The internet Kelimeleri 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite

Bu kelimeler, 8. sınıf İngilizce 5. ünitede işlenen The internet kelimeleri konusu için önemlidir. Bu The internet kelimeleri öğrenmek, bu konuyu daha iyi anlamanıza ve İngilizce metinler ve konuşmaları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite The internet Kelimeleri

accept  kabul etmek

accepting           kabul etme

access   erişmek

account              hesap

active    aktif

active user         aktif kullanıcı

add       eklemek

addict   bağımlı

addiction           bağımlılık

adult     yetişkin

advice   tavsiye

age group          yaş grubu

aim       amaç

all over the world           tüm dünyada

allow    imkan vermek

ask for help       yardım istemek

attach   eklemek

attachment       eklenti

avoid    kaçınmak

bad at   kötü olmak

bank account    banka hesabı

be careful          dikkatli olmak

because             çünkü

begin    başlamak

believe inanmak

besides bunun yanı sıra

broken bozuk

browse göz atmak

browser             internet tarayıcısı

busy      meşgul

button  buton

buy tickets         bilet satın almak

bystander          seyirci

Cardholder’s Name       kart sahibi ismi

chat online        internette sohbet etmek

check    kontrol etmek

cheaper              daha ucuz

check his e-mails            e-postaları kontrol etmek

check notifications         bildirimleri kontrol etmek

choose seçmek

clarification       açıklamak

clear     açıklama

click       tıklamak

combination     birleştirme

come back         geri gelmek

comment           yorum

complainer        şikayetçi

computer           bilgisayar

confirm              onaylamak

connect              bağlanmak

connection        bağlantı

content içerik

cooking yemek yapmak

copyright issues              telif (kullanım) hakları

create   yaratmak

creeper sarmaşık

dangerous         tehlikeli

definitely           kesinlikle

delete   silmek

departure date kalkış tarihi

desktop              masaüstü bilgisayar

develop              geliştirmek

device   alet

disadvantages  dezavantajlar

do online shopping        internetten alışveriş yapmak

do research       araştırmak

do shopping      alışveriş yapmak

does research   araştırma yapmak

double-click       çift tıklamak

download          indirmek

effectively          etkili bir şekilde

engaged             bağlı

engineer            mühendis

enter    girmek

equipment        araç gereç

etiquette            görgü kuralları

event    etkinlik

except  hariç

excuse  mazeret

expert  uzman

expiry date        son kullanma tarihi

face to face       yüzyüze

famous singer   ünlü şarkıcı

fashion moda

fear       korku

file         dosya

fill in     doldurmak

fishing  balık tutma

flat surface        düz yüzey

flight ticket        uçak bileti

follow   takip etmek

followers           takipçiler

fond of düşkün olmak

for ages              çoktan beri

foreign language            yabancı dil

foreign series    yabancı dizi

forever daima

free time            boş zaman

friend requests arkadaşlık talebi

functional          işlevsel

gardening          bahçe işleri

gender cinsiyet

generally            genellikle

gently   kibarca

get an account  hesap açmak

get an e-mail     e-posta almak

get diploma       diploma almak

get help              yardım almak

give concert       konser vermek

good at iyi olmak

graduate            mezun olmak

graduation ceremony   mezuniyet partisi

greet     selamlamak

gym       spor salonu

habit     alışlanlık

have dinner       akşam yemeği yemek

health   sağlık

health cures      sağlık tedavileri

help      yardım etmek

high school        lise

homeless people            evsiz insanlar

homework         ev ödevi

In other words diğer bir deyişle

icon       simge

ignore   görmezden gelmek

important          önemli

improve             geliştirmek

increase             artmak

individuals         bireyler

influencer          etkileyiciler

influential          etkili

instant  anlık

interact etkileşmek

internet habits  internet alışkanlıkları

internet users   internet kullanıcıları

invitation           davet

invite    davet etmek

ironic    alaylı

join       katılmak

journalist           gazeteci

keep in touch    iletişim içinde olmak

keyboard           klavye

laptop  dizüstü bilgisayar

learn     öğrenmek

least      en az

letters and numbers      harfler ve numaralar

local events       yerel etkinlikler

location              yer

log in    oturum açmak

log on   oturum açmak

log out  oturum kapatmak

log off   oturum kapatmak

magazine           dergi

main idea          ana fikir

make changes   değişiklik yapmak

make comment              yorum yapmak

make new friends          yeni arkadaşlar edinmek

making excuses              mazeret sunmak

meet     buluşmak

meet new people           yeni insanlarla tanışmak

