LGS Türkçe Konuları 2024

LGS, Türkçe olarak “Liselere Geçiş Sınavı”nın kısaltmasıdır. Bu sınav, Türkiye’de ortaokul son sınıf öğrencilerinin, liselere geçiş için yapılan bir sınavdır. LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir ve her yıl gerçekleştirilir. 2024 LGS Türkçe konuları, 8. sınıf müfredatı kapsamında yer alan konuları kapsamaktadır. Bu konular, 1. ve 2. dönem olmak üzere iki dönemde işlenmektedir. Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce olmak üzere altı dersten sorular sorulur. LGS her yıl MEB tarafından düzenlenen 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için girdiği sınavdır.

LGS Türkçe konularında 2023 yılında bir değişiklik olmadı. Sınavda 20 Türkçe sorusu sorulmaktadır ve bu sorular, 2018-2023 yıllarında yapılan LGS sınavlarında sorulan sorulara benzer niteliktedir.

LGS, öğrencilerin tercih ettikleri liselerde eğitim almalarına olanak tanır. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri gibi çeşitli liseler arasından tercihlerini yaparlar. Bu sınav, Türkiye’deki eğitim sistemine geçiş aşamasında önemli bir adımdır.

LGS Puan Hesaplama  sayfamızı ziyaret ederek LGS puanınızı hesaplayabilirsiniz.

LGS Türkçe

2024 LGS Türkçe Konuları

 • ANLAM BİLGİSİ
 • SÖZCÜKTE ANLAM

Gerçek Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam

Terim Anlam

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler

Eş Sesli Kelimeler

Deyimler

 

 • CÜMLEDE ANLAM

Sebep (Neden) – Sonuç Cümleleri

Amaç – Sonuç Cümleleri

Koşul (Şart) Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Nesnel ve Öznel Anlatımlı Cümleler

Doğrudan Anlatımlı Cümleler

Dolaylı Anlatımlı Cümleler

Örtülü Anlam

Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler

Üslup İçeren Cümleler

Atasözleri ve Özdeyişler

Cümle Yorumlama

Cümleye Hakim Olan Duygu

 • PARAGRAFTA (PARÇADA) ANLAM

Paragrafta Anlatım Biçimleri

Öyküleyici, Betimleyici Açıklayıcı, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanık Gösterme, Tanımlama, Örnekleme, Karşılaştırma (Benzetme/Fark Gösterme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

Paragrafın Anlam Yönü (Başlık, Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce)

Paragrafın Yapısı (Paragrafın Giriş – Gelişme – Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafta Dağınık Verilen Cümleleri Düzenleme, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafta Anlam Akışını Bozan Cümleyi Bulma, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

 • DİL BİLGİSİ
 • FİİLİMSİLER (Eylemsiler)

(İsim Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil)

 • FİİLDE ÇATI

Nesnesine Göre Fiiller

(Geçişli Fiil Geçişsiz Fiil Ettirgen Fiil Oldurgan Fiil)

Öznesine Göre Fiiller

(Etken Fiiler, Edilgen Fiiler, Dönüşlü Fiiller, İşteş Fiiller)

 • CÜMLENİN ÖĞELERİ

Temel Öğeler (Özne, Yüklem)

Yardımcı Öğeler (Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci, Edat Tümleci)

Cümle Dışı Unsur

 • CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Yüklemine Göre Cümleler

(İsim Cümlesi, Fiil Cümlesi)

Anlamına Göre Cümleler

(Olumlu Cümle, Olumsuz Cümle, Soru Cümlesi, Emir Cümlesi, Ünlem Cümlesi)

 • ANLATIM BOZUKLUKLARI
 • YAZIM KURALLARI
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ

Nokta ( . ), Virgül ( , ), Noktalı virgül ( ; ), İki nokta ( : ), Üç nokta ( … ), Ünlem işareti ( ! ), Soru işareti ( ? ), Kesme işareti ( ‘ ), Kısa çizgi ( – ), Uzun çizgi ( – ), Eğik çizgi ( / ), Parantez ( Yay Ayracı ) ( ), Köşeli ayraç ( [ ] ), Denden işareti ( ” ), Tırnak işareti ( “…” ) Tek tırnak işareti ( ‘…’ )

 • METİN TÜRLERİ
 • SÖZ SANATLARI
 • SÖZEL MANTIK/GÖRSEL OKUMA

LGS Türkçe Konuları 2024

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye’de liselere yerleşmek için yapılan merkezi bir sınavdır. Sınavda 90 soru sorulmaktadır ve bu sorular Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce olmak üzere beş dersten oluşmaktadır.

LGS Türkçe konularında 2023 yılında bir değişiklik olmadı. Sınavda 20 Türkçe sorusu sorulmaktadır ve bu sorular, 2018-2022 yıllarında yapılan LGS sınavlarında sorulan sorulara benzer niteliktedir.

