Güneş Sistemi’ndeki Karasal ve Gazsal Gezegenler Nelerdir?

Güneş Sistemi’ndeki gezegenler, yapısal özelliklerine göre karasal ve gazsal olmak üzere iki gruba ayrılır.

Karasal gezegenler, Güneş’e en yakın dört gezegendir. Bunlar:

  • Merkür
  • Venüs
  • Dünya
  • Mars

Karasal gezegenler, büyük ölçüde kaya ve metalden oluşur. Atmosferleri, gaz devlerinin atmosferlerine göre çok daha incedir. Karasal gezegenlerin yüzeyleri, volkanik aktivite ve meteor çarpmalarından dolayı oldukça engebelidir.

Gazsal gezegenler, Güneş’ten daha uzaktaki dört gezegendir. Bunlar:

  • Jüpiter
  • Satürn
  • Uranüs
  • Neptün

Gazsal gezegenler, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşur. Atmosferleri, karasal gezegenlerin atmosferlerine göre çok daha kalın ve yoğundur. Gazsal gezegenlerin yüzeyleri, katı bir yüzeye sahip değildir. Gazsal gezegenlerin atmosferleri, bulutlardan ve gazlardan oluşur.

Karasal ve gazsal gezegenlerin arasındaki temel farklar şu şekilde özetlenebilir:

Özellik Karasal Gezegenler Gazsal Gezegenler
Yapı Kaya ve metalden oluşur Hidrojen ve helyumdan oluşur
Atmosfer İnce Kalın ve yoğun
Yüzeyi Engebeli Katı bir yüzeye sahip değildir
Büyüklük Küçük Büyük
Sıcaklık Güneş’e yakınlıkları nedeniyle sıcaktır Güneş’ten uzaklıkları nedeniyle soğuktur

 

Karasal gezegenler, Dünya’nın yanı sıra yaşam için daha uygun olarak kabul edilir.