8. Sınıf Yapay Seçilim ile Doğal Seçilim

Yapay Seçilim Nedir?

Yapay seçilim, insanların yetiştirdikleri bitki ve hayvanların belirli özelliklerde olmasının sağlanması için sonraki nesillere aktarılması istenen özelliklerin, aktarılma olasılığını arttırmada kullanılan bir süreçtir.

Yapay Seçilimin Bileşenleri

Yapay seçilim, üç temel bileşenden oluşur:

 • Varyasyon: Bir popülasyon içindeki bireylerin, belirli bir özelliğin farklı varyasyonlarına sahip olmasıdır. Örneğin, bir köpek popülasyonunda, kuyruk uzunluğu, renk, tüy cinsi gibi özelliklerde varyasyonlar olabilir.
 • Seçim: İnsanlar, yetiştirdikleri bitki ve hayvanların belirli özelliklerini tercih ederek, bu özelliklerin sonraki nesillere aktarılma olasılığını arttırır. Örneğin, bir çiftçi, daha verimli mısır tanelerine sahip olan mısır bitkilerini seçerek, sonraki nesillere daha verimli mısır tanelerinin aktarılmasını sağlar.
 • Kalıtım: Bir organizmanın özelliklerinin, ebeveynlerinden yavrularına aktarılmasıdır. Örneğin, uzun boylu ebeveynlerin çocukları da uzun boylu olma olasılığı yüksektir.

Yapay Seçilimin Örnekleri

Yapay seçilimin birçok örneği vardır. Örneğin,

 • Evcil hayvanlar: Köpekler, kediler, inekler, koyunlar, tavuklar gibi evcil hayvanlar, insanlar tarafından yapay seçilim yoluyla elde edilmiştir.
 • Tarım ürünleri: Buğday, mısır, pirinç, domates, patates gibi tarım ürünleri, insanlar tarafından yapay seçilim yoluyla geliştirilmiştir.
 • Süs bitkileri: Güller, laleler, orkideler gibi süs bitkileri, insanlar tarafından yapay seçilim yoluyla üretilmiştir.

Yapay Seçilimin Önemi

Yapay seçilim, insanların, yetiştirdikleri bitki ve hayvanların özelliklerini istedikleri doğrultuda değiştirmelerine olanak tanır. Bu sayede, daha verimli, daha dayanıklı, daha güzel veya daha kaliteli ürünler elde edilebilir.

Yapay Seçilimin Sınırları

Yapay seçilim, doğal seçilim kadar etkili bir süreç değildir. Doğal seçilim, bir popülasyondaki bireylerin, çevreye uyum sağlamalarına yönelik özelliklerinin aktarılmasını sağlar. Yapay seçilim ise, insanların tercihlerine yönelik özelliklerin aktarılmasını sağlar.

Yapay seçilim, doğal seçilimle birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar verebilir. Örneğin, insanlar, doğal seçilimin olumlu etkilerini arttırmak için yapay seçilimden yararlanabilirler.

 

 

Doğal Seçilim Nedir?

Doğal seçilim, bir popülasyondaki bireylerin, çevresel faktörlere karşı daha uyumlu olan özelliklerinin sonraki nesillere aktarılma olasılığının daha yüksek olmasıdır.

Doğal Seçilimin Bileşenleri

Doğal seçilim, üç temel bileşenden oluşur:

 • Varyasyon: Bir popülasyon içindeki bireylerin, belirli bir özelliğin farklı varyasyonlarına sahip olmasıdır. Örneğin, bir kuş popülasyonunda, kanat uzunluğu, gaganın şekli, tüy rengi gibi özelliklerde varyasyonlar olabilir.
 • Çevresel faktörler: Bir organizmanın hayatta kalmasını ve üremesini etkileyen faktörlerdir. Örneğin, iklim, besin kaynakları, yırtıcılar gibi faktörler, doğal seçilimi etkileyebilir.
 • Seçim: Doğal ortamda, çevresel faktörlere karşı daha uyumlu olan bireyler, daha fazla hayatta kalır ve daha fazla üreme şansına sahip olur. Bu nedenle, sonraki nesillere daha uyumlu özelliklerin aktarılma olasılığı daha yüksek olur.