middle school   ortaokul

moderately       kısmen

mouse  fare

nearly   neredeyse

nearly   neredeyse

nickname           takma ad

non-refundable              iade edilemez

obey     kurallara uymak

offline  çevrimdrşı

old friends         eski arkadaşlar

one way ticket  tek yön bilet

online   çevrimiçi

online course    çevrimiçi ders

online shopping             internetten alışveriş yapmak

opinions             fikir

other countries diğer ülkeler

part of our lives              hayatımızın parçası

password           şifre

pay attention    dikkat etmek

pay less              daha az ödemek

pay the bills       fatura ödemek

percent yüzde

percentage        yüzdelik

person to person           kişiden kişiye

personal information    kişisel bilgi

play games        oyun oynamak

play online games          internet oyunu oynamak

player   oyuncu

pollution            kirlilik

post      gönderi

prefer   tercih etmek

press button     butona basmak

pretend              -mrş gibi yapmak

probably            muhtemelen

public   halk

publish yayınlamak

punctuation      noktalama

purpose             amaç

questionnaire   anket

read article        makale okumak

read newspapers           gazete okumak

read online news           internette haber okumak

recent   son günlerdeki

recipe   yemek tarifi

recognition        tanınma

refundable        iade edilebilir

refuse   reddetmek

refusing              reddetme

register kayıt olmak

relationship       ilişki

reliable güvenilir

reply     cevap vermek

research             araştırma

resident             bir yerde oturan sakin

results  sonuçlar

rights of others başkalarının hakları

round trip          gidiş-dönüş

safety rules       güvenlik kuralları

school assignments       okul ödevi

science and techno.       bilim ve teknoloji

screen  bilgisayar ekranı

search  araştırmak

search engine   arama motoru

search for information bilgi araştırmak

secret   sır

secret word       gizli kelime

send a file          dosya göndermek

send e-mail       e-posta göndermek

service  servis

settings ayarlar

share    paylaşmak

share files          dosya paylaşmak

sign       simge/işaret

sign in/ up         kaydolmak

sign up kaydolmak

smartphone      akıllı telefon

social media habits        sosyal medya alışkanlıkları

social networking site (s)            sosyal paylaşım sitesi

software            yazılım

song      şarkı

source of information   bilgi kaynağı

spend   zaman harcamak

spend time        vakit harcamak

spring festival   bahar şenliği

state your excuse           mazeret bildirmek

statement          durum

statistics             istatistikler

stay online         çevrimiçi kalmak

stranger             yabancı

subscriber         abone

suggest önermek

surf       internette gezinmek

surfing  internette gezinmek

survey  anket

take place          bir yerde olmak

ticket    bilet

total number    toplam sayı

travel arrangement       seyahat ayarlaması

unfortunately   maalesef

unknown           bilinmeyen

update güncellemek

upload internete bir şey yüklemek

uploads photos              fotograf yüklemek

usage    kullanım

use        kullanmak

useful   faydalı

user      kullanıcı

utilitarian           faydacı

vary      değişmek

via a mobile device        cep telefonu aracılığıyla

visit       ziyaret etmek

visit websites    siteleri ziyaret etmek

vlick      tıklamak

vlog       video blogu

watch movies and videos           film ve video izlemek

watch series      dizi izlemek

web browser    web tarayıcı

webcam             bilgisayar kamerası

widespread       yaygın

working properly           düzgün çalışan

worldwide         dünya çapında

younger             daha genç

 

8. Sınıf Oynayarak İngilizce Kelime Öğrenmek

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite The internet Kelimeleri

The Internet-1 / Important Words 💻 8.Sınıf İngilizce #2023LGS

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite The internet Kelimeleri

https://www.youtube.com/watch?v=CjyoqBPXlMs&t=3s

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite The internet Kelimeleri

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite The internet Kelimeleri için yukarıda verilen kelimelere çalışmalısınız. LGS 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite The internet Kelimeleri muhakkak öğrenmeli ve tekrar yaparak pekiştirmelisiniz. The internet Kelimeleri güncel hayatta internette çokca karlımıza çıkmakta.

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite The internet Kelimeleri için öğretmeninizden yardım alınız.

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite The internet Kelimeleri yukarıdaki gibidir. Farklı öğrenme yolları deneyiniz.

MEB – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak amacıyla, tanınmış dil uzmanları tarafından tasarlanan ‘Diyalekt‘ adlı dijital İngilizce öğrenme platformu geliştirdi.