Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf 5. Ünite: Müslümanların Bilim ve Kültüre Katkısı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitenin teması kültürdür. Bu ünitede Müslümanların bilim ve kültüre katkısı ele alınmaktadır. Öğrencilerin; İslam kültür ve medeniyetinin esaslarını sentezlemeleri, İslam’ın bilime verdiği önemi ve katkıyı sorgulamaları, Müslüman bilim insanlarını tarihsel şartları bağlamında değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

8.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
8.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

5. ÜNİTE: MÜSLÜMANLARIN BİLİM VE KÜLTÜRE KATKISI

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.8.5.1
İslam kültür ve medeniyetinin esasları hakkında öğrencilere farkındalık kazandırmak ve konuya ilgilerini çekmek için sorular yöneltilir (E3.8). Kültür ve medeniyet kavramları açıklanır. İslam kültür ve medeniyetine ait örnekler verilerek öğrencilere kültürel mirasın önemi fark ettirilir. İslam kültür ve medeniyetinin esasları bütünsellik, özgünlük, evrensellik ve bilimsellik olarak belirlenir. Bu esaslar arasında parça-bütün ilişkisi kurulur. Öğrencilerin bu esasları birleştirerek İslam kültür ve medeniyeti hakkında bir metin yazması veya afiş, pano vs. hazırlaması sağlanır.

DKAB.8.5.2
Öğrenciler bilim kavramını tanımlar. Öğrencilerin, İslam’ın bilime verdiği önem hakkında merak ettikleri soruları sormaları (E3.8) için sınıfta uygun bir ortam oluşturulur ve sorulan sorular cevaplanır. Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi toplaması sağlanır. İslam dininin akla, düşünmeye, eğitime verdiği önem ayet ve hadislerin ışığında açıklanır. İslam biliminde Hz. Ali’nin önemi vurgulanır. Öğrenciler elde ettikleri bilgileri öğretmen rehberliğinde doğrulayarak değerlendirir. Öğrenciler bu bilgiler üzerinden çıkarım yapar. Konuyla ilgili olarak Bilim ve Teknoloji Haftası’na değinilir.

DKAB.8.5.3
Öğrencilerden Müslüman bilim insanlarının hayat hikâyeleriyle ilgili kaynaklara dayanarak sistematik (E3.7) bir şekilde araştırma yapması ve onların bilim ve kültüre katkısını farketmesi sağlanır. Çalışmaların değerinin ve özgünlüğünün öneminin anlaşılması için Müslüman bilim insanlarının bilim ve kültüre katkısı, yaşadıkları dönemlerin koşulları içerisinde açıklanır. Konu içerisinde Cabir bin Hayyan, Harizmi, Fatıma el-Fihrî, İbni Sina, İbnülhey- sem, Cezeri, İbni Haldun, Ali Kuşçu, Mimar Sinan ve Fuat Sezgin isimlerine yer verilir. Bu bilim insanlarının içinde yaşadıkları dönemin zorluklarına rağmen çalışmalarını azim ve kararlılıkla (D3.1) sürdürdüklerinin üzerinde durulur. Öğrenciler bu bilim insanlarının çalışkanlıklarını örnek almaları konusunda teşvik edilir. Öğrencilerin, Müslüman bilim insanlarının bilim dünyasına katkıları ve bu katkıların günümüze kadar devam eden etkilerini analiz etmeleri sağlanır. Müslüman bilim insanlarının koşulları günümüz koşullarıyla karşılaştırılır ve değerleri açıklanır. Çalışmalarının günümüzdeki yansımaları hakkında farkındalık kazandırılır.

FARKLILAŞTIRMA
Zenginleştirme
Öğrencilere merak ettikleri bir bilim insanının hayatını araştırarak sunu hazırlama görevi verilebilir. (Farabi, Uluğ Bey vb.)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
DKAB.8.5.1. İslam kültür ve medeniyetinin esasları konusunu sentezleyebilme
a) İslam kültür ve medeniyetinin esaslarını belirler.
b) İslam kültür ve medeniyetinin esasları arasında ilişki kurar.
c) İslam kültür ve medeniyetinin esaslarını birleştirerek özgün bir bütün oluşturur.

DKAB.8.5.2. İslam’ın bilime verdiği önemi ve katkıyı sorgulayabilme
a) Bilim kavramını tanımlar.
b) İslam’ın bilime verdiği önem hakkında sorular sorar.
c) İslam’ın bilime verdiği önemle ilgili bilgi toplar.
ç) İslam’ın bilime verdiği önemle ilgili toplanan bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.
d) İslam’ın bilime verdiği önemle ilgili toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapar.

DKAB.8.5.3. Müslüman bilim insanlarının bilim ve kültüre katkısını tarihsel bağlamda değerlendirebilme
a) Müslüman bilim insanlarının bilim ve kültüre katkısını farkeder.
b) Müslüman bilim insanlarının bilim ve kültüre katkısını, yaşadıkları dönemlerin koşulları içerisinde açıklar.
c) Müslüman bilim insanlarının katkılarını analiz eder.
ç) Müslüman bilim insanlarının kendi koşullarını günümüz koşullarıyla karşılaştırır.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr