Güneş Sitemi’ndeki İçsel ve Dışsal Gezegenler Nelerdir?

Güneş Sistemi’ndeki gezegenler, Güneş’e olan uzaklıklarına göre içsel ve dışsal olmak üzere iki gruba ayrılır.

İçsel gezegenler, Güneş’e en yakın dört gezegendir. Bunlar:

  • Merkür
  • Venüs
  • Dünya
  • Mars

İçsel gezegenler, genellikle kayalık gezegenler olarak da bilinir. Büyüklükleri küçüktür ve atmosferleri incedir. Yüzeyleri, volkanik aktivite ve meteor çarpmalarından dolayı oldukça engebelidir.

Dışsal gezegenler, Güneş’ten daha uzaktaki dört gezegendir. Bunlar:

  • Jüpiter
  • Satürn
  • Uranüs
  • Neptün

Dışsal gezegenler, genellikle gaz devleri olarak da bilinir. Büyüklükleri içsel gezegenlere göre çok daha büyüktür ve atmosferleri çok daha kalındır. Yüzeyleri, katı bir yüzeye sahip değildir ve atmosferleri bulutlardan ve gazlardan oluşur.

İçsel ve dışsal gezegenlerin arasındaki temel farklar şu şekilde özetlenebilir:

Özellik İçsel Gezegenler Dışsal Gezegenler
Güneşe uzaklık Yakın Uzak
Yapı Kaya ve metal Hidrojen ve helyum
Atmosfer İnce Kalın ve yoğun
Yüzeyi Engebeli Katı bir yüzeye sahip değildir
Büyüklük Küçük Büyük
Sıcaklık Güneş’e yakınlıkları nedeniyle sıcaktır Güneş’ten uzaklıkları nedeniyle soğuktur

 

İçsel gezegenler, Dünya’nın yanı sıra yaşam için daha uygun olarak kabul edilir.