Merkür Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en küçük ve Güneş’e en yakın gezegendir. Yaklaşık 88 Dünya gününe eşit yörünge süresi ile yörüngesinde Güneş Sistemi’ndeki diğer tüm gezegenlerden daha hızlı devinir. Kendi ekseni çevresindeki dönüşünü yaklaşık 59 günde tamamlar. Bilinen hiç doğal uydusu yoktur.

 

Merkür’ün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 

Boyut: Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en küçük gezegendir. Ekvatoral yarıçapı 2439,7 kilometredir. Bu, Dünya’nın ekvatoral yarıçapının yaklaşık üçte biri kadardır.

Kütle: Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en küçük gezegendir. Kütlesi, Dünya’nın kütlesinin yaklaşık sekizde biri kadardır.

Yoğunluk: Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en yoğun gezegendir. Ortalama yoğunluğu, Dünya’nın yoğunluğunun yaklaşık iki katı kadardır.

Yüzey: Merkür’ün yüzeyi, çarpma kraterleriyle kaplıdır. Bu kraterler, Merkür’ün oluşumundan bu yana milyarlarca yıldır oluşmuştur. Merkür’ün yüzeyi ayrıca, Güneş’in ısısından dolayı oluşan engebeli kayalık bölgelere de sahiptir.

Atmosfer: Merkür’ün atmosferi, çok incedir. Atmosferin kalınlığı, Dünya’nın atmosferinin kalınlığının yaklaşık milyonda biri kadardır. Merkür’ün atmosferi, ağırlıklı olarak helyum ve oksijen gazlarından oluşur.

Manyetik alan: Merkür’ün güçlü bir manyetik alanı vardır. Merkür’ün manyetik alanı, Dünya’nın manyetik alanının yaklaşık %1’i kadardır. Merkür’ün manyetik alanı, Güneş’ten gelen radyasyondan Merkür’ü korur.

Yörünge: Merkür, Güneş’in etrafında eliptik bir yörüngede döner. Merkür’ün yörüngesi, Güneş’e olan uzaklığı 46 milyon kilometre ile 70 milyon kilometre arasında değişir.

Dönme süresi: Merkür, kendi ekseni etrafında ters yönde döner. Bu, Merkür’ün gündüz ve gecelerinin Dünya’nınkine göre ters olması anlamına gelir.

Merkür’ün keşif tarihi:

 

Merkür, bilinen en eski gezegenlerin biridir. Merkür, MÖ 3. yüzyılda Yunan astronomlar tarafından keşfedilmiştir. Ancak, Merkür’ün Güneş’e olan yakınlığı nedeniyle, çıplak gözle görmek oldukça zordur.

 

1962 yılında, Mariner 10 uzay aracı Merkür’ü ziyaret eden ilk uzay aracı oldu. Mariner 10, Merkür’ün yüzeyinin yaklaşık %45’ini fotoğrafladı.

 

2004 yılında, MESSENGER uzay aracı Merkür’ü ziyaret eden ikinci uzay aracı oldu. MESSENGER, Merkür’ün yüzeyinin %99’unu fotoğrafladı.

 

Merkür’ün geleceği:

 

Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en az araştırılmış gezegenlerden biridir. MESSENGER uzay aracının görevinin 2015 yılında sona ermesi ile birlikte, Merkür’ün araştırmaları askıya alındı.

 

NASA, 2025 yılında BepiColombo uzay aracını Merkür’e göndermeyi planlıyor. BepiColombo uzay aracı, Merkür’ün yörüngesine girecek ve gezegenin yüzeyini daha ayrıntılı olarak inceleyecek.