2024 LGS Konuları

2024 LGS konuları, önceki yıllardaki LGS konularıyla aynıdır. Bu konular, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmektedir.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye’de liselere giriş için yapılan merkezi bir sınav olup 8. sınıf öğrencileri bu sınava girmekte.

LGS Konuları
LGS Konuları

LGS Puan Hesaplama sayfamızı ziyaret ederek LGS puanınızı ve başarı sıralamanızı hesaplayabilirsiniz.

LGS Konuları

2024 Matematik LGS Konuları

SAYILAR VE İŞLEMLER

  • Çarpanlar ve Katlar
  • Üslü İfadeler
  • Kareköklü İfadeler

VERİ İŞLEME

  • Veri Analizi

OLASILIK

  • Basit Olayların Olma Olasılığı

CEBİR

  • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
  • Doğrusal Denklemler
  • Eşitsizlikler

Gometri ve Ölçme

  • Üçgenler
  • Eşlik ve Benzerlik
  • Geometrik Cisimler
  • Dönüşüm Geometrisi

2024 Fen Bilimleri LGS Konuları

1.Ünite: Mevsimler ve İklim
Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri

2.Ünite: DNA ve Genetik Kod
DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon
Biyoteknoloji

3.Ünite: Basınç
Katı – Sıvı Gaz Basınçı

4.Ünite: Madde ve Endüstri
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi

5.Ünite: Basit Makineler

6.Ünite: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Enerji Dönüşümleri
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Sürdürülebilir Kalkınma

7.Ünite: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

 

2024 Türkçe LGS Konuları

 • DİL BİLGİSİ
  • Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Türleri
  • İsim ve Fiil Cümlesi
  • Kurallı ve Devrik Cümle
  • Basit Cümle
  • Birleşik Cümle
  • Sıralı Cümle
  • Bağlı Cümle
 • SÖZCÜKTE ANLAM
 • CÜMLEDE ANLAM
  • Cümlede Anlam İlişkileri
  • Cümle Yorumlama
 • METİN TÜRLERİ – SÖZ SANATLARI
 • Metin Türleri
  • Fıkra
  • Makale
  • Deneme
  • Roman
  • Destan
  • Haber
  • Günlük
  • Anı
  • Hikâye
  • Masal
  • Fabl
  • Röportaj
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Dilekçe
  • Reklam
 • Söz Sanatları
  • Abartma
  • Benzetme
  • Kişileştirme
  • Konuşturma
  • Karşıtlık
 • YAZIM BİLGİSİ
 • Yazım (İmla) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • PARÇADA ANLAM
  • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Yapı Yönü
  • Tablo ve Grafik İnceleme
  • Görsel Yorumlama
  • Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
 • CÜMLEDE ANLAM
 • DİL BİLGİSİ
  • Fiillerde Çatı
  • Noktalama İşaretleri
  • Yazım Kuralları
 • ANLATIM BOZUKLUKLARI

 

2024 İnkılap Tarihi LGS Konuları

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • Milli Bir Destan; Ya İstiklal Ya Ölüm
 • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
 • İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası

 

2024 İngilizce LGS Konuları

 • Friendship
 • Teen Life
 • In the Kitchen
 • On the Phone
 • The Internet
 • Adventures
 • Tourısm
 • Chores
 • Science
 • Natural Forces

 

2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi LGS Konuları

KADER İNANCI

 • Kader ve Kaza İnancı
 • Kader ve Evrendeki Yasalar
 • Allah Her şeyi Bir ölçüye Göre Yaratmıştır.
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

ZEKÂT VE SADAKA

 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

DİN VE HAYAT

 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi

DİN VE HAYAT

 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s)
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

MUHAMMED VE ÖRNEKLİĞİ

 • Hz. Muhammed’in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Hz. Muhammed’in Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi
 • Hz. Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Hz. Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi
 • Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (A.S.)

