Güneş Sitemindeki Gezegenleri Güneşe Yakınlıklarına Göre Sıralama

Güneş Sistemi’ndeki gezegenleri, Güneş’e olan uzaklıklarına göre şu şekilde sıralanır:

 

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

Merkür, Güneş’e en yakın gezegendir. Dünya, Güneş’e üçüncü en yakın gezegendir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise dış gezegenler olarak bilinir ve Güneş’ten çok daha uzakta bulunurlar.

 

Güneşe Yakınlık              Gezegen

1            Merkür

2            Venüs

3            Dünya

4            Mars

5            Jüpiter

6            Satürn

7            Uranüs

8            Neptün

Güneşe yakınlık, gezegenlerin özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Merkür ve Venüs, Güneş’in yakınlığından dolayı çok sıcaktır. Dünya, Güneş’ten uzaklığı nedeniyle daha yaşanabilir bir gezegendir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise Güneş’ten çok uzakta bulundukları için çok soğuktur.

 

Güneşe yakınlık, gezegenlerin yörüngelerini de etkiler. Güneşe yakın olan gezegenlerin yörüngeleri daha küçük ve daha hızlıdır. Güneş’ten uzak olan gezegenlerin yörüngeleri daha büyük ve daha yavaştır.