LGS Mutasyon, Modifikasyon Ve Adaptasyon

8.sınıf LGS fen bilimleri müfredatında yer alan “mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon” konusu, canlılarda kalıtsal yapıda meydana gelen değişiklikleri kapsamaktadır. Bu değişiklikler, canlının fenotipinde veya genotipinde meydana gelebilir.

Mutasyon, canlının DNA’sında meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. Mutasyonlar, canlının fenotipinde veya genotipinde değişikliklere neden olabilir.

Modifikasyon, canlının çevresel faktörlerin etkisiyle fenotipinde meydana gelen geçici değişikliklerdir. Modifikasyonlar, canlının genotipinde değişiklik yapmaz.

Adaptasyon, canlının çevresine uyum sağlaması için meydana gelen kalıtsal değişikliklerdir. Adaptasyonlar, canlının fenotipinde ve genotipinde değişikliklere neden olabilir.

Mutasyon, Modifikasyon Ve Adaptasyon

Mutasyon Türleri

Mutasyonlar, meydana gelme şekline göre üçe ayrılır:

 • Kromozomal mutasyonlar: Kromozom yapısında meydana gelen değişikliklerdir. Kromozom sayısında veya yapısında meydana gelen değişikliklere neden olabilir.
 • Gen mutasyonları: DNA’nın tek bir nükleotidinde meydana gelen değişikliklerdir.
 • Genom mutasyonları: Tüm genomda meydana gelen değişikliklerdir.

Modifikasyon Türleri

Modifikasyonlar, meydana gelme şekline göre üçe ayrılır:

 • Ekolojik modifikasyonlar: Canlılığın çevresel faktörlerin etkisiyle meydana gelen değişikliklerdir. Örneğin, güneşten korunmak için koyu ten rengine sahip olan insanlarda meydana gelen bronzlaşma, ekolojik modifikasyona örnek olarak verilebilir.
 • Fizyolojik modifikasyonlar: Canlılığın fizyolojik süreçlerinde meydana gelen değişikliklerdir. Örneğin, kış uykusuna yatan hayvanlarda meydana gelen metabolizma değişiklikleri, fizyolojik modifikasyona örnek olarak verilebilir.
 • Biyokimyasal modifikasyonlar: Canlılığın biyokimyasal süreçlerinde meydana gelen değişikliklerdir. Örneğin, bazı bitkilerde meydana gelen renk değişiklikleri, biyokimyasal modifikasyona örnek olarak verilebilir.

Adaptasyon Türleri

Adaptasyonlar, meydana gelme şekline göre ikiye ayrılır:

 • Değişikliğe uğrama adaptasyonu: Canlılığın çevresel faktörlere uyum sağlaması için fenotipinde meydana gelen değişikliklerdir. Örneğin, kutup ayısı gibi soğuk iklimlerde yaşayan hayvanların kalın kürklü olması, değişiklik geçirme adaptasyonuna örnek olarak verilebilir.
 • Değişime direnme adaptasyonu: Canlılığın çevresel faktörlere uyum sağlaması için genotipinde meydana gelen değişikliklerdir. Örneğin, bazı bitkilerin kuraklık koşullarına dayanıklı olması, değişime direnme adaptasyonuna örnek olarak verilebilir.

Mutasyon Örnekleri

 • Bir bitkinin yapraklarının renginde meydana gelen değişiklik
 • Bir hayvanın boyunda meydana gelen değişiklik
 • Bir insanın göz renginde meydana gelen değişiklik
 • Bir bakterinin antibiyotiğe karşı direnç kazanması

Modifikasyon Örnekleri

 • Bir insanın güneşten bronzlaşması
 • Bir bitkinin çiçeklerinin renginin değiştiği bir mevsim
 • Bir hayvanın kış uykusuna yatması
 • Bir kuşun kanatlarının şeklinin değiştiği bir mevsim

Adaptasyon Örnekleri

 • Kutup ayısı gibi hayvanların kürklerinin kalın olması
 • Deve gibi hayvanların hörgüçlerinde su depolaması
 • Yarasa gibi hayvanların gece görme yeteneğine sahip olması
 • Orkide gibi bitkilerin böceklerle birlikte evrimleşmesi

 

LGS’de Mutasyon, Modifikasyon ve Adaptasyon Konusundan Çıkabilecek Sorular

LGS’de mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konularından çıkabilecek sorular şu şekilde sıralanabilir:

 • Mutasyonun tanımı ve çeşitleri
 • Modifikasyonun tanımı ve çeşitleri
 • Adaptasyonun tanımı ve çeşitleri
 • Mutasyonun, modifikasyonun ve adaptasyonun canlılara etkileri
 • Mutasyonun, modifikasyonun ve adaptasyonun canlılarda kalıtsallığı nasıl etkilediği
 • Mutasyonun, modifikasyonun ve adaptasyonun çevresel faktörlerle ilişkisi

Bu sorulara hazırlıklı olmak için konu ile ilgili kavramları ve örnekleri iyi bilmek gerekir. Ayrıca, LGS’de çıkabilecek soru tiplerini de bilmek faydalı olacaktır.

Mutasyon, Modifikasyon ve Adaptasyon Arasındaki Farklar

Özellik Mutasyon Modifikasyon Adaptasyon
Nesiller arası kalıtım Olur Olmaz Olur
Çevresel faktörlerin etkisi Olur Olur Olur
Canlıların hayatta kalmasını sağlar mı? Olumlu veya olumsuz etki edebilir Olumlu veya olumsuz etki edebilir Olumlu etki eder

LGS’de Mutasyon, Modifikasyon ve Adaptasyon Konusuna Hazırlık İçin Öneriler

 • Konunun temel kavramlarını ve örneklerini iyi öğrenin.
 • LGS’de çıkabilecek soru tiplerini öğrenin.
 • Çıkmış soruları inceleyin ve çözmeye çalışın.
 • Mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konularını içeren test çözerek kendinizi test edin.

Bu önerileri dikkate alarak, LGS’de mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konularından çıkacak sorulara hazırlıklı olabilirsiniz.

Merhaba Değerli Öğrenciler ve Veliler,
Siz veya çocuğunuz matematik, fen bilimleri, Türkçe veya başka bir ders konusunda sorunlar yaşıyorsa ve online – yüzyüze özel ders almayı düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz! Hemen özel ders öğretmenleri ve öğrenci koçluğu platformundan özel ders veren öğretmenlerimizi inceleyebilirsiniz.

LGS
LGS lise taban puanları

MEB, öğrenci veli bilgilendirme takip sistemi : https://e-okul.meb.gov.tr