Fen Bilimleri 3. Sınıf 2. Ünite: Canlılar Dünyasına Yolculuk

Fen bilimleri dersinin bu ünitesinde canlıların mikroskopla görülebilen canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar şeklinde sınıflandırılması; duyu organları aracılığıyla çevrenin algılanmasına ilişkin bilimsel çıkarımda bulunulması ve canlıların yaşam döngüleri ile ilgili tümevarımsal akıl yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

Fen Bilimleri Dersi 3. Sınıf
Fen Bilimleri Dersi 3. Sınıf

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
FB.3.2.1. Canlıları; mikroskopla görülebilen canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırabilme
a) Canlıların benzer ve farklı niteliklerini belirler.
b) Canlıları niteliklerine göre ayırır.
c) Canlıları gruplandırır. ç) Canlıları etiketler.

FB.3.2.2. Canlıların çevrelerini farklı yollarla algılamaları konusunda bilimsel çıkarım yapabilme
a) Hayvanların çevrelerini algılamada duyu organlarını kullanma biçimlerine ilişkin nitelikleri tanımlar.
b) Duyu organlarının işlevleri ile ilgili veri toplayarak kaydeder.
c) Canlıların çevrelerini farklı biçimlerde algılamalarına ilişkin verileri yorumlayarak değerlendirir.

FB.3.2.3. Canlıların yaşam döngülerini açıklamada tümevarımsal akıl yürütebilme
a) Canlıların yaşam döngüleri ile ilgili örüntüleri bulur.
b) Canlıların yaşam döngüleri ile ilgili genelleme yapar.

Fen Bilimleri Dersi 3. Sınıf

2. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK

 

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları
FB.3.2.1.
Ders öncesinde çeşitli canlılara ait görseller sınıfa getirilebilir ya da dijital ortamda gösterilebilir. Öğrencilerden inceledikleri canlıların benzer ve farklı niteliklerini belirlemeleri istenir (SDB1.2). Bu nitelikleri belirlerken merak ettikleri soruları sormaları için teşvik edilebilir (E3.8).

Gözlem sonuçlarından ve kaydettikleri verilerden yola çıkarak canlıların ortak özelliklerini açıklamaları sağlanır. Canlıların canlılık özelliklerini (hareket etme, çoğalma, solunum, boşaltım, beslenme, büyüme, tepki verme) edindiği bilgiler doğrultusunda ve kendi cümleleri ile tanımlamaları istenir (SDB2.1, D3.3, OB1).

Belirledikleri niteliklere göre canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre ayırmaları sağlanır (SDB1.2).

Yapılan ayırmaya bağlı olarak öğrencilerden canlıları niteliklerine göre gruplandırmaları beklenir (KB2.5, SDB1.2).

Öğrenciler edindikleri bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeleri için desteklenir (D3.3). Öğrencilerin canlılar arasında ilişki kurmaları ve bu ilişkilerden yola çıkarak canlıları mikroskopla görülebilen canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak etiketlemeleri sağlanır (KB2.13, OB1, SDB1.2, E3.6).

Tüm süreçte çalışma yaprağı kullanılabilir. Grupla yapılan çalışmalar akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Canlıların sınıflandırılmasında sistematik terimlerin (âlem, cins, tür vb.) kullanımından kaçınılır. Canlılara örnekler verilir ancak onların yapısal ayrıntılarına girilmez. Mantar çeşitlerine girilmez. Doğada bulunan bazı mantarların zehirli olabileceği konusunda öğrenciler uyarılır (D13.1). Bitkilerde ve hayvanlarda sınıflandırmaya girilmez.FB.3.2.2.

Hayvanların duyu organlarıyla çevrelerini algılamalarına ilişkin örnekler verilebilir. Çeşitli hayvanların duyu organlarının özelliklerini ön plana çıkaran örneklerden (örümceklerin bacaklarındaki tüyler sayesinde ağına konan bir böceği algılaması, kelebeklerin antenleriyle kokuları algılaması ve ayaklarıyla tat alması gibi) yararlanılarak öğrencilerde merak uyandırılabilir (E1.1). Öğrenciler, hayvanların duyu organları aracılığıyla çevrelerini nasıl algıladıklarını araştırmaya yönlendirilebilir (E3.4).

Böylece öğrencilerin hayvanların çevrelerini algılamada duyu organlarını kullanma biçimlerine ilişkin nitelikleri tanımlamaları beklenir. Öğrencilerin farklı durumlarda çevrelerini algılamak için kendi duyu organlarını nasıl kullandığını keşfetmesine yönelik etkinlikler sunulur. Örneğin tatma duyusu için farklı besinlerin tadılması ve dokunma duyusu için farklı özelliklerdeki materyallere dokunulması gibi etkinlikler yapılabilir. Etkinlik sırasında dokunacakları ve tadacakları besinlerin seçiminde dikkatli olmaları öğrencilere hatırlatılabilir (SDB3.3).

Etkinliklerde duyu organlarının işlevleri ile ilgili veri toplayarak kaydetmeleri istenir. Bu süreçte bir çalışma yaprağı kullanılabilir. Öğrencilerin topladıkları verileri sınıfta paylaşarak duyu organlarının çevresel uyaranlara nasıl tepki verdiğini tartışmaları sağlanabilir. Öğrencilerden canlıların çevrelerini farklı biçimlerde algılamalarına ilişkin verileri yorumlayarak değerlendirmeleri istenir (SDB3.3).

Duyu organlarının işlevlerine yönelik etkinliklerde güvenlik önlemlerine dikkat edilir. Duyu organlarının sağlığının korunması için yapılması gerekenlere değinilir (D13.4).

FB.3.2.3.
Öğrencilere bir bitki veya hayvanın yaşam döngüsünü gösteren video, belgesel, simülasyon, görsel vb. izletilebilir. Öğrencilerin, bitki ve hayvanların yaşam döngüleri ile ilgili benzerlikleri sınıfta tartışmaları sağlanabilir. Öğrencilerin tartışma sırasında konuyu çok yönlü bakış açısıyla değerlendirmeleri, farklı fikirlere saygı duyacak şekilde iletişim becerilerini geliştirmeleri desteklenir (D14.1, D14.2, E3.5).

Böylece canlıların yaşam döngüleri ile ilgili örüntüleri bulmaları sağlanır (SDB2.2). Öğrenciler eleştirel ve bilimsel bir bakış açısı kullanmaları ve doğru bilgiyi ayırt etmeleri için desteklenir (D3.3).

Tüm canlıların yaşam döngüsü geçirdiği ancak sürecin her canlı için aynı olmadığı ile ilgili öğrencilerin genelleme yapması sağlanır (KB2.9, SDB2.2, E3.6).

Öğrencilerden yaşam döngüsü ile ilgili özgün görseller oluşturmaları istenir, yaşam döngüsünü konu alan rol oynama yaptırılır (OB4, OB9, E3.3).

Öğrencilerin performansları analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile
değerlendirilebilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

Millî Eğitim : https://meb.gov.tr