Plüton Neden Gezegenlikten Çıkarıldı?

Plüton, 24 Ağustos 2006 tarihinde Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından gezegenlikten çıkarıldı. Plüton’un gezegenlikten çıkarılmasının nedeni, IAU’nun 2006 yılında belirlediği yeni gezegen tanımına uymamasıdır.

IAU’nun belirlediği yeni gezegen tanımına göre, bir gök cisminin gezegen olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

Güneş etrafında bir yörüngede dönmelidir.
Küresel bir şekle sahip olmalıdır.
Kendi etrafında dönmelidir.
Yörüngesinde başka gök cisimlerinin bulunmadığı bir alanı temizlemelidir.
Plüton, bu kriterlerin hepsini karşılamıyor. Plüton, Güneş etrafında bir yörüngede dönüyor ve küresel bir şekle sahip. Ancak, Plüton’un yörüngesinde başka gök cisimleri de bulunuyor. Bu gök cisimleri, Plüton’un yörüngesinde bulunmadığı bir alanı temizlemesine engel oluyor.

IAU’nun belirlediği yeni gezegen tanımına göre, Plüton, cüce gezegen olarak sınıflandırılıyor. Cüce gezegenler, gezegen tanımının tüm kriterlerini karşılamayan, ancak gezegenlere benzer özelliklere sahip gök cisimleridir.

Plüton’un gezegenlikten çıkarılması, astronomi dünyasında büyük tartışmalara neden oldu. Bazı astronomlar, Plüton’un gezegen olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak, IAU’nun belirlediği yeni gezegen tanımı, astronomi dünyasında genel kabul görmüş durumda.