Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 6. Öğrenme Alanı: Teknoloji ve Sosyal Bilimler

Sosyal bilgiler dersi bu öğrenme alanında öğrencilere teknolojinin kültürel etkileşim ve değişime etkisindeki rolü, fikrî mülkiyet hakları ve bu haklara riayetin önemi konularında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler
6. Sınıf Sosyal Bilgiler

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. ÖĞRENME ALANI: TEKNOLOJİ ve SOSYAL BİLİMLER

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

SB.6.6.1
Öğrencilerden ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kültürel etkileşim ve değişimdeki rolünü yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanarak belirlemeleri istenir (OB1, OB4). Bu süreçte dijital kaynaklardan da yararlanılabilir (OB2). Ulaşım ve iletişim sistemlerinin gelişmesi, bilgi ve haber kaynaklarının çeşitlenmesi, bu kaynaklara erişimin hızlanması ve çevrim içi platformların yaygınlaşmasının kültürel etkileşim ve değişimdeki rolünü, nedenleriyle ortaya koymaları sağlanır (SDB3.3). Bu süreçte değişimin neden ve sonuçları balık kılçığı tekniği kullanılarak belirlenebilir. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kültürel değişimdeki etkisine günlük yaşamdan ve yakın çevresinden örnekler vermeleri istenir.

Kültürün korunmasının neden önemli olduğu; ulaşım ve iletişim teknolojilerin kültürümüz üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl azaltılabileceği, kültürün devamlılığının nasıl sağlana-bileceği (D5.1, D19.1) konularında duyarlılık değeri ve vatanseverlik değeri bağlamında fikir yürütülür. Bu süreçte beyin fırtınası ya da zihin haritası tekniklerinden yararlanılabilir. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile çevrim içi platformların (OB2) yaygınlaşmasının kültürel değişim üzerindeki etkileri, şablon olarak sunulan infografik üzerinde belirtilir. SB.6.6.2

Öğrencilerin, verilen yazılı ve görsel kaynakları inceleyerek bunlar arasından bir ürün veya fikrin telif ve patent süreçleriyle ilgili bilgi toplamada kullanabileceği kaynakları belirlemeleri sağlanır (OB1, OB4, SDB1.2). Bu süreçte dijital kaynaklardan faydalanılabilir (OB2). Belirlenen kaynaklar üzerinden telif ve patent süreçleriyle ilgili bilgi toplanır (OB1, OB2). Telif ve patent süreçlerinin ülkemiz ve ekonomimiz için neden önemli olduğu, telif ve patent haklarına uymanın gerekliliğiyle (D6.2) ilgili beyin fırtınası yapılır (SDB2.1). Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumunun hizmetlerine değinilir.

Öğrencilerden bir ürün veya fikrin telif ve patent süreçleriyle ilgili ulaşılan bilgileri en az üç farklı kaynakla karşılaştırarak doğrulamaları istenir (E3.10).

Performans görevi kapsamında öğrencilerden edindikleri bilgilerden yararlanılarak grup çalışması yolu ile bir ürün veya fikrin telif ve patent süreçlerini yansıtan bir rapor hazırlamaları ve sunmaları istenir (SDB2.2). Hazırlanan raporlar derecelendirme ölçeği; sunumlar ise kontrol listesi ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
SB.6.6.1. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kültürel etkileşimdeki rolünü
yapılandırabilme
a) Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kültürel etkileşimdeki rolüne yönelik nedensel ilişkileri ortaya koyar.
b) Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kültürel etkileşimdeki rolüne ilişkin anlamlı bir bütün ortaya koyar.

SB.6.6.2. Bir ürün veya fikrin telif ve patent süreçleriyle ilgili bilgi toplayabilme
a) Bir ürün veya fikrin telif ve patent süreçleriyle ilgili bilgi toplayacağı kaynakları belirler.
b) Bir ürün veya fikrin telif ve patent süreçleriyle ilgili bilgileri toplar.
c) Bir ürün veya fikrin telif ve patent süreçleriyle ilgili bilgileri doğrular.
ç) Bir ürün veya fikrin telif ve patent süreçleriyle ilgili bilgileri kaydeder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Ulaşım ve İletişim Teknolojilerinin Kültürel Etkileşimdeki Rolü Telif ve Patent Süreci

Anahtar Kavramlar emek, fikir, fikrî mülkiyet, iletişim, kültür, marka, patent, sanat, telif, tescil, ulaşım

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr