Saf su Asit mi Baz mı? Fen Bilimleri

Merhaba öğrenciler! Bu blog yazısında, kimyasal deneylerde ve günlük hayatımızda sıklıkla kullanılan saf suyun asit mi baz mı olduğunu inceleyeceğiz.

Asit ve Baz Nedir?

Asit ve baz, kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılan maddelerdir. Asitler, tadı ekşi olan ve pH değeri 7’den düşük olan maddelerdir. Bazlar ise tadı acı olan ve pH değeri 7’den yüksek olan maddelerdir. pH değeri 7 olan maddeler ise nötr olarak kabul edilir.

Asitlerin Genel Özellikleri

 1. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
 2. Metil oranj damlatılınca kırmızı renk verir.
 3. Fenolftalein damlatıldığında renk değiştirmez.
 4. Tatları ekşidir (Limon gibi).
 5. Metaller ile tepkimeye girerek (H2) hidrojen gazını açığa çıkarır. Bu nedenle metal

kaplarda saklanmaz.

 1. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 2. Tahrip edici özelliğe sahiptir. ( Mermeri aşındırır, kumaşı deler, deriyi yakar )
 3. Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.
 4. pH değerleri 7 den küçüktür.
 5. Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluşturur.

 

Bazların Genel Özellikleri

 1. Tatları acıdır. (Sabun gibi)
 2. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
 3. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 4. Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir.
 5. Sulu çözeltilerin de OHiyonu oluşturur.
 6. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.
 7. pH değerleri 7 den büyüktür.
 8. Metil oranj damlatılınca sarı renk verir.
 9. Cam ve porseleni aşındırır.
 10. Fenolftalein damlatıldığında renkleri pembeye döner.

 

 

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ASİTLER

ASİTİN FORMÜLÜ ASİTİN ADI ASİTİN PİYASA ADI
HCl Hidroklorik asit Tuz ruhu
H2SO4 Sülfürik asit Zaç yağı
HNO3 Nitrik asit Kezzap

 

YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAZLAR

BAZIN FORMÜLÜ BAZIN ADI BAZIN PİYASA ADI
NaOH Sodyum hidroksit Sud-kostik
KOH Potasyum hidroksit Potas-kostik
Ca(OH)2 Kalsiyum hidroksit Sönmüş kireç
NH3 Amonyak Amonyak

Saf Suyun pH Değeri Nedir?

Saf suyun pH değeri 7’dir. Bu değer, saf suyun nötr olduğunu gösterir. Nötr maddeler, ne asidik ne de bazik özellikler gösterirler.

Saf Suyun Nötr Olmasının Nedeni Nedir?

Saf su, sadece hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından oluşur. Saf suda, asitleri oluşturan hidronyum iyonları (H+) veya bazları oluşturan hidroksit iyonları (OH-) bulunmaz. Bu nedenle saf suyun pH değeri 7’dir ve nötr bir madde olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, saf su ne asit ne de bazdır. Saf su nötr bir maddedir.

Ek Bilgiler:

 • Saf suyun pH değeri, sıcaklığa göre değişebilir. Sıcaklık arttıkça saf suyun pH değeri biraz azalır.
 • Musluk suyu, saf su değildir. Musluk suyunda, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller bulunur. Bu mineraller, musluk suyuna hafif bir bazik özellik kazandırır.
 • Yağmur suyu da saf su değildir. Yağmur suyunda, atmosferden gelen karbondioksit bulunur. Karbondioksit, suda çözünerek zayıf bir asit oluşturur.

Umarım bu blog yazısı, saf suyun asit mi baz mı olduğunu anlamanıza yardımcı olmuştur.

Yorumlarda aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz.

Yazılıya hazırlık için sayfamızda kalınız.