Güneş Sisteminde Karasal ve Gazsal Gezegenler

Güneş sistemi, Güneş’in çevresinde dolanan sekiz gezegen ve bu gezegenlere bağlı uydulardan oluşur. Gezegenler, yapısal özelliklerine göre karasal ve gazsal olmak üzere iki gruba ayrılır.

Güneş Sisteminde Karasal ve Gazsal Gezegenler

Karasal Gezegenler

Güneş’e en yakın dört gezegen, kaya ve metalden oluşan karasal gezegenler olarak adlandırılır. Bu gezegenler, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars’tır. Karasal gezegenlerin ortak özellikleri şunlardır:

 • Güneş’e yakınlık olarak ilk dört gezegendir.
 • Yüzeyleri metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
 • Atmosferleri, gazsal gezegenlerin atmosferlerine göre çok daha incedir.
 • Yüzeyleri, volkanik aktivite ve meteor çarpmalarından dolayı oldukça engebelidir.

Gazsal Gezegenler

Güneş’ten daha uzakta yer alan dört gezegen, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan gazsal gezegenler olarak adlandırılır. Bu gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür. Gazsal gezegenlerin ortak özellikleri şunlardır:

 • Güneş’e uzaklık olarak son dört gezegendir.
 • Yüzeyleri katı bir yapıya sahip değildir.
 • Atmosferleri, bulutlardan ve gazlardan oluşur.
 • Atmosferleri, karasal gezegenlerin atmosferlerine göre çok daha kalın ve yoğundur.
 • Jüpiter, en büyük gazsal gezegendir.

Karasal ve Gazsal Gezegenlerin Karşılaştırılması

Özellik Karasal Gezegenler Gazsal Gezegenler
Güneş’e yakınlık Yakın Uzak
Yapı Kaya ve metal Hidrojen ve helyum
Atmosfer İnce Kalın ve yoğun
Yüzey Sert ve engebeli Katı bir yüzeye sahip değildir
Büyüklük Küçük Büyük
Örnekler Merkür, Venüs, Dünya, Mars Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

 

Güneş Sistemi
Güneş Sistemi

Karasal ve gazsal gezegenler arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Yapı: Karasal gezegenler, kayalardan ve metallerden oluşurken, gazsal gezegenler, hidrojen ve helyumdan oluşur.
 • Boyut: Karasal gezegenler, gazsal gezegenlerden daha küçüktür.
 • Atmosfer: Karasal gezegenlerin atmosferleri ince ve çoğunlukla azot ve oksijenden oluşurken, gazsal gezegenlerin atmosferleri çok kalın ve bulutlar, gazlar ve amonyak içerir.
 • Yüzey: Karasal gezegenlerin yüzeyleri katıyken, gazsal gezegenlerin yüzeyleri yoktur.

Karasal gezegenlerin özellikleri:

 • Güneş’e yakındırlar.
 • Yüzeyleri kayalardan ve metallerden oluşur.
 • Atmosferleri incedir.
 • Yüzeyleri volkanik aktivite ve meteor çarpmalarından dolayı oldukça engebelidir.

Gazsal gezegenlerin özellikleri:

 • Güneş’ten uzaktırlar.
 • Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşur.
 • Atmosferleri çok kalındır.
 • Yüzeyleri katı değildir.

Güneş sistemindeki gezegenler, Güneş’in yerçekimi etkisiyle bir arada tutulur. Güneş’in çekim kuvveti, gezegenlerin birbirleriyle çarpışmadan Güneş’in etrafında dönmelerini sağlar.

Güneş sistemindeki gezegenler, Güneş’e olan yakınlıklarına göre iç gezegenler ve dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. İç gezegenler, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars’tan oluşur. Dış gezegenler ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’den oluşur.

Güneş sistemindeki gezegenler, yapısal özelliklerine göre karasal ve gazsal olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu iki grup arasında önemli farklar bulunmaktadır.

Diğer Gezegenler

Güneş Sisteminde, karasal ve gazsal gezegenlerin yanı sıra, Plüton ve Eris gibi cüce gezegenler ve Kuiper Kuşağı’ndaki küçük gezegenler de bulunur. Bu gezegenler, yapısal özelliklerine göre karasal veya gazsal gezegenlere benzemezler.

Plüton, Güneş Sistemindeki en büyük cüce gezegendir. Kaya ve buzdan oluşmuştur. Eris ise Plüton’dan biraz daha küçüktür ve büyük ölçüde buzdan oluşmuştur. Kuiper Kuşağı’ndaki küçük gezegenler ise çoğunlukla buz ve kayadan oluşmuştur.