Doğal Seçilimin Örnekleri

Doğal seçilimin birçok örneği vardır. Örneğin,

 • Çöl tilkisi: Çöl tilkilerinin, çöl ortamında hayatta kalmak için, uzun ve ince bacakları, küçük kulakları ve geniş gövdeleri vardır. Bu özellikler, çölde daha hızlı hareket etmelerini ve daha az ısı kaybetmelerini sağlar.
 • Kırmızı geyik: Kırmızı geyiklerin, benekli tüyleri, yırtıcılardan korunmalarına yardımcı olur.
 • Biyolüminesan balıklar: Biyolüminesan balıklar, karanlıkta kendilerine yol bulmalarına ve yırtıcılardan korunmalarına yardımcı olan ışık üretirler.

Doğal Seçilimin Önemi

Doğal seçilim, türlerin çevreye uyum sağlamalarına ve evrimleşmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, doğal seçilim, biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli bir süreçtir.

Doğal Seçilimin Sınırları

Doğal seçilim, bir popülasyondaki bireylerin, çevresel faktörlere karşı her zaman daha uyumlu olan özelliklerini aktarmasını sağlamaz. Örneğin, bir popülasyondaki bireylerin, çevresel faktörlere karşı daha uyumlu olan özellikleri, yırtıcılar tarafından daha fazla avlanılmasına neden olabilir. Bu durumda, sonraki nesillere daha az uyumlu özelliklerin aktarılma olasılığı daha yüksek olur.

Doğal seçilim, hızlı bir süreç değildir. Bir özelliğin doğal seçilim yoluyla bir popülasyonda yaygın hale gelmesi, binlerce veya milyonlarca yıl sürebilir.

 

 

Doğal Seçilim ile Yapay Seçilim Arasındaki Farklar

 

Doğal seçilim ve yapay seçilim, evrimin temel mekanizmalarından ikisidir. Her iki süreç de, bir popülasyondaki bireylerin özelliklerinin sonraki nesillere aktarılma olasılığını etkiler. Ancak, bu süreçler arasında bazı önemli farklılıklar vardır.

Doğal seçilim ve yapay seçilim arasındaki en temel fark, seçim mekanizmasıdır. Doğal seçilimde, seçim mekanizması çevresel faktörlerdir. Çevresel faktörlere karşı daha uyumlu olan bireyler, daha fazla hayatta kalır ve daha fazla üreme şansına sahip olur. Bu nedenle, sonraki nesillere daha uyumlu özelliklerin aktarılma olasılığı daha yüksek olur.

Yapay seçilimde ise, seçim mekanizması insanlardır. İnsanlar, yetiştirdikleri bitki ve hayvanların belirli özelliklerini tercih ederek, bu özelliklerin sonraki nesillere aktarılma olasılığını arttırır. Örneğin, bir çiftçi, daha verimli mısır tanelerine sahip olan mısır bitkilerini seçerek, sonraki nesillere daha verimli mısır tanelerinin aktarılmasını sağlar.

Doğal seçilim ve yapay seçilim arasındaki diğer bir fark, süreçtir. Doğal seçilim, yavaş bir süreçtir. Bir özelliğin doğal seçilim yoluyla bir popülasyonda yaygın hale gelmesi, binlerce veya milyonlarca yıl sürebilir.

Yapay seçilim ise, daha hızlı bir süreçtir. İnsanlar, yetiştirdikleri bitki ve hayvanların özelliklerini istedikleri doğrultusunda değiştirmek için yapay seçilimden yararlanabilirler. Örneğin, birkaç nesil boyunca, daha verimli mısır tanelerine sahip olan mısır bitkilerini seçerek, daha verimli mısır tanelerinin daha yaygın hale gelmesi sağlanabilir.

Doğal seçilim ve yapay seçilim arasındaki son fark, amacıdır. Doğal seçilimin amacı, bir popülasyonun çevreye uyum sağlamasıdır. Çevresel faktörlere karşı daha uyumlu olan özellikler, sonraki nesillere aktarılır ve popülasyon, çevreye daha iyi uyum sağlamaya devam eder.

Yapay seçilimin amacı ise, insanların tercihlerine uygun özellikler elde etmektir. İnsanlar, yetiştirdikleri bitki ve hayvanların özelliklerini istedikleri doğrultusunda değiştirmek için yapay seçilimden yararlanırlar. Örneğin, daha verimli, daha dayanıklı, daha güzel veya daha kaliteli ürünler elde etmek için yapay seçilim kullanılabilir.

Sonuç olarak, doğal seçilim ve yapay seçilim, evrimin temel mekanizmalarından ikisidir. Her iki süreç de, bir popülasyondaki bireylerin özelliklerinin sonraki nesillere aktarılma olasılığını etkiler. Ancak, bu süreçler arasında bazı önemli farklılıklar vardır.

8. Sınıf LGS 2. Ünite DNA ve Genetik Kod