2024 LGS Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
  • Sözcüğün gerçek, mecaz, terim, eş anlamlı, zıt anlamlı ve eş sesli anlamları
  • Deyimler ve atasözleri
 • Cümlede Anlam
  • Cümlenin öğeleri
  • Cümle türleri
  • Cümledeki anlam ilişkileri
 • Paragraf
  • Paragrafın ana fikri ve yardımcı fikirleri
  • Paragrafın yapısal özellikleri
 • Okuma ve Anlama
  • Metin türleri
  • Metinlerin ana fikri ve yardımcı fikirlerini belirleme
  • Metinlerden çıkarım yapma
  • Metinlerin içeriğini yorumlama
 • Dil Bilgisi
  • Fiil çatılar
  • Fiillerde kip ve zaman
  • Fiillerde kişi ve sayı
  • Fiillerde çatı ve şahıs uyumu
  • Noktalama işaretleri
  • Yazım kuralları
  • Anlatım bozuklukları

LGS Türkçe Konuları Detaylı Açıklama

Sözcükte Anlam

Sözcükte anlam, bir sözcüğün taşıdığı anlamın çeşitli yönlerini kapsayan bir konudur. Sözcükte anlam konuları, gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam, eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, eş sesli kelimeler ve sesteş kelimeler gibi konuları içerir.

Cümlede Anlam

Cümlede anlam, bir cümlenin taşıdığı anlamın çeşitli yönlerini kapsayan bir konudur. Cümlede anlam konuları, sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, zaman, durum, soru, emir, istek, öneri, ünlem, duygu ve düşünce gibi konuları içerir.

Paragrafın Anlam ve Yapısı

Paragrafın anlamı, paragrafın taşıdığı anlamın çeşitli yönlerini kapsayan bir konudur. Paragrafın anlamı konuları, paragrafın ana fikri, yardımcı fikirleri, paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümleri gibi konuları içerir.

Fiilimsiler

Fiilimsiler, isim, sıfat veya zarf göreviyle kullanılan fiillerdir. Fiilimsiler, isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır.

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin öğeleri, bir cümleyi oluşturan unsurlardır. Cümlenin öğeleri, özne, yüklem, nesne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, zarf tümleci ve edat tümleci olmak üzere altı tanedir.

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, bir metnin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılan işaretlerdir.

LGS Türkçe Soru Dağılımı

Türkçe Konuları 2024 2023 2022 2021 2020
Fiilimsiler 1 1
Sözcükte Anlam 4 2 2 1
Deyimler ve Atasözleri 2
Söz Sanatları 1
Cümlede Anlam 2 1 2 2
Parçada Anlam 7 6 10 4
Cümlenin Öğeleri 1 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1
Metin Türleri 1 2
Fiilde Çatı 1
Cümle Türleri 1
Yazım Kuralları 1 1 1
Anlatım Bozukluğu 1
Sözel Mantık / Görsel Okuma 4 5 4 7
Toplam  20 20 20 20 20

 

LGS Türkçeye Nasıl Hazırlanılır?

LGS Türkçeye hazırlanmak için öncelikle konuları iyice öğrenmek gerekir. Bunun için, ders kitaplarını ve konu anlatımlı kitapları çalışmak faydalı olacaktır. Ayrıca, LGS Türkçe soru bankası çözerek soru çözme becerisini geliştirmek gerekir.

LGS Türkçeye hazırlanırken dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şunlardır:

 • Sözcükte anlam konusunda, sözcüklerin anlam özelliklerini iyice öğrenmek gerekir. Bunun için, sözcüklerin gerçek, mecaz, terim, eş anlamlı, zıt anlamlı ve eş sesli anlamlarını ayırt edebilmeliyiz. Ayrıca, deyimler ve atasözlerini de anlamlarını bilmek gerekir.
 • Cümlede anlam konusunda, cümlenin öğelerini ve cümle türlerini iyice bilmek gerekir. Ayrıca, cümledeki anlam ilişkilerini de ayırt edebilmeliyiz.
 • Paragraf konusunda, paragrafın ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyebilmeliyiz. Ayrıca, paragrafın yapısal özelliklerini de bilmemiz gerekir.
 • Okuma ve anlama konusunda, metin türlerini iyice bilmemiz gerekir. Ayrıca, metinlerin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyebilmeliyiz. Metinlerden çıkarım yapabilmeli ve metinlerin içeriğini yorumlayabilmeliyiz.
 • Dil bilgisi konusunda, fiil çatılarını, fiillerde kip ve zaman kavramlarını, fiillerde kişi ve sayı kavramlarını, fiillerde çatı ve şahıs uyumunu, noktalama işaretlerini, yazım kurallarını ve anlatım bozukluklarını iyice bilmemiz gerekir.

LGS Türkçeye hazırlanmak için bol bol pratik yapmak ve düzenli çalışmak önemlidir. Bu şekilde, sınavda başarılı olmak için gerekli becerileri kazanabilirsiniz.

LGS Türkçe Çalışma Önerileri

 • Ders kitaplarını ve konu anlatımlı kitapları çalışın.
 • LGS Türkçe soru bankası çözün.
 • Metinler okuyun ve anlamaya çalışın.
 • Dil bilgisi kurallarına dikkat edin.
 • Düzenli çalışın ve bol bol pratik yapın.

Bu önerileri takip ederek LGS Türkçeye başarılı bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.