Friendship Kelimeleri 8. Sınıf İngilizce 1.Ünite

Bu kelimeler, 8. sınıf İngilizce 1. ünite olan Friendship kelimeleri konusunu kapsar. Bu kelimeleri öğrenmek, arkadaşlık ve ilişkiler hakkındaki konuşmaları anlamanıza ve bunlara katılmanıza yardımcı olacaktır. Bu Friendship kelimeleri ezberleyerek ve cümlelerde kullanarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Şimdi Friendship kelimeleri listemize geçelim.

8. Sınıf İngilizce 1.Ünite Friendship Kelimeler Listesi

accept kabul etmek
action aksiyon
adventurous maceracı
aggressive kavgacı
alley bovling oynanan yer
all the time her zaman
alone yalnız
American Salad Amerikan salatası
amusement park lunapark
amusing eğlenceli
animation animasyon
apologize özür dilemek
apple pie elmalı tart
argue tartışmak
arrogant kibirli
attach great çok önemsemek
attend katılmak
attract attention dikkat çekmek
attractive çekici/cazip
aunt teyze/hala
awesome müthiş

back up destek olmak
bad-tempered huysuz/aksi
best friends en yakın arkadaşlar
beverage içecekler
body part ana bölüm
book fair kitap fuarı
bowling tournament bovling turnuvası
bring getirmek
buddy arkadaş/kanka
busy meşgul

cake kek
calm sakin/ rahat
cane baston
caring yardımsever
carrot Salad havuç salatası
celebrate kutlamak
chance fırsat
chat sohbet etmek
cheers hoşçakal
chit-chat sohbet etmek
city park şehir parkı
close yakın
closing kapanış
coffee kahve
come over uğramak
Comedy Komedi
comment yorum
concert hall konser salonu
cool havalı
count on güvenmek
cousin kuzen
cultural kültürel
customer müşteri
cycling bisiklete binme

daily matters günlük konular
date tarih
day gün
decide karar vermek
describe tanımlamak
desert tatlı
determined kararlı/azimli
discuss tartışmak
dish yemek
divide into bölmek
drawing resim çizme

eat out dışarda yemek
elicit öğrenmek
enemies düşmanlar
enemies düşmanlar
enemy düşman
event etkinlik
event etkinlik
exciting heyecan verici
exciting heyecan verici
excuse mazeret
exhibition sergi
expect ummak
explain açıklamak

fair dürüst
family ties aile bağları
fashionable moda
fee ücret
Fish balık
follow takip etmek
forget unutmak
forget unutmak
friendship arkadaşlık
full tok
fun eğlence/eğlenmek

generous cömert
get on well with iyi geçinmek
give reason sebep belirtmek
giving explanations açıklama yapmak
gloves eldiven
greeting selamlama
grilled Chicken kızarmış tavuk

happiness mutluluk
have fun eğlenmek
have great fun çok eğlenmek
have things in common ortak özelliği olmak
having a party parti yapmak
helpful yardımsever
hidden knowledge gizli bilgi
hometown memleket
honest dürüst
hungry aç

It doesn’t matter! Farketmez/Ne önemi var

ice cream dondurma
ideal friend ideal arkadaş
imagine hayal etmek
in advance önceden
in the dark karanlıkta
in the light aydınlıkta
in times of trouble kötü zamanlarda
including transportation ulaşım dahil
informal conversation resmi olmayan konuşma
interest ilgi
invitation davet
invitation card davetiye
invite davet etmek
inviter davet sahibi
involve katılmak

jealous kıskanç
join katılmak
jump atlamak/sıçramak

keep secret sır tutmak

laid – back rahat
Lasagna Lazanya yemeği
lead yol göstermek
lemonade limonata
lentil soup mercimek çorbası
lie yalan söylemek
location yer
loyal sadık

main course ana yemek
main dish ana yemek
make smile gülümsetmek
making sculpture heykel yapma
mate arkadaş
mean cimri
meatballs köfte
meet buluşmak
meet up buluşmak
meeting with friends arkadaşlarla buluşmak
memory anı/hatıra
mind önemsemek / kafaya
miss kaçırmak
mixed Kebab karışık kebap
music band muzik grubu

