Hayvanlar 5.Sınıf Fen Bilimleri

Hayvanlar, canlıları sınıflandırmak için kullanılan dört ana kategoriden biridir. Hayvanlar, hareketli, ototrof veya heterotrof beslenen canlılardır.

Hayvanların özellikleri

 • Hayvanlar, ökaryot canlılardır.
 • Hayvanların hücrelerinde klorofil bulunmaz, bu nedenle fotosentez yapamazlar.
 • Hayvanlar, heterotrof canlılar olarak beslenirler.
 • Hayvanlar, farklı şekil ve boyutlarda olabilirler.
 • Hayvanlar, farklı ortamlarda yaşayabilirler.

Hayvanların yaşam döngüsü

Hayvanların yaşam döngüsü, eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki aşamadan oluşur.

 • Eşeyli üreme: Hayvanların eşeyli üreme şekline göre, yumurta ve sperm hücreleri birleşerek zigot oluşur. Zigot, yeni bir canlıya dönüşür.
 • Eşeysiz üreme: Hayvanların eşeysiz üreme şekline göre, parçalanarak veya tomurcuklanarak çoğalabilirler.

Hayvanların faydaları

Hayvanlar, dünyamız için çok önemlidir.

 • Hayvanlar, besin kaynağı olarak tüketilir.
 • Hayvanlar, giyim ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılar.
 • Hayvanlar, ilaç yapımında kullanılır.
 • Hayvanlar, çevreyi güzelleştirirler.

Hayvanlar hakkında bazı örnekler

 • Omurgalı hayvanlar: Kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibiler gibi.
 • Omurgasız hayvanlar: Böcekler, örümcekler, solucanlar, yumuşakçalar, mantarlar gibi.

Hayvanların sınıflandırılması

Hayvanlar, farklı şekil ve boyutlarda olabilirler. Bu nedenle, hayvanlar farklı kriterlere göre sınıflandırılabilir.

Hayvanların sınıflandırılması için kullanılan bazı kriterler şunlardır:

 • Hayvanların omurgalı olup olmadığına göre sınıflandırılması: Omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlar gibi.
 • Hayvanların beslenme şekillerine göre sınıflandırılması: Etçiller, otçullar, hem etçil hem otçul hayvanlar gibi.
 • Hayvanların yaşayış alanlarına göre sınıflandırılması: Kara hayvanları, su hayvanları, hava hayvanları gibi.

Hayvanların omurgalı olup olmadığına göre sınıflandırılması

Hayvanların omurgalı olup olmadığına göre sınıflandırılması, hayvanların omurgasının olup olmadığına göre yapılır.

 • Omurgalı hayvanlar: Omurgaları olan hayvanlardır.
 • Omurgasız hayvanlar: Omurgaları olmayan hayvanlardır.

Hayvanların beslenme şekillerine göre sınıflandırılması

Hayvanların beslenme şekillerine göre sınıflandırılması, hayvanların besin kaynağına göre yapılır.

 • Etçiller: Sadece etle beslenen hayvanlardır.
 • Otçullar: Sadece bitkilerle beslenen hayvanlardır.
 • Hem etçil hem otçul hayvanlar: Hem etle hem de bitkilerle beslenen hayvanlardır.

Hayvanların yaşayış alanlarına göre sınıflandırılması

Hayvanların yaşayış alanlarına göre sınıflandırılması, hayvanların yaşadığı ortama göre yapılır.

 • Kara hayvanları: Karada yaşayan hayvanlardır.
 • Su hayvanları: Suda yaşayan hayvanlardır.
 • Hava hayvanları: Havada yaşayan hayvanlardır.

Hayvanlar, dünyamız için önemli bir yere sahiptir. Hayvanların korunması ve çoğaltılması için hepimize görev düşmektedir.