Meteor, Meteroit, Göktaşı ve Astereoit Nedir?

Meteor, Güneş Sistemi’ndeki bir gök cisminden kopmuş ve Dünya’nın atmosferine girmiş olan küçük bir kaya parçasına verilen addır. Meteorlar, Dünya’nın atmosferine girdiklerinde hava sürtünmesi nedeniyle yanarlar ve gökyüzünde parlak bir iz bırakırlar. Bu olaya meteor yağmuru denir.

Meteoroid, Güneş Sistemi’nde dolaşan, meteor ve meteorit olarak adlandırılabilecek kadar küçük gök cisimlerine verilen addır. Meteoroidler, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve Dünya’nın uydusu Ay gibi gök cisimlerinden kopabilirler.

Göktaşı, Dünya’nın atmosferine girmiş ve tamamen yanarak yok olmamış bir meteora verilen addır. Göktaşları, Dünya’nın yüzeyine düşen meteoroidlerdir.

Asteriod, Güneş’in etrafında, Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında yer alan, kaya ve metalden oluşan küçük gök cisimlerine verilen addır. Asteroitler, Güneş Sistemi’nin oluşumu sırasında oluşan küçük gezegen kalıntılarından oluşurlar.

Meteor, meteoroid, göktaşı ve asteroid arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir:

Özellik Meteor Meteoroid Göktaşı Astereoit
Büyüklük Küçük Küçük Küçük Küçük
Yapı Kaya ve metal Kaya ve metal Kaya ve metal Kaya ve metal
Güneş etrafında dönme Hayır Evet Evet Evet
Yörünge Dünya’nın atmosferi Güneş Sistemi Dünya Güneş Sistemi
Sonuç Yanar veya tamamen yok olur Yanar veya tamamen yok olur Yeryüzüne düşer Yeryüzüne düşer

 

Meteor yağmurları, belirli bir gök bölgesinden gelen meteorların Dünya’nın atmosferine aynı anda girmesiyle oluşan gökyüzü olayıdır. Meteor yağmurları, genellikle bir kuyruklu yıldızın parçalarının Dünya’nın atmosferine girmesiyle oluşur. Meteor yağmurları, genellikle yılda birkaç kez gerçekleşir.

En ünlü meteor yağmurları şunlardır:

  • Perseid meteor yağmuru, her yıl 12 Ağustos’ta gerçekleşir.
  • Leonid meteor yağmuru, her yıl 17 Kasım’da gerçekleşir.
  • Geminid meteor yağmuru, her yıl 13 Aralık’ta gerçekleşir.

Göktaşları, genellikle değerli taşlar içerirler. Göktaşları, genellikle mücevher olarak kullanılırlar.