On The Phone Kelimeleri 8. Sınıf İngilizce 4. Ünite

Bu kelimeler, 8. sınıf İngilizce 4. ünitede işlenen On The Phone kelimeleri konusu için önemlidir. Bu On The Phone kelimeleri öğrenmek, bu konuyu daha iyi anlamanıza ve İngilizce metinleri ve konuşmaları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

8. Sınıf İngilizce 4. Ünite On The Phone Kelimeleri

accept  kabul etmek

accident             kaza

add       eklemek

addiction           bağımlılık

affect    etkilemek

alone    yalnız

amazing             şaşırtıcı

Amputee Football Team             engelli futbol takımı

angry    sinirli

anymore            bundan sonra

application        telefon uygulaması

appointment     randevu

arrival time        varış saati

arrive    varmak

as a result          sonuç olarak

as soon as possible        en kısa sürede

ask for a service             servis talep etmek

ask for information       bilgi almak

available            müsait

bad line              kötü hat

balcony              balkon

be back geri gelmek

behave davranmak

best way            en iyi yol

book a flight ticket         uçak bileti ayırtmak

book a room     oda ayırmak

bored   sıkılmış

break down       bozulmak

break into          hırsızlık için girmek

burglar soyguncu

burglary             soygun

buy       satın almak

call        aramak

call back             geri aramak

call center          çağrı merkezi

caller    arayan kişi

calm down        sakin olmak

carry     taşımak

cell phone          cep telefonu

change değiştirmek

change a product           ürün değiştirmek

clean environment        temiz çevre

climb    tırmanmak

collect garbage çöp toplamak

commander      komutan

comment           yorum yapmak

communicate    iletişim kurmak

communication              iletişim

confirm              teyit etmek

connect              bağlamak

contact with someone  biriyle iletişime geçmek

continue            devam etmek

cook      yemek pişirmek

cool       havalı

crazy     çılgın

create   oluşturmak

customer           müşteri

customer service            müşteri hizmetleri

date of birth      doğum tarihi

decide  karar vermek

decide on the time         zamana karar vermek

decision             karar

deliver  teslim etmek

departure time kalkış saati

destination        varış yeri

dial        tuşlamak

disabled children           engelli çocuklar

distant  uzak

disturb rahatsız etmek

do something together birlikte bir şey yapmak

doctor appointment      doktor randevusu

donate bağış yapmak

doorbell             kapı zili

each other         birbirine

ease of technology        teknoloji kolaylığı

easier   daha kolay

educative game              eğitici oyun

embarrassed    utanmış

emergency        acil durum

engaged             meşgul

equipment        araç gereç

essential            gerekli

evolve  evrim geçirmek

expensive          pahalı

experience        tecrübe

express ifade etmek

extension           ek süre

face to face       yüzyüze

faculty of medicine        tıp fakültesi

faster    daha hızlı

fire        yangın

flight     uçuş

fly          uçmak

for hours           saatlerce

foreign country yabancı ülke

foreign language            yabancı dil

forget   unutmak

fun        eğlenceli

future   gelecek

generation         nesil

generous           cömert

get angry            sinirlenmek

get back             geri dönmek

get driver’s license         ehliyet almak

get help              yardım istemek

get information              bilgi almak

get married       evlenmek

get ill     hasta olmak

gift        hediye

give some information  bilgi vermek

give tips              ipucu vermek

go on    devam etmek

go on a vacation             tatile gitmek

go out   dışarı çıkmak

graduate            mezun olmak

greet     selamlamak

guess    tahmin etmek

hang on              telefonda beklemek

hang up              telefonu kapatmak

happy   mutlu

have a baby      doğurmak

have an operation         ameliyat olmak

headmaster      müdür

healtier daha sağlıklı

hear      duymak

help      yardım etmek

help of technology         teknolojinin yardımı

historic place    tarihi yer

hold on telefonda beklemek

hold on a minute           bir dakika beklemek

homeless people            evsiz insanlar

I guess  sanırım

Introduce           kendini tanıtmak

importance       önem

improve             geliştirmek

in a minute        bir dakika içinde

in my thirties     30 lu yaşlarımda

incident              olay

interaction         etkileşim

international company uluslararası şirket

internet connection       internet bağlantısı

invent   icat etmek

invention           icat

invitation           davet

invite    davet etmek

inviter   davet sahibi

joke       şaka

keep calm          sakin kalmak

keep in touch    iletişimde kalmak

keys      anahtar

kind      kibar

kite festival        uçurtma şenliği

last        sürmek

late       geç

later      daha sonra

