Katı Sıvı ve Gazların Özellikleri

Maddenin Fiziksel Halleri

Maddenin üç hali vardır: katı, sıvı ve gaz. Bu hallerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır.

Örnek:

 • Katı madde örneği: Kalem, tahta, taş, metal, cam, plastik
 • Sıvı madde örneği: Su, süt, yağ, benzin, alkol
 • Gaz madde örneği: Hava, su buharı, karbondioksit, oksijen
Maddenin Fiziksel Halleri
Maddenin Fiziksel Halleri

Katı Maddeler

Katı maddeler, tanecikleri arasındaki çekim kuvvetinin en güçlü olduğu haldir. Katı maddelerin özellikleri şunlardır:

 • Katı hali, maddenin en düzenli halidir.
  • Akışkan değildir.
  • Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.
  • Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
  • Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.
  • Katılar sıkıştırılamaz.
  • Tanecikler titreşim hareketi yapar, öteleme ve dönme hareketi yapmaz.

Sıvı Maddeler

Sıvı maddeler, tanecikleri arasındaki çekim kuvvetinin katı maddelerden daha zayıf olduğu haldir. Sıvı maddelerin özellikleri şunlardır:

 • Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.
  • Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre biraz fazladır.
  • Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır.
  • Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
  • Sıvıların belirli bir hacmi vardır.
  • Sıvılar, akışkandır.
  • Sıvılar çok az sıkıştırılabilir. Sıkıştırılamaz kabul edilir.

Gaz Maddeler

Gaz maddeler, tanecikleri arasındaki çekim kuvvetinin sıvı ve katı maddelerden daha zayıf olduğu haldir. Gaz maddelerin özellikleri şunlardır:

 • Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
  • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.
  • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
  • Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
  • Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.
  • Gazlar, uçucudur. Bulundukları ortama yayılır.
  • Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.
Katı Sıvı Saz
Sıkışma Sıkıştırılamaz Sıkıştırılamaz Sıkıştırılır
Genleşme Genleşir Genleşir Genleşir
Öteleme

hareketi

Yapmaz Yapar Yapar
Tanecikler arası boşluk Yoktur Çok az vardır Çok vardır
Belirli şekilleri Vardır Yoktur

 

Yoktur

 

 

Konu bilgisi için izleyelim…

https://www.youtube.com/watch?v=oWwXdzdAt1Q

Yazılı Hazırlık için Videoyu İzle…

https://www.youtube.com/watch?v=oWwXdzdAt1Q