Işığın Yansıması Düzgün ve Pürüzlü Yüzeyler 5.Sınıf Fen Bilimleri

Işığın yansıması, ışığın bir yüzeye çarptıktan sonra, yüzeyden geri dönmesidir. Bu olay, ışığın yayılması ile ilgili önemli bir olaydır. Işığın yansıması, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. Örneğin, aynalarda görüntü oluşumu, ışık kaynaklarının yaydığı ışığın bize ulaşması ve camdan içeri girerken gözümüze çarpan ışığın yansıması gibi olaylar, ışığın yansıması ile gerçekleşir.

Işığın Yansıması

Işık, bir yüzeye çarptığında, yüzeyden geri dönmesine yansıma denir. Yansıma, ışığın yayılmasının en yaygın şeklidir.

Işığın yansıması ile ilgili iki temel kanun vardır:

Işığın yansıma kuralları
Işığın yansıma kuralları
 • Gelme açısı ile yansıma açısı eşittir.
 • Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.

Gelme açısı, ışık ışınının yüzeye çarptığı açıdır. Yansıma açısı ise, yansıyan ışın ile yüzey normali arasındaki açıdır.

Normal, yüzeye dik olan çizgidir.

 

Işığın Yansıması
Işığın Yansıması

Düzgün Yüzeylerde Yansıma

Düzgün yüzey, pürüzsüz ve düzgün bir yapıya sahip olan yüzeydir. Örneğin, ayna, cam, metal, fayans gibi yüzeyler düzgün yüzeylere örnektir.

Düzgün yüzeylerde yansıma, gelen ışının gelme açısı ile yansıyan ışının yansıma açısı birbirine eşit olacak şekilde gerçekleşir. Ayrıca, gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlemde bulunur.

Düzgün yansıma, görüntü oluşumuna neden olur. Örneğin, aynadaki görüntümüz, düzgün yansıma sayesinde oluşur.

Pürüzlü Yüzeylerde Yansıma

Pürüzlü yüzey, düzensiz ve pürüzlü bir yapıya sahip olan yüzeydir. Örneğin, kum, taş, duvar, toprak gibi yüzeyler pürüzlü yüzeylere örnektir.

Pürüzlü yüzeylerde yansıma, gelen ışının gelme açısı ile yansıyan ışının yansıma açısı birbirine eşit olmaz. Ayrıca, gelen ışın, normal ve yansıyan ışın farklı düzlemlerde bulunabilir.

Pürüzlü yansıma, görüntü oluşumuna neden olmaz. Örneğin, kumlu bir alandan yansıyan güneş ışınları, farklı yönlere dağılarak gözümüze ulaşır ve bu nedenle net bir görüntü oluşmaz.

Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerde Yansıması ile İlgili Günlük Hayattan Örnekler

 • Aynada gördüğümüz görüntü, düzgün yansıma sayesinde oluşur.
 • Güneş ışığının, bulutlardan geçerken dağılmasıyla gökyüzünün mavi görünmesi, dağınık yansıma ile ilgili bir örnektir.
 • Tozlu bir odada ışığın dağılarak her yöne yayılmasının, aydınlatmanın yetersiz görünmesine neden olması, dağınık yansıma ile ilgili bir örnektir.

Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerde Yansıması ile İlgili Etkinlikler

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerde yansıması ile ilgili etkinlikler yaparak bu konuyu daha iyi öğrenebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki etkinlikleri yapabilirsiniz:

 • Bir ayna ve bir lazer ışını kullanarak düzgün yansımayı gözlemleyin.
 • Bir pürüzlü yüzeye ışık ışını tutarak dağınık yansımayı gözlemleyin.
 • Farklı yüzeylerde ışığın yansımasını karşılaştırın.

Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerde Yansımasının Günlük Hayattaki Uygulamaları

 • Düzgün yansıma, aynalarda, gözlük camlarında, lazerlerde ve benzeri alanlarda kullanılır.
 • Pürüzlü yansıma, aydınlatmada, güvenlik sistemlerinde ve benzeri alanlarda kullanılır.

Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerde Yansıması ile İlgili Günlük Hayattan Örnekler

 • Aynadaki görüntümüz, düzgün yansıma sayesinde oluşur.
 • Gözlük camları, düzgün yansıma sayesinde cisimleri daha net görmemizi sağlar.
 • Lazer ışınları, düzgün yansıma sayesinde uzak mesafelere gönderilebilir.
 • Kumlu bir alandan yansıyan güneş ışınları, farklı yönlere dağılarak gözümüze ulaşır ve bu nedenle net bir görüntü oluşmaz.

Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerde Yansıması ile İlgili Soyutlamalar

 • Düzgün yansıma, görüntü oluşumuna neden olur.
 • Pürüzlü yansıma, görüntü oluşumuna neden olmaz.
 • Düzgün yansımada, gelen ışının gelme açısı ile yansıyan ışının yansıma açısı birbirine eşittir.
 • Pürüzlü yansımada, gelen ışının gelme açısı ile yansıyan ışının yansıma açısı birbirine eşit olmayabilir.

Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerde Yansıması ile İlgili Sorular

 • Aşağıdakilerden hangisi düzgün bir yüzeye örnektir?
  • Ayna
  • Kum
  • Duvar
  • Taş
 • Aşağıdakilerden hangisi pürüzlü bir yüzeye örnektir?
  • Ayna
  • Kum
  • Duvar
  • Taş
 • Düzgün yansıma ve pürüzlü yansıma arasındaki temel fark nedir?
 • Aşağıdakilerden hangisinde görüntü oluşumu gerçekleşir?
  • Düzgün yansıma
  • Pürüzlü yansıma
 • Aşağıdakilerden hangisinde görüntü oluşumu gerçekleşmez?
  • Düzgün yansıma
  • Pürüzlü yansıma

Düzgün Yansıma ile İlgili Günlük Hayattan Örnekler

 • Aynada görüntü oluşumu.
 • Güneş ışınlarının kardan yansıyarak gözümüze ulaşması.
 • Su yüzeyinde oluşan görüntüler.

Dağınık Yansıma ile İlgili Günlük Hayattan Örnekler

 • Tavandaki lambadan gelen ışığın, odadaki farklı yönlere yansıması.
 • Güneş ışınlarının tozlu havadan geçerken dağılmasıyla gökyüzünün mavi görünmesi.
 • Beyaz duvarlara gelen ışığın, her yöne yansıyarak aydınlatma sağlaması.

5. Ünite: Işığın Yayılması ile ilgili beceri temelli sorular için tıklayınız.

Işığın yansıması, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkan önemli bir olaydır. Işığın yansıması ile ilgili temel kavramları ve kanunları bilmek, ışığın yayılması ile ilgili olayları daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Işık Maddeyle Karşılaşması

Işık, bir maddeyle karşılaştığında, maddeye bağlı olarak farklı olaylara uğrayabilir. Bu olaylar şunlardır:

 • Yansıma: Işık, maddeden yansıyarak geri döner.
 • Kırılma: Işık, maddeden geçerken yön değiştirir.
 • Soğurma: Işık, madde tarafından emilir.

Yansıma

Işık, düzgün yüzeylerde yansıma daha belirgindir. Bu nedenle, aynalarda görüntü oluşumu gibi olaylarda düzgün yüzeyler kullanılır.

Kırılma

Işık, farklı yoğunluktaki iki ortam arasından geçerken yön değiştirir. Bu olaya kırılma denir. Kırılma, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. Örneğin, denizin kenarında durduğumuzda, suyun altındaki cisimlerin olduğundan daha yakın görünmesi, kırılma olayına bağlıdır.

Soğurma

Işık, madde tarafından emilir. Bu olaya soğurma denir. Soğurma, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. Örneğin, siyah renkli cisimler daha fazla ışık soğurur. Bu nedenle, yaz aylarında siyah renkli kıyafetler giymek, terlemeyi artırabilir.

Işığın Maddeyle Karşılaşmasına İlişkin Günlük Hayattan Örnekler

 • Yansıma:
  • Aynada görüntü oluşumu
  • Güneş ışınlarının kardan yansıyarak gözümüze ulaşması
  • Su yüzeyinde oluşan görüntüler
 • Kırılma:
  • Denizin kenarında durduğumuzda, suyun altındaki cisimlerin olduğundan daha yakın görünmesi
  • Gözlük camlarının, cisimlerin daha net görülmesini sağlaması
  • Merceklerin, cisimlerin büyütülmesini sağlaması
 • Soğurma:
  • Siyah renkli cisimlerin daha sıcak hissedilmesi
  • Camların, ısıyı geçirmemesi
  • Işık kaynaklarının, ışık yaymasını sağlaması

Işığı Geçirme Durumlarına Göre Maddeler

Saydam Madde

Işığı tamamen geçiren maddelere saydam madde denir. Bu maddelerden geçen ışık, madde içerisinde herhangi bir engele çarpmadan ilerler. Bu nedenle, saydam maddelerden geçen cisimleri net bir şekilde görebiliriz.

 • Örnekler: Hava, su, cam, plastik, mika

Yarı Saydam Madde

Işığı kısmen geçiren maddelere yarı saydam madde denir. Bu maddelerden geçen ışık, madde içerisinde engellere çarparak farklı yönlere dağılır. Bu nedenle, yarı saydam maddelerden geçen cisimleri net bir şekilde göremeyiz.

 • Örnekler: Buzlu cam, yağlı kağıt, karton, muşamba

Opak Madde

Işığı hiç geçirmeyen maddelere opak madde denir. Bu maddelerden geçen ışık, madde içerisinde tamamen emilir. Bu nedenle, opak maddelerden geçen cisimleri hiç göremeyiz.

 • Örnekler: Tahta, taş, metal, beton

Saydam, Yarı Saydam ve Opak Maddelerin Günlük Hayattaki Kullanım Alanları

 • Saydam maddeler: Pencerelerde, aynalarda, gözlük camlarında, televizyon ekranlarında ve ışık kaynaklarında kullanılır.
 • Yarı saydam maddeler: Tavan kaplamalarında, perdelerde, güneş gözlüklerinde ve ışık filtrelerinde kullanılır.
 • Opak maddeler: Duvarlarda, mobilyalarda, arabalarda ve inşaat işlerinde kullanılır.