learn     öğrenmek

learn about a bill            fatura öğrenme

leave a message             mesaj bırakmak

letter    mektup

local authority  muhtar

louder  daha yüksek sesle

lovely    hoş

lyrics     şarkı sözü

make a complaint          şikayette bulunmak

make a phone call          telefon konuşması yapmak

manicipality call center belediye çağrı merkezi

matter  problem

medical care     tıbbi bakım

meet     buluşmak

meet up             buluşmak

memo  not

messenger bird haberci kuş

misunderstanding          yanlış anlaşılma

movie shooting film çekme

need help          yardıma ihtiyacı olmak

neighbour          komşu

neighbourhood              mahalle

old-fashioned   eski moda

online communication  online iletişim

opinion fikir

order    sipariş etmek

part of our lives              hayatın parçası olmak

participants       katılımcılar

people in need ihtiyaç sahipleri

percent yüzme

persecution       zulüm

person on the phone    telefondaki kişi

phone  telefon etmek

plant trees         ağaç dikmek

police officer     polis memuru

prefer   tercih etmek

printing machine            baskı makinası

probably            muhtemelen

process süreç

product              ürün

pros and cons   artıları ve eksileri

provide sağlamak

purpose             amaç

put someone through   telefonu birine bağlamak

quality  kalite

raise awareness             bilinç kazandırmak

range    menzil

rank      sıralamak

reach safety      güvenliğe ulaşmak

real life gerçek hayat

rebuild their lives           hayatını yeniden kurmak

receive almak

receiver              alıcı

refugee mülteci/ sığınmacı

repair   tamir etmek

repeat  tekrar etmek

report   bildirmek

rescue  kurtarmak

response            cevap

restaurant reservation  restoran rezervasyonu

result    sonuç

return a product            ürünü iade etmek

return ticket      gidiş dönüş bileti

ring       telefonun çalması

sad        üzgün

safety   güvenlik

say good wishes             iyi dileklerde bulunmak

scan      göz atmak

scared  korkmuş

secretary            sekreter

security risks     güvenlik riskleri

send     göndermek

send an email   e-posta yollamak

sendeı  gönderici

share    paylaşmak

shopping list order        alışveriş listesi siparişi

single ticket       tek yön bilet

sleepy   uykulu

smart    akıllı

smart phone     akıllı telefon

smoke signals   duman işareti

social networks sosyal ağlar

soldiers              askerler

solve problem  problem çözmek

solve puzzles     bulmaca çözmek

speak    konuşmak

sports hall         spor salonu

staff      personel

stranger             yabancı

study    bir okulda okumak

suggestion         öneri

surprised           şaşırmış

survive hayatta kalmak

take a memo     not almak

take a message not almak

take an exam    sınava girmek

take part            yer almak

talk face to face              yüzyüze konuşmak

talk on the phone          telefonda konuşmak

talk on the phone          telefonda konuşmak

telegraph           telgraf

television transmission televisyon yayını

terror   terör

text a message mesaj yazmak

throughout history        tarih boyunca

ticket    bilet

ticket price         bilet fiyatı

tool       araç

tough    zor

transatlantic      atlantik ötesi

translate            çeviri yapmak

Turkish culture Türk kültürü

turn 18 18 yaşına girmek

typically              genellikle

under warranty              garanti kapsamında

urgent  acil

use social networks       sosyal ağları kullanmak

various questions          çeşitli sorular

video chat          görüntülü konuşma

war       savaş

warn     uyarmak

way       yol

wonder              merak etmek

words   kelimeler

worried              endişeli

write a letter     mektup yazmak

 

8. Sınıf Oynayarak İngilizce Kelime Öğrenmek

İşte bu kelimelerin bazı örnek kullanımları:

 

I’m calling from the United States. (Amerika Birleşik Devletleri’nden arıyorum.)

Can I speak to [isim] please? (Lütfen [isim] ile görüşebilir miyim?)

I’m calling to make a reservation. (Rezervasyon yaptırmak için arıyorum.)

My phone bill is too high. (Telefon faturam çok yüksek.)

I’m having trouble with my phone. (Telefonumla ilgili sorun yaşıyorum.)

Bu kelimeleri pratik yapmak için, aşağıdaki aktiviteleri yapabilirsiniz:

 

Bir arkadaşınızı veya aile üyenizi arayın ve basit bir konuşma yapın.

Bir telefon görüşmesi senaryosunu öğrenin ve pratik yapın.

Telefonla ilgili bir video veya filmi izleyin ve kelimeleri dinleyin.

Telefonla ilgili bir oyun oynayın.

https://www.youtube.com/watch?v=gPHRsioMCf8&t=3s

 

MEB – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak amacıyla, tanınmış dil uzmanları tarafından tasarlanan ‘Diyalekt‘ adlı dijital İngilizce öğrenme platformu geliştirdi.

On The Phone kelimeleri On The Phone kelimeleri On The Phone kelimeleri On The Phone kelimeleri On The Phone kelimeleri On The Phone kelimeleri On The Phone kelimeleri On The Phone kelimeleri On The Phone kelimeleri