Yıllara Göre LGS Matematik Konuları

Matematik Konu Adı 2024 2023 2022 2021 2020
Üslü Sayılar 4 2 3 4
Köklü Sayılar 5 3 2 3
Çarpanlar ve Katlar 3 1 3 3
Olasılık 2 1 1 3
Veri Analizi 2 1 2 3
Eşitsizlikler 1 2
Cebirsel İfadeler 4 2 2 4
Doğrusal Denklemler ve Eğim 4 2
Dönüşüm Geometrisi 1
Geometrik Cisimler 1
Üçgenler 2 2
Eşlik ve Benzerlik 1 1
Toplam   20 20 20 20

Yıllara Göre LGS Fen Bilimleri Konuları

Fen Bilimleri Konu Adı 2024 2023 2022 2021 2020
Mevsimler ve İklim 3 1 2 3
DNA ve Genetik Kod 8 4 5 8
Basınç 5 2 2 5
Madde ve Endüstri 4 5 5 4
Basit Makineler 2 2
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 4 4
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 2
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Işığın Kırılması
Ses
Toplam   20 20 20 20

Yıllara Göre LGS Türkçe Konuları

Türkçe Konu Adı 2024 2023 2022 2021 2020
Fiilimsiler 1 1
Sözcükte Anlam 4 2 2 1
Deyimler ve Atasözleri 2
Söz Sanatları 1
Cümlede Anlam 2 1 2 2
Parçada Anlam 7 6 10 4
Cümlenin Öğeleri 1 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1
Metin Türleri 1 2
Fiilde Çatı 1
Cümle Türleri 1
Yazım Kuralları 1 1 1
Anlatım Bozukluğu 1
Sözel Mantık / Görsel Okuma 4 5 4 7
Toplam   20 20 20 20

Yıllara Göre LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

İnkılap Konu Adı 2024 2023 2022 2021 2020
Bir Kahrman Doğuyor 5 1 1 3
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 2 2 2 4
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm 3 2 2 3
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 3 3
Demokratikleşme Çabaları 1 1
Atatürk Dönemi Dış Politika 1 1
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
Toplam 10 10 10 10

Yıllara Göre LGS İngilizce Konuları

İngilizce Konu Adı 2024 2023 2022 2021 2020
Friendship 4 2 1 2
Teen Life 1 1 2
In The Kitchen 2 1 2 2
On The Phone 2 1 1 2
The Internet 2 1 1 2
Adventures 1 1
Tourism 1 1
Chores 1 1
Science 1 1
Natural Forces
Toplam   10 10 10 10

 

 

Yıllara Göre LGS Din ve Ahlak Bilgisi Konuları

Din Konu Adı 2024 2023 2022 2021 2020
Kader İnancı 4 3 1
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa 2 3
Zekat ve Sadaka 3 2 3 3
Din ve Hayat 3 4 3 3
Hz. Muhammed’in Örnekliği 1
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri 1 1
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac İbadeti
Toplam   10 10 10 10

 

LGS sınavında hangi derslerden sorular gelmekte?

Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, İngilizce ve Sosyal Bilimler olmak üzere altı dersten toplam 90 soru sorulacaktır.

LGS sınavı oturumlarında hangi derslerden sınav olmakta?

 1. Oturum (Sözel): Toplam 50 sorunun bulunduğu birinci oturumda Türkçe (20), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10), Yabancı Dil (10) ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (10)  derslerinden sorular gelmekte.
 2.  Oturum (Sayısal): İkinci oturumda 40 soru bulunmakta ve bu oturumda Matematik (20) ve Fen Bilimleri (20) derslerinden sorular gelmekte.

LGS’de başarılı olmak için, öğrencilerin bu konuları iyice öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun için, düzenli olarak ders çalışmak, konu tekrarları yapmak ve soru çözmek önemlidir.

LGS sınavı ne zaman yapılacak?

2024 LGS, 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacaktır.

LGS’ye Hazırlık İçin Öneriler

 • Düzenli ders çalışın. Her gün belirli bir saatte ders çalışmaya özen gösterin.
 • Konu tekrarları yapın. Öğrendiğiniz konuları düzenli olarak tekrar ederek kalıcılığını sağlayabilirsiniz.
 • Soru çözün. Soru çözmek, bilgilerinizi pekiştirmenin ve sınava hazırlıkta önemli bir adımdır.
 • Akademik destek alın. Gerekirse, bir öğretmenden veya özel bir kurumdan akademik destek alabilirsiniz.

LGS, öğrencilerin liseye geçiş için önemli bir sınavdır. Bu sınava iyi hazırlanarak, istediğiniz liseye yerleşme şansınızı artırabilirsiniz.

Merkezî Sınav’a Yönelik Örnek Sorular Çözümleri (2023 – 2024 1. Dönem) – SÖZEL BÖLÜM LGS Konuları

Merkezî Sınav’a Yönelik Örnek Sorular Çözümleri (2023 – 2024 1. Dönem) – SAYISAL BÖLÜM LGS Konuları

LGS Konuları başlıklı yazımız umarız başarımızda katkılı olur.

LGS Sonuçları için: https://www.meb.gov.tr