need ihtiyacı olmak

offer önermek/ teklif etmek
opportunity fırsat/imkan
order sipariş etmek

painting boyama
part bölüm
pasta makarna
per person kişi başı
personaltraits kişilik özellikleri
pick up bir yerden almak
place yer
play oyun/tiyatro
playing sports spor yapmak
prepare hazırlamak

receiver alıcı
refuse reddetmek
relaxed rahat
relaxing dinlendirici
reply cevap
respond yanıtlamak
response yanıt
reunion yeniden bir araya gelme

salad salata
school subject okul dersi
science fairs bilim fuarı
Science Fiction bilim kurgu
secret sır
self-centered bencil
sender gönderen
serve servis yapmak
share paylaşmak
shopping mall alışveriş merkezi
show love sevgisini göstermek
skating paten yapma
slumber party pijama partisi
sneaky sinsi
soccer match futbol maçı
soup çorba
space yer
spend time together birlikte zaman geçirmek
steak biftek
stubborn inatçı
support desteklemek
supportive yardımcı

tactful ince düşünceli
take order sipariş almak
take place meydana gelmek
tall uzun
tea çay
tell lie yalan söylemek
telling the truth gerçekleri söylemek
ticket bilet
to me bence
today’s soup günün çorbası
tomato salad domates salatası
topic konu
traditional geleneksel
true friend doğru arkadaş
truth gerçek
truthful dürüst
twirl döndürmek

understanding anlayışlı
unreliable güvenilmez

visit ziyaret etmek

waiter garson
walk beside yanında yürümek
walking alone yalnız yürümek
walking alone yalnız yürümek
welcome karşılamak
western kovboy filmi
wrong yanlış

You’re fun to be with Seninle olmak eğlenceli

8. Sınıf Oynayarak İngilizce Kelime Öğrenmek

Friendship Kelimeleri  – Arkadaşlık ile ilgili kelimeler

Türkçe İngilizce

Arkadaş Friend
Arkadaş olmak To be friends
Arkadaşlık kurmak To make friends
Arkadaşlık kurmak için çabalamak To try to make friends
Arkadaş olmak için dışarı çıkmak To go out to make friends
Arkadaş edinmek To get to know someone
Arkadaşlığa değer vermek To value friendship
Arkadaşlığa önem vermek To attach importance to friendship
Arkadaşlığı sürdürmek To maintain friendship
Arkadaşlığı güçlendirmek To strengthen friendship
Arkadaşlığı korumak To protect friendship
Arkadaşlık bağı Bond of friendship
Arkadaşlık ilişkisi Friendship relationship
Arkadaşlık duygusu Feeling of friendship
Arkadaşlık temelleri Foundations of friendship
Arkadaşlık türleri Types of friendship
Arkadaşlık hakları Rights of friendship
Arkadaşlık sorumlulukları Responsibilities of friendship
Arkadaşlık değerleri Values of friendship

Friendship Kelimeleri  – Arkadaşlık ile ilgili cümleler

• I have many friends. (Birçok arkadaşım var.)
• I am friends with him. (Onunla arkadaşım.)
• We are friends. (Biz arkadaşız.)
• I want to make friends with you. (Seninle arkadaş olmak istiyorum.)
• I have to try to make friends. (Arkadaş edinmek için çabalamam lazım.)
• I went out to make friends. (Arkadaş edinmek için dışarı çıktım.)
• I got to know him. (Onu tanıdım.)
• I value our friendship. (Arkadaşlığımızı önemsiyorum.)
• I attach importance to friendship. (Arkadaşlığa önem veriyorum.)
• I want to maintain our friendship. (Arkadaşlığımızı sürdürmek istiyorum.)
• I want to strengthen our friendship. (Arkadaşlığımızı güçlendirmek istiyorum.)
• I want to protect our friendship. (Arkadaşlığımızı korumak istiyorum.)

8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Friendship Kelimeleri için video Seyret

8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Friendship Kelimeleri için video seyret

8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Friendship Kelimeleri için yukarıda verilen kelimelere çalışmalısınız. LGS 8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Friendship Kelimeleri muhakkak öğrenmeli ve tekrar yaparak pekiştirmelisiniz.

8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Friendship Kelimeleri için öğretmeninizden yardım alınız.

 

MEB – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak amacıyla, tanınmış dil uzmanları tarafından tasarlanan ‘Diyalekt‘ adlı dijital İngilizce öğrenme platformu geliştirdi.