Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 2. Öğrenme Alanı: Evimiz Dünya

Sosyal bilgiler dersi bu öğrenme alanında öğrencilerin küreselleşmenin insan ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimi, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde ülkemizin rolünü girişimci ve insani dış politika ekseninde ifade edebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler
7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler

2. ÖĞRENME ALANI: EVİMİZ DÜNYA

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

SB.7.2.1
Küreselleşmenin insan ve toplum hayatında meydana getirdiği değişim; ekonomi, ulaşım, iletişim sistemleri, kültür, sağlık ve çevre sorunları bağlamında yazılı ve görsel kaynaklardan incelenir (OB1, OB4). Bu amaçla ayrıca dijital kaynaklardan da yararlanılabilir (OB2). Öğrencilerden küreselleşmenin insan ve toplum hayatında meydana getirdiği değişime ilişkin ulaşım ve iletişim sistemlerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, ülkeler arası ticaret hacminin gelişmesi, kültürel etkileşimin artması, çevresel sorunların yaygınlaşması bağlamında örnekler vermeleri istenir. Bu süreçte beyin fırtınası ya da büyük grup tartışmasından yararlanılabilir (SDB2.2). Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden korunabilmek için millî ve manevi değerlere bağlı kalmanın önemi vurgulanmalıdır.

Öğrencilerin sunulan örneklerden yola çıkarak küreselleşmenin insan ve toplum üzerindeki etkisini bir kavram haritası oluşturarak ifade etmeleri istenir (E3.3).

SB.7.2.2
Öğrencilerden barışla ilgili atasözü veya vecizelerden yola çıkarak ülkemizin günümüzde bu düşüncelerle ilişkili uygulamalarının neler olduğunu belirtmeleri istenir (E1.1). Dünya barışının dostça ilişkiler kurma ve uzlaşma yoluyla tesis edilebileceği ile insana ve topluma değer vermenin bu doğrultudaki önemi vurgulanır (D5.1, D15.1). Bu aşamada savaş, insani yardım, göç, mülteciler ve küresel iklim krizinin çözümünde ülkemizin girişimci ve insani dış politika ilkelerinden hareketle öğrencilerin verilen yazılı ve görsel kaynakları incelemeleri sağlanır (OB1, OB4).

Bu amaçla ayrıca dijital kaynaklardan da yararlanılabilir (OB2). Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde ülkemizin sorun ve çatışmalarda arabulucu konumda olması; insani yardım ve girişimleri konuları ele alınarak çözümleme yapmaları istenir. Yardımseverlik değeri kapsamında; dayanışma ve fedakârlık göstermenin, imkânları kullanırken ihtiyaç sahiplerine öncelik vermenin, yardıma muhtaç insanların duygularını anlamaya çalışmanın gerekliliği vurgulanır (D20.2).

Ülkemizin insani yardım, göç, mülteciler ve küresel iklim krizi sorunlarının çözümü kapsamındaki uygulamalarına ilişkin sınıflama tablosu oluşturmaları istenir.
Oluşturulan tablolar ülkemizin, küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik girişimleri doğrultusunda yorumlanır. Bu süreçte ayrılıp birleşme tekniği kullanılabilir.

Öğrenciler bölgesel ve küresel sorunların çözümünde ülkemizin rolünü sözlü, yazılı veya görsel olarak yorumlar. Öğrenciler, performans görevi kapsamında ülkemizin rolüne ilişkin görüş ve yorumlarını kısa sunumlarla sınıf içinde paylaşır (SDB2.1). Öğrencilerin sunumları kontrol listesi veya derecelendirme ölçekleri ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

SB.7.2.1. Küreselleşmenin insan ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimi yorumlayabilme
a) Küreselleşmenin insan ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimi inceler.
b) Küreselleşmenin insan ve toplum hayatında meydana getirdiği değişime ilişkin örnekler verir.
c) Küreselleşmenin insan ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimi nesnel bir şekilde ifade eder.

SB.7.2.2. Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde ülkemizin rolünü özetleyebilme
a) Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde ülkemizin rolüne ilişkin çözümleme yapar.
b) Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde ülkemizin rolüne ilişkin sınıflandırma yapar.
c) Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde ülkemizin rolünü yorumlar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Küreselleşme nin İnsan ve Toplum Hayatına Etkisi
Bölgesel ve Küresel Sorunların Çözümünde Ülkemizin Rolü

Anahtar Kavramlar değişim, dış politika, girişimcilik, küreselleşme, küresel sorunlar

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr