübhaneke Duası

Anahtar Kavramlar hamt, helal, selam, şükür

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr