Öğrenciler için Coğrafya Örnek Proje Konuları

Öğrencilere Coğrafya dersinde proje bulmalarına öneri olmak için sayfamızdaki örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır.

Coğrafya, Dünya’nın fiziksel ve insan özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya proje konuları, Dünya’nın çeşitli özelliklerine ve süreçlerine odaklanabilir.

Öğrenciler için Coğrafya Örnek Proje Konuları

İşte öğrenciler için bazı örnek coğrafya proje konuları:

 • Dünya’nın fiziksel özellikleri: Bu tür projeler, Dünya’nın yüzeyini, iklimini, bitki örtüsünü ve hayvan yaşamını inceleyebilir. Örneğin, bir öğrenci, bir dağı, bir nehri veya bir çölün özelliklerini inceleyebilir.
 • Dünya’nın insan özellikleri: Bu tür projeler, insanların Dünya’yı nasıl şekillendirdiğini ve Dünya’nın insan yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyebilir. Örneğin, bir öğrenci, bir şehrin büyümesini, bir doğal afetin etkilerini veya bir kültürün çevreye etkisini inceleyebilir.
 • Coğrafi ilişkiler: Bu tür projeler, farklı coğrafi özelliklerin veya süreçlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu inceleyebilir. Örneğin, bir öğrenci, iklim değişikliğinin bir bölgenin bitki örtüsüne etkisini veya bir nehrin bir şehrin gelişimine etkisini inceleyebilir.

İşte bu konulardan bazılarına odaklanan bazı özel proje konuları:

 • Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı savunması
 • İstanbul’un nüfus artışı ve kentleşmesi
 • Doğal afetlerin Türkiye’deki etkileri
 • Sürdürülebilir turizmin Türkiye’deki önemi
 • Türkiye’nin su kaynakları ve yönetimi
 • Türkiye’nin enerji kaynakları ve kullanımı
 • Türkiye’nin jeolojik yapısı ve oluşumu
 • Türkiye’nin bitki örtüsü ve hayvan yaşamı
 • Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirası

Bu konular sadece bir başlangıç ​​noktası olarak düşünülmelidir. Öğrenciler, ilgi alanlarına ve araştırma yeteneklerine göre kendi proje konularını seçebilirler.

Bir coğrafya projesine başlarken, aşağıdakileri göz önünde bulundurmak önemlidir:

 • Konunun kapsamı: Projenin kapsamı, öğrencinin araştırma yeteneklerine ve zaman kısıtlamalarına uygun olmalıdır.
 • Araştırma yöntemleri: Proje, çeşitli araştırma yöntemlerini kullanarak konuyu derinlemesine incelemelidir.
 • Veri analizi: Proje, toplanan verileri anlamlı bir şekilde analiz etmelidir.
 • Sonuçlar ve öneriler: Proje, araştırma bulguları ve önerileri içeren bir sonuç bölümü içermelidir.

Coğrafya projeleri, öğrencilerin Dünya’yı anlamalarına yardımcı olabilir. İyi planlanmış ve yürütülen bir proje, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İşte öğrencilerin kendi coğrafya proje konularına karar vermelerine yardımcı olacak bazı ipuçları:

 • İlgi alanlarınıza ve tutkularınıza odaklanın. Projenizin sizin için ilgi çekici ve motive edici olması önemlidir.
 • Yeteneklerinizi ve sınırlarınızı değerlendirin. Projenizin kapsamı, araştırma yeteneklerinize ve zaman kısıtlamalarınıza uygun olmalıdır.
 • Başkalarının çalışmalarını araştırın. Diğer öğrencilerin ve araştırmacıların çalışmalarını inceleyerek, kendi projeniz için bir çerçeve oluşturabilirsiniz.
 • Yardım alın. Projenizle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, öğretmeninizden, bir danışmandan veya bir araştırmacıdan yardım isteyin.

Başarılar!

E-okul girişi için https://e-okul.meb.gov.tr